ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เสนอเวลาการประชุมใหม่ใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมสำหรับเวลาที่ขัดแย้งกับการนัดหมายบนปฏิทินของคุณที่อื่น คุณสามารถนำเสนอเวลาการประชุมใหม่ซึ่ง จากกล่องจดหมายเข้าของอีเมล หรือ จากปฏิทินของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ เสนอเวลาใหม่ คุณต้องเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2013 SP1 หรือใหม่กว่า

เสนอเวลาการประชุมใหม่จากอีเมลกล่องขาเข้าของคุณ

 1. ในอีเมลกล่องขาเข้า ให้ดับเบิลคลิกคำร้องขอการประชุมเพื่อเปิด

 2. คลิก เสนอเวลาใหม่ แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  เสนอเวลาใหม่

  • ไม่แน่นอน และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ คุณจะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่ “ไม่แน่นอน” ในปฏิทิน

  • ปฏิเสธ และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ ปฏิทินจะแสดงคุณเป็น ไม่เข้าร่วมประชุม

 3. ใส่วันที่และเวลาของข้อเสนอประชุมใหม่ แล้วเลือก เสนอเวลาใหม่

  เปลี่ยนเวลา แล้วคลิก เสนอเวลาใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกด้านใดด้านหนึ่งของสีน้ำเงิน เวลาบรรทัดเส้นขอบ (แสดงด้านล่าง) และย้ายไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อประชุมอื่นวันและเวลา

 4. ที่มุมล่างขวา ให้คลิก เสนอเวลาใหม่

 5. เพิ่มบันทึกย่อในเนื้อความของข้อความ แล้วคลิก ส่ง

เสนอเวลาการประชุมใหม่จากปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณยอมรับคำขอการประชุมไปแล้ว และตัดสินใจที่จะเสนอเวลาใหม่ในภายหลัง คุณสามารถทำโดยใช้ปฏิทิน

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกขวาที่การประชุมที่คุณต้องการเสนอเวลาใหม่ ให้คลิก เสนอเวลาใหม่ แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  เสนอเวลาใหม่จากปฏิทิน

  • ไม่แน่นอน และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ คุณจะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่ “ไม่แน่นอน” ในปฏิทิน

  • ปฏิเสธ และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ ปฏิทินจะแสดงคุณเป็น ไม่เข้าร่วมประชุม

 2. ใส่วันที่และเวลาของข้อเสนอประชุมใหม่ แล้วเลือก เสนอเวลาใหม่

  เปลี่ยนเวลา แล้วคลิก เสนอเวลาใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกด้านใดด้านหนึ่งของสีน้ำเงิน เวลาบรรทัดเส้นขอบ (แสดงด้านล่าง) และย้ายไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อประชุมอื่นวันและเวลา

 3. ที่มุมล่างขวา ให้คลิก เสนอเวลาใหม่

 4. เพิ่มบันทึกย่อในเนื้อความของข้อความ แล้วคลิก ส่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยอมรับ หรือปฏิเสธข้อเสนอการประชุมใหม่ใน Outlook for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×