เสนอเวลาการประชุมใหม่ใน Outlook 2016 for Mac

เมื่อคุณได้รับคำเชิญการประชุมในเวลาที่ขัดแย้งกับการนัดหมายอื่นๆ ในปฏิทินของคุณ คุณสามารถเสนอเวลาการประชุมใหม่ได้ — จากอีเมลกล่องขาเข้า หรือจากปฏิทิน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ เสนอเวลาใหม่ คุณต้องเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2013 SP1 หรือใหม่กว่า

เสนอเวลาการประชุมใหม่จากอีเมลกล่องขาเข้าของคุณ

 1. ในอีเมลกล่องขาเข้า ให้ดับเบิลคลิกคำร้องขอการประชุมเพื่อเปิด

 2. คลิก เสนอเวลาใหม่ แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  เสนอเวลาใหม่

  • ไม่แน่นอน และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ คุณจะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่ “ไม่แน่นอน” ในปฏิทิน

  • ปฏิเสธ และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ ปฏิทินจะแสดงคุณเป็น ไม่เข้าร่วมประชุม

 3. ใส่วันที่และเวลาของข้อเสนอประชุมใหม่ แล้วเลือก เสนอเวลาใหม่

  เปลี่ยนเวลา แล้วคลิก เสนอเวลาใหม่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกด้านบของเส้นขอบไทม์ไลน์สีฟ้า (แสดงด้านล่าง) และย้ายไปทางซ้ายหรือขวาของวันที่และเวลาการประชุมอื่น

  จุดจับเส้นขอบไทม์ไลน์

 4. ที่มุมล่างขวา ให้คลิก เสนอเวลาใหม่

 5. เพิ่มบันทึกย่อในเนื้อความของข้อความ แล้วคลิก ส่ง

เสนอเวลาการประชุมใหม่จากปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณยอมรับคำขอการประชุมไปแล้ว และตัดสินใจที่จะเสนอเวลาใหม่ในภายหลัง คุณสามารถทำโดยใช้ปฏิทิน

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกขวาที่การประชุมที่คุณต้องการเสนอเวลาใหม่ ให้คลิก เสนอเวลาใหม่ แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  เสนอเวลาใหม่จากปฏิทิน

  • ไม่แน่นอน และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ คุณจะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่ “ไม่แน่นอน” ในปฏิทิน

  • ปฏิเสธ และ เสนอเวลาใหม่

   เคล็ดลับ: โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดประชุมไม่ยอมรับเวลาใหม่ที่คุณเสนอ ปฏิทินจะแสดงคุณเป็น ไม่เข้าร่วมประชุม

 2. ใส่วันที่และเวลาของข้อเสนอประชุมใหม่ แล้วเลือก เสนอเวลาใหม่

  เปลี่ยนเวลา แล้วคลิก เสนอเวลาใหม่

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกด้านบของเส้นขอบไทม์ไลน์สีฟ้า (แสดงด้านล่าง) และย้ายไปทางซ้ายหรือขวาของวันที่และเวลาการประชุมอื่น

  จุดจับเส้นขอบไทม์ไลน์

 3. ที่มุมล่างขวา ให้คลิก เสนอเวลาใหม่

 4. เพิ่มบันทึกย่อในเนื้อความของข้อความ แล้วคลิก ส่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอการประชุมใหม่ใน Outlook 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×