เล่นไฟล์ Windows Media ใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิปเสียงหรือวิดีโอในบันทึกย่อที่สร้างด้วย Microsoft OneNote เวอร์ชัน Windows อาจไม่ทำงานบน iPad หรือ iPhone จนกว่าคุณจะติดตั้งแอปเครื่องเล่น Windows Media บนอุปกรณ์

คุณสามารถค้นหาแอปเครื่องเล่น Windows Media แบบฟรีและต้องชำระเงินได้หลายแบบใน App Store

  1. บน iPad หรือ iPhone ของคุณ เปิด App Store

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมเล่น Windows Media Audio ให้แตะไอคอน ค้นหา จากนั้นพิมพ์ wma ในกล่องค้นหา แล้วแตะ ค้นหา

    • เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมเล่น Windows Media Video ให้แตะไอคอน ค้นหา จากนั้นพิมพ์ wma ในกล่องค้นหา แล้วแตะ ค้นหา

  3. จากรายการผลลัพธ์ เลือกแอปที่คุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง

  4. เปิด OneNote บน iPad หรือ iPhone แตะไฟล์เสียงหรือวิดีโอ Windows Media ที่ฝังอยู่ซึ่งคุณต้องการเล่น แล้วแตะ ตัวอย่าง

  5. แตะปุ่ม แชร์ ที่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือกแอปเครื่องเล่น Windows Media ที่คุณติดตั้งในขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×