ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เล่นเพลงในสไลด์ต่างๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เล่นเพลงในสไลด์ต่างๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในงานนำเสนอ และเล่นเพลงนั้นแบบเบื้องหลังในสไลด์ทั้งหมดในการนำเสนอสไลด์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการใช้เพลงจากเว็บ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถใช้ในงานนำเสนอได้

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงบนพีซีของฉัน

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้เลือก เล่นแบบเบื้องหลัง

  เล่นเพลงในเบื้องหลัง

  เล่นแบบเบื้องหลัง ทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์ และยังทำให้เล่นในสไลด์ทั้งหมดอีกด้วย

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลงคุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณพบว่าคุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นเช่นความกล้า®เมื่อต้องการสตริงที่เพลงเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียวเพื่อให้เล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

บทความวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีดังนี้

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2010

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงจากไฟล์

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้คลิกรายการชื่อ เริ่ม แล้วเลือก เล่นในสไลด์ทั้งหมด

  ตัวเลือก "เล่นในสไลด์ทั้งหมด" สำหรับไฟล์เสียงใน PowerPoint 2010

  (เล่นในสไลด์ทั้งหมด ยังทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์อีกด้วย)

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลงคุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณพบว่าคุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นเช่นความกล้า®เมื่อต้องการสตริงที่เพลงเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียวเพื่อให้เล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

บทความวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีดังนี้

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์

ให้ดูที่เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ดูวิดีโอ: เพิ่มหลายเพลงลงในงานนำเสนอของคุณ

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลงคุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณพบว่าคุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นเช่นความกล้า®เมื่อต้องการสตริงที่เพลงเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียวเพื่อให้เล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

ในPowerPoint สำหรับเว็บคุณไม่สามารถเพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอได้แต่คุณสามารถเล่นเสียงที่ถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอนั้นได้

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเสียงลงในสไลด์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ โปรดไปที่กล่องคำแนะนำของเราและลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×