เล่นเพลงในภาพนิ่งต่าง ๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เล่นเพลงในภาพนิ่งต่าง ๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในงานนำเสนอ และเล่นเพลงนั้นแบบเบื้องหลังในสไลด์ทั้งหมดในการนำเสนอสไลด์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการใช้เพลงจากเว็บ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถใช้ในงานนำเสนอได้

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงบนพีซีของฉัน

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้เลือก เล่นแบบเบื้องหลัง

  เล่นเพลงในเบื้องหลัง

  เล่นแบบเบื้องหลัง ทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์ และยังทำให้เล่นในสไลด์ทั้งหมดอีกด้วย

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ถ้าการแสดงภาพนิ่งของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่า คุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงในงานนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้ในบริษัทเสียงแก้ไขมือ เช่นAudacity®เพื่อสตริเพลงลงในไฟล์เดียวให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้พวกเขาเล่นต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรวมบทความวิธีใช้:

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2010

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงจากไฟล์

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้คลิกรายการชื่อ เริ่ม แล้วเลือก เล่นในสไลด์ทั้งหมด

  ตัวเลือก "เล่นในสไลด์ทั้งหมด" สำหรับไฟล์เสียงใน PowerPoint 2010

  (เล่นในสไลด์ทั้งหมด ยังทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์อีกด้วย)

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ถ้าการแสดงภาพนิ่งของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่า คุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงในงานนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้ในบริษัทเสียงแก้ไขมือ เช่นAudacity®เพื่อสตริเพลงลงในไฟล์เดียวให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้พวกเขาเล่นต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรวมบทความวิธีใช้:

ในPowerPoint Onlineคุณไม่สามารถเพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอ ได้ แต่คุณสามารถเล่นเสียงที่ถูกเพิ่มลงในนั้น

ถ้าคุณต้องไม่สามารถเพิ่มเสียงไปยัง สไลด์ในPowerPoint Online โปรดไปยังกล่องของเราแนะนำ และการลงคะแนนเสียงสำหรับไฟล์นั้น

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์

ดูเพิ่ม หรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ดูวิดีโอ: เพิ่มหลายเพลงลงในงานนำเสนอของคุณ

ถ้าการแสดงภาพนิ่งของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่า คุณกำลังมีปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงในงานนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้ในบริษัทเสียงแก้ไขมือ เช่นAudacity®เพื่อสตริเพลงลงในไฟล์เดียวให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้พวกเขาเล่นต่อเนื่องตลอดทั้งการนำเสนอสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×