เล่นดนตรีในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เล่นดนตรีในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในงานนำเสนอ และเล่นเพลงนั้นแบบเบื้องหลังในสไลด์ทั้งหมดในการนำเสนอสไลด์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการใช้เพลงจากเว็บ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถใช้ในงานนำเสนอได้

เมื่อต้องการเล่นเพลงในสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2010

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงจากไฟล์

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้คลิกรายการชื่อ เริ่ม แล้วเลือก เล่นในสไลด์ทั้งหมด

  ตัวเลือก "เล่นในสไลด์ทั้งหมด" สำหรับไฟล์เสียงใน PowerPoint 2010

  (เล่นในสไลด์ทั้งหมด ยังทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์อีกด้วย)

เมื่อต้องการเล่นเพลงข้ามสไลด์ใน PowerPoint 2016 หรือ 2013

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก เสียง แล้วเลือก เสียงบนพีซีของฉัน

 2. ใน File Explorer ให้ระบุไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก แทรก

 3. เมื่อเลือกไอคอนเสียงบนสไลด์อยู่ บนแท็บ การเล่น ให้เลือก เล่นแบบเบื้องหลัง

  เล่นเพลงในเบื้องหลัง

  เล่นแบบเบื้องหลัง ทำให้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนำเสนอสไลด์ และยังทำให้เล่นในสไลด์ทั้งหมดอีกด้วย

เล่นเพลงหลายเพลงในหลายสไลด์

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณประสบปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นๆ ได้ เช่น Audacity® เพื่อเชื่อมเพลงเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งไฟล์ เพื่อที่จะสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดการนำเสนอสไลด์

เนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint for Mac โปรดดู:

(ใน PowerPoint Online คุณไม่สามารถเพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอได้ แต่คุณสามารถเล่นเสียงที่เพิ่มลงไปแล้วได้)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×