เล่นซ้ำลายเส้นใน OneNote สำหรับ Windows 10

เล่นซ้ำลายเส้นใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากเพิ่มรูปวาด ร่าง และบันทึกย่อด้วยลายมือบนหน้าใด ๆ ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คุณได้อย่างง่ายดายสามารถกรอกลับ และทำแต่ละขีดตลอดเวลา อนุญาตให้ผู้อื่นเพื่อดูวิธีใช้รูปร่างความคิดของคุณใหม่


เล่นซ้ำหมึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณคือสมาชิก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office


เมื่อต้องการเล่นซ้ำรูปวาดของคุณและลายมือเขียนลายเส้นใน OneNote สำหรับ Windows 10 ทำต่อไปนี้:

  1. บนหน้าใด ๆ คลิ กหรือแตะแท็บวาด

  2. บนแท็บวาด เลือกสีปากกา และปากกาแล้ววาด ร่าง หรือเขียนด้วยลายมือบางสิ่งบางอย่างบนหน้า

  3. บนแท็บมุมมอง คลิ กหรือแตะปุ่มเล่นซ้ำ

  4. เมื่อได้รับพร้อมท์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ลากไปบนหน้าจอของคุณเมื่อต้องการเลือกส่วนของรูปวาดหรือเขียนด้วยลายมือที่คุณต้องการเล่นใหม่ของคุณ

    • เมื่อต้องการเล่นใหม่ด้วยลายมือ หรือวาดบันทึกย่อบนหน้าปัจจุบันทั้งหมด คลิ กหรือแตะเล่นใหม่บนหน้าทุกอย่าง

  5. ในระหว่างการเล่นของลายเส้น ใช้ตัวควบคุมที่ด้านล่างของหน้าเพื่อขั้นตอนข้างหลัง หรือส่งต่อในลำดับ การเล่น หรือหยุดชั่วคราวลำดับจากเฟรมปัจจุบัน หรือการเล่นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดใหม่ด้วยตนเอง คุณยังสามารถลากแถบความคืบหน้าไปยังส่วนใด ๆ ของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเล่นใหม่

  6. เมื่อต้องการจบการทำงานของเล่นตลอดเวลา และกลับไปยังบันทึกย่อของคุณ คลิก หรือแตะX ใกล้กับมุมบนขวาของหน้า หรือกดแป้นEsc บนคีย์บอร์ดของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×