เลือก Office รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เริ่มการทำงานกับ Office 2010 ทั้งเวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิตสามารถใช้งานได้ใน Office 2016, Office 2013 และ Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิตถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเว้นคุณเลือกเวอร์ชัน 64 บิตที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการติดตั้ง บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เพื่อเลือกรุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

เลือกเวอร์ชันของคุณ

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณมี Office 2016, Office 2013 หรือ Office 2010 ไปยังฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดได้อย่างไร มิฉะนั้น เลือก Office รุ่นของคุณจากด้านล่าง

ทราบเวอร์ชันใด (32 บิต หรือ 64 บิต) ที่คุณต้องการติดตั้งได้อย่างไร ดูการ:

คำแนะนำทีละขั้นตอนการติดตั้ง ในการดาวน์โหลด และติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 365 หรือ 2016 Office บนพีซีของเครื่อง Mac ของคุณ

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะมีทรัพยากร เช่น การประมวลผลและหน่วยความจำ มากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในเวอร์ชัน 32 บิต นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 64 บิต ยังสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้มากกว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 32 บิต (มากถึง 18.4 ล้านเพตะไบต์) ดังนั้น ถ้าสถานการณ์ของคุณคือ คุณมีไฟล์และ/หรือทำงานด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะทำให้เวอร์ชัน 64 บิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณเมื่อ:

 • คุณกำลังทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรมีการคำนวณที่ซับซ้อน หลาย pivot ตาราง การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก Power Pivot สามมิติแผนที่ Power View หรือรับ และแปลง Office รุ่น 64 บิตอาจทำได้ดียิ่งขึ้นในกรณีต่อไปนี้ ดูExcel ข้อกำหนดและขีดจำกัดของตัวแบบข้อมูลข้อกำหนดและขีดจำกัดของและใช้หน่วยความจำใน Excel รุ่น 32 บิต

 • คุณมีการทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์เกิน 2 กิกะไบต์ในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยมากมาย

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์การป้องกันการดำเนินการข้อมูลใช้ (DEP) สำหรับแอปพลิเคชัน Office DEP คือ ชุดของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต DEP จะเสมอถูกบังคับใช้ ในขณะที่ติดตั้งแบบ 32 บิตบน คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า DEP โดยใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่ม

 • คุณพัฒนาโซลูชันของ Office ภายในองค์กรเช่น add-in ของหรือระดับเอกสารเอง ใช้ Office รุ่น 64 บิตช่วยให้คุณส่งรวมทั้งเวอร์ชัน 32 บิตเวอร์ชัน 64 บิตของโซลูชันเหล่านั้น นักพัฒนาโซลูชันของ Office ภายในองค์กรควรมีการเข้าถึง 2016 Office 64 บิตสำหรับการทดสอบ และปรับปรุงโซลูชันเหล่านี้

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Windows เวอร์ชัน 32 บิต คุณสามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น ถ้าคุณมี Windows เวอร์ชัน 64 บิต คุณสามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต Office

นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรตรวจทานสถานการณ์ต่อไปที่ Office รุ่น 32 บิตยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณหรือคุณ

 • คุณมีเวอร์ชัน 32 บิต COM add-in ของ ด้วยไม่แสดงแทนเวอร์ชัน 64 บิต คุณสามารถทำเพื่อเรียกใช้แบบ 32 บิต COM add-in ของใน Office เวอร์ชัน 32 บิตบน Windows เวอร์ชัน 64 บิต นอกจากนี้คุณสามารถลองใช้ติดต่อผู้จำหน่าย COM Add-in ใน และร้องขอเวอร์ชัน 64 บิตได้

 • คุณใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ เช่น ตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) หรือตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare โค้ด VBA ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อใช้ในแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต เว้นแต่ว่าคุณใช้คำสั่ง Declare การโทรหา Windows API 32 บิตข้อมูลโดยใช้ชนิดเช่นนาน ตัวชี้และจับ ในกรณีส่วนใหญ่ เพิ่ม PtrSafe Declare และแทนที่ ด้วย LongPtr เป็นเวลานานจะทำให้คำสั่ง Declare เข้ากันได้กับทั้งสอง 32 - และ 64 บิต อย่างไรก็ตาม นี้อาจไม่ได้ในบางกรณีมี API 64 บิตไม่มีการ Declare ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VBA ใด เปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อทำให้เรียกใช้ใน Office รุ่น 64 บิต ดูเวอร์ชัน 64 บิตของ Visual Basic for Applications ภาพรวม

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI แบบ 32 บิตสำหรับ Outlook สร้างแอปพลิเคชัน MAPI 32 บิต add-in ของ แมโค รหรือ สำหรับ Outlook แบบ 64 บิตคือ ตัวเลือกที่แนะนำ แต่ ถ้าจำเป็นคุณสามารถทำกับจำนวนมากได้ลูกค้า Outlook แบบ 64 บิต เพื่อเรียกใช้กับ Outlook แบบ 32 บิตเท่านั้น ได้ด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียม Outlook แอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต ดูแอปพลิเคชัน MAPI แบบเอกสารสำเร็จรูปบนแพลตฟอร์มที่แบบ 32 บิต และ 64 บิตและการอ้างอิง MAPI Outlook

 • คุณกำลังเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์หรือวัตถุ OLE เวอร์ชัน 32 บิต คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ OLE เวอร์ชัน 32 บิตที่มีการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณกำลังใช้ SharePoint Server 2010 และคุณต้องการแก้ไขในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถทำการใช้ฟังก์ชันมุมมองการแก้ไขในแผ่นข้อมูล ใน SharePoint Server 2010 กับ Office เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณต้องมีไฟล์ฐานข้อมูล .mde, .ade, and .accde ของ Microsoft Access เวอร์ชัน 32 บิต ในขณะที่คุณสามารถคอมไพล์ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตใหม่ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับเวอร์ชัน 64 บิตได้นั้น คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ใน Access เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณจำเป็นต้องมีตัวแก้ไขสมการดั้งเดิม หรือไฟล์ WLL (ไลบรารี Add-In สำหรับ Word) ใน Word คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิมและเรียกใช้ไฟล์ WLL ใน Word เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณมีไฟล์สื่อเก่าที่ถูกฝังอยู่ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ซึ่งไม่มีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณเวอร์ชัน 64 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

ดู:

คำแนะนำทีละขั้นตอนการติดตั้งในการดาวน์โหลด และติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 365 หรือ 2016 Office บนพีซีของเครื่อง Mac ของคุณ

มีสองเวอร์ชันของ Office 2013 ที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้ง แบบ 32 บิต และ 64 บิต เราขอแนะนำเวอร์ชัน 32 บิตของ Office สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ เนื่องจากจะไม่เข้ากันได้กับส่วนใหญ่โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท add-in ที่ อย่างไรก็ตาม พิจารณาเวอร์ชัน 64 บิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานกับกลุ่มของข้อมูลหรือกราฟิก

รู้เวอร์ชันใดที่คุณต้องการติดตั้งอยู่แล้วได้อย่างไร ทำตามคำแนะนำใน:

ดาวน์โหลด และติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013 บนพีซี

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

ข้อจำกัดบาง มี Office รุ่น 64 บิต อย่างไรก็ตาม จะใช้ได้ดีเมื่อ:

 • คุณทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก เวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรมีการคำนวณที่ซับซ้อนเช่น ตาราง การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก และใช้ Power Pivot, Power Map หรือมุม มอง Power pivot มาก Office รุ่น 64 บิตอาจทำให้คุณได้ดียิ่งขึ้น

 • คุณทำงานกับรูปภาพขนาดใหญ่มาก วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint เวอร์ชัน 64 บิตอาจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการจัดการชุดสไลด์ซับซ้อนเหล่านี้

 • คุณทำงานกับเอกสาร Word ขนาดใหญ่มาก เวอร์ชัน 64 บิตอาจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับจัดการเอกสาร Word ที่ มีขนาดใหญ่ตาราง กราฟิก หรือวัตถุอื่น ๆ

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์เกิน 2 กิกะไบต์ (GB) ใน Project 2013 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยหลาย

 • คุณต้องการเก็บรุ่น 64 บิตที่คุณกำลังใช้ โปรแกรม Office รุ่น 32 บิต และ 64 บิตไม่เข้ากันได้ ดังนั้นคุณไม่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันทั้งสอง

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันภายในองค์กร เช่น add-in ของหรือระดับเอกสารเอง

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้ที่ป้องกันการดำเนินการข้อมูลฮาร์ดแวร์ (DEP) ถูกบังคับใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Office DEP คือ ชุดของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ถ้าไม่มีสถานการณ์เหล่านี้นำไปใช้กับคุณ เวอร์ชัน 32 บิตเป็นส่วนมากคุณจะตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: Office รุ่น 32 บิตทำงานได้ดีกับทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิตเวอร์ชันของ Windows ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต คุณจำเป็นต้องเวอร์ชัน 64 บิตของ Windows ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต เมื่อต้องการกำหนดวิธีการแจ้งให้ทราบ Office เวอร์ชันใดที่คุณกำลังใช้ ไปที่ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใด

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะสลับจาก Office เวอร์ชัน 32 บิตไปยัง Office รุ่น 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน นั้นแล้ว ติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

Office รุ่น 64 บิตอาจทำได้ดียิ่งขึ้นในบางกรณี แต่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรค้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ และตรวจทานภาพรวมการเชื่อมโยง ถ้าข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อคุณ เวอร์ชัน 32 บิตจะเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้น

 • วิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุม ComCtl จะไม่ทำงาน มีหลายวิธีสำหรับนักพัฒนาเมื่อต้อง การแก้ปัญหานี้ให้โซลูชันแบบ 64 บิต

 • เวอร์ชัน 32 บิตบริษัทตัวควบคุม ActiveX และ add-in จะไม่ทำงาน ผู้จัดจำหน่ายที่จำเป็นต้องการสร้างเวอร์ชัน 64 บิตของตัวควบคุมเหล่านี้

 • Visual Basic for Applications (VBA) ที่ประกอบด้วยคำสั่ง Declare จะไม่ทำงานใน Office รุ่น 64 บิต โดยไม่มีการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VBA อะไร เปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อทำให้ทำงานบน Office รุ่น 64 บิต ดูเวอร์ชัน 64 บิตของ Visual Basic for Applications ภาพรวม

 • ที่คอมไพล์แล้วฐานข้อมูล Access เช่นเดียวกัน MDE, ADE และ ไฟล์ ACCDE จะไม่ทำงานเว้นแต่ว่าพวกเขากำลังเขียนเฉพาะสำหรับ Office รุ่น 64 บิต

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI 32 บิตสำหรับ Outlook มีจำนวนมากลูกค้า Outlook แบบ 64 บิต สร้างเวอร์ชัน 32 บิต MAPI แอปพลิเคชัน add-in ของ หรือแมโครสำหรับ Outlook แบบ 64 บิตเป็นทางเลือกที่แนะนำ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม Outlook แอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์ม 32 และ 64 บิตทั้งสอง ดูแอปพลิเคชันแบบเอกสารสำเร็จรูป MAPI แพลตฟอร์มแบบ 32 บิต และ 64 บิตและการอ้างอิง MAPI Outlook

 • ใน SharePoint 2010 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า มุมมองแผ่นข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมุมมองนี้ใช้ตัวควบคุม ActiveX

 • Microsoft Office Excel Viewer กลไกจัดการฐานข้อมูล Access ของ Access 2013 และคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007 จะบล็อกการติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิต

 • ตัวแก้ไขสมการรดั้งเดิมใน Word จะไม่ได้รับการสนับสนุนบน 2016 Office 64 บิต แต่ฟีเจอร์ตัวสร้างสมการใน Word 2013 จะได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มที่ทั้งหมด ยัง Word เพิ่มในไลบรารี (WLL) จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิต

ถ้าคุณมีเฉพาะ add-in ที่คุณใช้ใน Office รุ่น 32 บิต อาจไม่ทำงาน ใน Office รุ่น 64 บิต และในทางกลับกัน ถ้าคุณกังวล เลือก Office รุ่นปัจจุบันของคุณก่อนที่จะติดตั้งรายการใหม่ ให้พิจารณาการทดสอบ add-in ที่ มี Office รุ่น 64 บิต หรือหาว่าเวอร์ชัน 64 บิตของ add-in ที่พร้อมใช้งานจากนักพัฒนา

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ถูกปรับใช้ Office เราได้ 64 บิต technical รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใช้งานบน TechNetรุ่น 64 บิตของ Office 2013เดียว

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

ทำตามคำแนะนำใน:

ดาวน์โหลด และติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013

Office 2010 มีวางจำหน่ายครั้งแรกที่มี Office นำเสนอเวอร์ชันทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต เวอร์ชัน 32 บิตจะติดตั้ง Office โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวางแผนที่จะใช้ Office ถ้าคุณมีระบุ add-in ที่คุณใช้ใน Office รุ่น 32 บิต อาจไม่ทำงาน ใน Office รุ่น 64 บิต และในทางกลับกัน ถ้าคุณกังวล เลือก Office รุ่นปัจจุบันของคุณก่อนที่จะติดตั้งรายการใหม่ ให้พิจารณาการทดสอบเพิ่มเข้ากับ Office รุ่น 64 บิต หรือตรวจสอบว่าเวอร์ชัน 64 บิตของ add-in ที่พร้อมใช้งานจากผู้จัดจำหน่าย/นักพัฒนา

รู้เวอร์ชันใดที่คุณต้องการติดตั้งอยู่แล้วได้อย่างไร ทำตามคำแนะนำใน:

ติดตั้ง Office 2010

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

ประโยชน์ของการใช้ Office 2010 รุ่น 64 บิตจะแสดงอยู่ด้านล่าง และมีสองสามข้อจำกัดเช่นไม่ทำงานด้วยกับบางเก่าเวอร์ชัน add-in ได้เป็นส่วนใหญ่ได้เนื่องจาก มีข้อจำกัดว่า เวอร์ชัน 32 บิตที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ (ตามค่าเริ่มต้น), แม้กระทั่งบนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 64 บิต

ถ้าสถานการณ์สมมติการทำงานของคุณรวมไฟล์มีขนาดใหญ่ และ/หรือการทำงานกับขนาดใหญ่ชุดของข้อมูล และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิต 64 บิตเป็นตัวเลือกเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ:

 • คุณกำลังทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก เช่นเวิร์กบุ๊ก Office Excel ระดับองค์กรมีการคำนวณที่ซับซ้อน จำนวนมากตาราง pivot เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก และใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น Power Pivot สามมิติแผนที่ Power View หรือรับ และแปลง เนื่องจาก Office รุ่น 64 บิตไม่มีขนาดขีดจำกัดที่เฉพาะในขนาดไฟล์ เป็น Office เวอร์ชัน 32 บิตไม่ (จำนวนสูงสุด 2 กิกะไบต์ (GB)), อาจทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น

 • คุณกำลังทำงานกับรูปภาพขนาดใหญ่มาก วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวใน Office PowerPoint Office รุ่น 64 บิตอาจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการจัดการชุดสไลด์ซับซ้อนเหล่านี้

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ที่มีค่ามากกว่า 2 กิกะไบต์ของช่องว่างใน Office Project โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยมากมาย

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันของ Office ภายในองค์กรเช่น add-in ของหรือระดับเอกสารเอง

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้ที่ป้องกันการดำเนินการข้อมูลฮาร์ดแวร์ (DEP) ถูกบังคับใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Office DEP คือ ชุดของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต DEP จะเสมอถูกบังคับใช้ ในขณะที่ในการติดตั้งแบบ 32 บิต DEP จำเป็นต้องกำหนดค่าผ่านการตั้งค่า

 • กับเพิ่มเติม Outlook ลูกค้าใช้ 64 บิต สร้างแอปพลิเคชัน Messaging Application Programming Interface (MAPI) 32 บิต add-in ของ แมโค รหรือสำหรับ Outlook แบบ 64 บิตคือ ตัวเลือกที่แนะนำ แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถดำเนินต่อเพื่อเรียกใช้ได้กับเวอร์ชัน 32 บิต Outlook เท่านั้น

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิต คุณต้องติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตของ Office 2010 (ค่าเริ่มต้น) คุณไม่สามารถติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

เคล็ดลับ: นอกเหนือจากให้การสนับสนุนสำหรับ Windows รุ่น 32 บิต Office รุ่น 32 บิตจะได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิต Office 2010 ช่วยให้ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้ที่มีอยู่ Microsoft ตัวควบคุม ActiveX วัตถุคอมโพเนนต์ของตัวแบบ (COM) add-ins และ Visual Basic for Applications (VBA) ต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่จะ 32 บิตเนื่องจากไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตจะพร้อมใช้งานสำหรับจำนวนมาก add-in

 • ถ้าองค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้นามสกุลของ Office ต่อไปเช่นตัวควบคุม ActiveX บริษัท add-in ของ โซลูชันภายในองค์กรมีอยู่แล้วภายใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า หรือซอฟต์แวร์รุ่น 32 บิตที่ติดต่อโดยตรงกับ Office เราขอแนะนำคุณไปกับ Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิต (x86) ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิตได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows

 • คุณใช้ตัวควบคุมแบบ 32 บิตกับไม่แสดงแทนเวอร์ชัน 64 บิต คุณสามารถทำเพื่อเรียกใช้ตัวควบคุมแบบ 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตเช่น Microsoft Windows ทั่วไปตัวควบคุม (Mscomctl.ocx, comctl.ocx), หรือตัวควบคุมแบบ 32 บิตของบริษัทอื่นใด ๆ ที่มีอยู่

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare Visual Basic for Applications (VBA) ที่ประกอบด้วยคำสั่ง Declare จะไม่ทำงานใน Office รุ่น 64 บิต โดยไม่มีการปรับปรุง

 • ใน SharePoint Server 2010 หรือรุ่น ก่อนหน้า มุมมองแผ่นข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำเพื่อใช้แก้ไขในแผ่นข้อมูล มุมมองหน้าที่การใช้งานใน SharePoint Server 2010 กับไคลเอ็นต์ Office แบบ 32 บิต

 • ฐานข้อมูล Access ที่คอมไพล์แล้ว เช่นต่าง ๆ MDE และ ไฟล์ ACCDE จะไม่ทำงานได้เว้นแต่จะถูกมอบเขียนสำหรับ Office รุ่น 64 บิต

 • คุณจำเป็นตัวแก้ไขสมการดั้งเดิมหรือไฟล์ WLL (Word เพิ่มในไลบรารี) ใน Word คุณยังคงสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิม (WLL ไฟล์ถูกไม่สนับสนุนในเวอร์ชัน 32 บิต และไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2010) ได้

 • มีตัวแปลงสัญญาณ (ซอฟต์แวร์ที่ใช้ การบีบอัดไฟล์เสียง หรือวิดีโอขยาย) ไม่พร้อมใช้งานในแบบ 64 บิตสำหรับรูปแบบสื่อ QuickTime สาม ดังนั้น ถ้าคุณมีไฟล์สื่อที่ฝังตัวเก่าในงานนำเสนอ PowerPoint คุณจะต้องการใช้ Office เวอร์ชัน 32 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

ทำตามคำแนะนำใน:

ติดตั้ง Office 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×