เลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดกลุ่ม คัดลอก ปรับขนาด หรือจัดรูปแบบตัวควบคุมบนฟอร์มแผ่นงาน

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX ด้วยเครื่องมือการวาดหรือเครื่องมือ SmartArt วัตถุ (เช่นรูปร่างและ SmartArt กราฟิก) ในส่วนที่เลือกกลุ่มเดียวกันได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แท็บนักพัฒนาจะมองเห็นได้บน ribbon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา จากนั้น ให้แน่ใจว่า จะเปิดใช้งานโหมดออกแบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกนักพัฒนา>โหมดออกแบบ(ในกลุ่มตัวควบคุม)

  โหมดออกแบบบน ribbon
 • เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณต้องการทำงานกับตัวควบคุม จำเป็นต้องปิดโหมดออกแบบ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกตัวควบคุมเดียวที่มีอยู่ในกลุ่ม

เลือกตัวควบคุมหลายตัวที่มีอยู่ในกลุ่ม

เลือกตัวควบคุมเดียวในกลุ่ม

เลือกตัวควบคุมหลายตัวในกลุ่ม

เลือกกลุ่มที่ประกอบด้วยตัวควบคุม

เลือกตัวควบคุมที่ซ่อนอยู่ หรือแบบเรียงซ้อน

เลือกตัวควบคุมและวัตถุที่อยู่บนเลเยอร์รูปวาด

ยกเลิกการเลือกอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

เลือกตัวควบคุมเดียวที่มีอยู่ในกลุ่ม

 • คลิกเส้นขอบที่เลือกของตัวควบคุม

  เส้นขอบตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมฟอร์มปรากฏเป็นรูปแบบเส้นและชุดของจุดจับปรับขนาด:

  กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแบบจุด

  เส้นขอบตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุม ActiveX ปรากฏเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

  เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวควบคุมหลายตัวที่มีอยู่ในกลุ่ม

ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือกทำให้ง่ายขึ้น เพื่อเลือกวัตถุอย่าง น้อยหนึ่ง และเพื่อแสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  ค้นหา และเลือกบน ribbon

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรือที่อยู่หลังข้อความ ให้คลิก เลือกวัตถุ แล้ววาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

  2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานที่คุณสามารถเลือก multiselect แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมโดยใช้เมาส์ กด และแป้น CTRL ค้างไว้จนกว่าตัวควบคุมจะถูกเลือก

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวควบคุมเดียวในกลุ่ม

 1. คลิกเลือกเส้นขอบของกลุ่ม

  เส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

  เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

 2. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเลือกภายในกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวควบคุมหลายตัวในกลุ่ม

 1. คลิกเลือกเส้นขอบของกลุ่ม

  เส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

  เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

 2. กด ค้างแป้น CTRL จนกระทั่งตัวควบคุมถูกเลือกไว้

ด้านบนของหน้า

เลือกกลุ่มที่ประกอบด้วยตัวควบคุม

 • คลิกเลือกเส้นขอบของกลุ่ม

  เส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

  เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวควบคุมที่ซ่อนอยู่ หรือแบบเรียงซ้อน

เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมที่ถูกซ่อนอยู่หรือภาย ใต้ตัวควบคุมอื่น ๆ:

 1. เลือกตัวควบคุมที่อยู่บนชั้นที่ด้านบน

 2. กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้าหรือ SHIFT + TAB เพื่อวนไปข้างหลังผ่านตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวควบคุมและวัตถุที่อยู่บนเลเยอร์รูปวาด

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกค้นหา และเลือก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกเลือกวัตถุ แล้ว ใช้ตัวชี้เมาส์เพื่อวาดสี่เหลี่ยมล้อมรอบวัตถุที่คุณต้องการเลือก

  2. คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก และใช้บานหน้าต่างเพื่อเลือกวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งแล้ว

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการเลือกอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่ง คลิกข้างนอกควบคุม ชุดของตัวควบคุมที่เลือก หรือเส้นขอบของกลุ่ม

  2. เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกตัวควบคุมหนึ่งครั้งในชุดของตัวควบคุมที่เลือก CTRL ค้างไว้ และคลิกตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×