เลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดกลุ่ม คัดลอก ปรับขนาด หรือจัดรูปแบบตัวควบคุมบนฟอร์มแผ่นงาน

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX ด้วยเครื่องมือการวาดหรือเครื่องมือ SmartArt วัตถุ (เช่นรูปร่างและ SmartArt กราฟิก) ในส่วนที่เลือกกลุ่มเดียวกันได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แท็บนักพัฒนาจะมองเห็นได้บน ribbon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา จากนั้น ให้แน่ใจว่า ได้เปิดใช้งานโหมดออกแบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกนักพัฒนา>โหมดออกแบบ(ในกลุ่มตัวควบคุม)

  โหมดออกแบบบน ribbon
 • เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำงานกับตัวควบคุม ปิดโหมดออกแบบ

คลิกเส้นขอบที่เลือกของตัวควบคุม

เส้นขอบตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมฟอร์มปรากฏเป็นรูปแบบเส้นและชุดของจุดจับปรับขนาด:

กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแบบจุด

เส้นขอบตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุม ActiveX ปรากฏเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือกทำให้ง่ายต่อการเลือกวัตถุอย่าง น้อยหนึ่ง และยังเพื่อแสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  ค้นหา และเลือกบน ribbon

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรือที่อยู่หลังข้อความ ให้คลิก เลือกวัตถุ แล้ววาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

  2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานที่คุณสามารถเลือก เลือกแบบหลายรายการ แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ — คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก จากนั้น คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมโดยใช้เมาส์ กด และแป้น CTRL ค้างไว้จนกว่าตัวควบคุมจะถูกเลือก

คลิกเลือกเส้นขอบของกลุ่ม ก่อน

เส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเลือกภายในกลุ่มแล้ว

คลิกเลือกเส้นขอบของกลุ่ม ก่อน

เส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

แล้ว กด ค้างแป้น CTRL จนกระทั่งตัวควบคุมถูกเลือกไว้

คลิกเส้นขอบส่วนที่เลือกของกลุ่ม และเส้นขอบของส่วนที่เลือกกลุ่มแสดงเป็นชุดของจุดจับปรับขนาด:

เส้นขอบของตัวควบคุม ActiveX

ทำต่อไปนี้เพื่อเลือกตัวควบคุมที่ถูกซ่อนอยู่หรือภาย ใต้ตัวควบคุมอื่น ๆ:

 1. เลือกตัวควบคุมที่อยู่บนชั้นที่ด้านบน

 2. กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้าหรือ SHIFT + TAB เพื่อวนไปข้างหลังผ่านตัวควบคุม

บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกค้นหา และเลือก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกเลือกวัตถุ แล้ว ใช้ตัวชี้เมาส์เพื่อวาดสี่เหลี่ยมล้อมรอบวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก และใช้บานหน้าต่างเพื่อเลือกวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งแล้ว

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่ง คลิกข้างนอกควบคุม ชุดของตัวควบคุมที่เลือก หรือเส้นขอบของกลุ่ม

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกตัวควบคุมหนึ่งครั้งในชุดของตัวควบคุมที่เลือก CTRL ค้างไว้ และคลิกตัวควบคุม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×