เลือกไวยากรณ์และสไตล์ตัวเลือกการเขียนใน Word 2016

บทความนี้จะอธิบายตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์ที่คุณสามารถเลือกได้ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ สำหรับ Microsoft Word และ Microsoft Outlook

หมายเหตุ: 19 กรกฎาคม 2016: เมื่อเข้าถึง ไฟล์ > ตัวเลือก > พิสูจน์อักษร > เมื่อแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word > ลักษณะการเขียน ตัวเลือกเมนูใน Word 2016 ไวยากรณ์และสไตล์ หายไป เราทราบปัญหานี้ และเราวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาในการอัปเดตที่กำลังจะออก เมื่อการอัปเดตพร้อมใช้งาน เราจะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับการอัปเดตนั้นไว้ที่นี่

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังเลือกตัวเลือกสำหรับข้อความที่เขียนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของ Word และ Outlook ของคุณ ตัวเลือกอาจแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น ชื่อกลุ่มบางชื่ออาจต่างกัน และตัวเลือกอื่นๆ เช่น ต้องการ อาจไม่ปรากฏขึ้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์

เลือกวิธีตรวจหาข้อผิดพลาดของเครื่องหมายวรรคตอน

เลือกวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

เลือกวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดสำหรับสไตล์

คืนค่าการตั้งค่ากฎเริ่มต้น

แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์

Outlook

 1. สร้างหรือเปิดรายการ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 4. คลิก การพิสูจน์อักษร

 5. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้คลิก การตั้งค่า

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้คลิก การตั้งค่า

ด้านบนของหน้า

เลือกวิธีตรวจหาข้อผิดพลาดของเครื่องหมายวรรคตอน

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

 • ต้องการเครื่องหมายจุลภาคหน้าข้อมูลรายการสุดท้าย

เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

 • ไม่ต้องตรวจสอบ    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตรวจสอบปัญหานี้

 • ไม่    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะประโยคที่มีเครื่องหมายจุลภาคหน้ารายการสุดท้ายเป็นข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์จะพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามการตั้งค่านี้: Please buy milk, crackers, and bananas

 • เสมอ    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะประโยคที่ละเว้นเครื่องหมายจุลภาคหน้ารายการสุดท้ายเป็นข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์จะพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามการตั้งค่านี้: Please buy milk, crackers and bananas

 • ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

 • ไม่ต้องตรวจสอบ      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตรวจสอบปัญหานี้

 • ภายใน      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะวลีภายในเครื่องหมายอัญประกาศที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ภายนอกเครื่องหมายอัญประกาศเป็นข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์จะพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามการตั้งค่านี้: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot

 • ภายนอก      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะวลีภายในเครื่องหมายอัญประกาศที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเป็นข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์จะพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามการตั้งค่านี้: While critics call the acting "inspired, "they point out inconsistencies in the plot

  • ต้องมีช่องว่างระหว่างประโยค

เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

 • ไม่ต้องตรวจสอบ      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตรวจสอบปัญหานี้

 • 1 (ช่องว่าง)     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะประโยคที่มีช่องว่างมากกว่าหนึ่งช่องหลังเครื่องหมายจุดเป็นข้อผิดพลาด

 • 2 (ช่องว่าง)     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะประโยคที่มีช่องว่างช่องเดียวหรือมากกว่าสองช่องหลังเครื่องหมายจุดเป็นข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

เลือกวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization)    ปัญหาในการทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น วิสามานยนาม ("Mr. jones" ควรเป็น "Mr. Jones") หรือคำนำหน้าคำวิสามานยนาม ("aunt Helen" ควรเป็น "Aunt Helen") นอกจากนี้ยังตรวจหาการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่จำเป็นด้วย

ส่วนของประโยค (Fragments) และประโยคหลักสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือคำเชื่อมระหว่างกัน (Run-ons)    ส่วนของประโยคและประโยคหลักสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือคำเชื่อมระหว่างกัน

คำที่มักใช้ผิด    คำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์, คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด, การใช้ "like" เป็นคำสันธาน, "nor" กับ "or", "what" กับ "which", "who" กับ "whom", หน่วยวัด, สันธาน, บุพบท และคำสรรพนามที่มักใช้ไม่ถูกต้อง

ประโยคที่มีใจความปฏิเสธ (Negation)    การใช้คำปฏิเสธซ้ำซ้อน

นามวลี    นามวลีที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ a/an ผิด, ปัญหาในการใช้พจน์ในนามวลี ("five machine" แทนที่จะเป็น "five machines")

คำแสดงความเป็นเจ้าของและพหูพจน์    การใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของแทนพหูพจน์ และในทางกลับกัน นอกจากนี้ยังตรวจหาการละเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในคำแสดงความเป็นเจ้าของด้วย

เครื่องหมายวรรคตอน    เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายจุดคู่ เครื่องหมายวรรคตอนแสดงการจบประโยค เครื่องหมายวรรคตอนในเครื่องหมายอัญประกาศ การใช้ช่องว่างที่ซ้ำซ้อนระหว่างคำ หรือการใช้เครื่องหมายอัฒภาคแทนเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายจุดคู่

ประโยคคำถาม    ประโยคคำถามที่ไม่ใช่แบบมาตรฐาน เช่น "He asked if there was any coffee left?", "Which makes an offer a good solution?" และ "She asked did you go after all?"

อนุประโยคขยายความ (Relative clauses)    การใช้คำที่ทำหน้าที่แทนคำนาม (Relative pronoun) และเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง ได้แก่ การใช้ "who" แทน "which" ในการอ้างถึงสิ่งของ, การใช้ "which" แทน "who" ในการอ้างถึงบุคคล, การใช้ "that" กับ "whatever" และ "whichever" โดยไม่จำเป็น หรือการใช้ "that's" แทน "whose"

การใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธาน    ความไม่สอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยาของประธาน ได้แก่ ความไม่สอดคล้องกันของประธานและกริยากับคำสรรพนามและคำแสดงปริมาณ (ตัวอย่างเช่น ใช้ "All of the students has left" แทนที่จะเป็น "All of the students have left")

กริยาวลี (Verb phrases)    กริยาวลีที่ไม่ถูกต้อง, กริยาในรูปกาลต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง, การใช้สกรรมกริยา (Transitive verbs) แทนอกรรมกริยา (Intransitive verbs)

ด้านบนของหน้า

เลือกวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสไตล์

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

สำนวนซ้ำๆ เดิมๆ (Clichés), คำที่ใช้ในภาษาพูด (Colloquialisms) และคำศัพท์เฉพาะของแต่ละอาชีพ (Jargon)

 • คำหรือวลีที่ถูกระบุเป็นสำนวนซ้ำๆ เดิมๆ ในพจนานุกรม

 • ประโยคที่มีคำและวลีที่ใช้ในภาษาพูด รวมทั้ง "real", "awfully," และ "plenty" ที่ใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์, คำแสดงความเป็นเจ้าของสองคำต่อเนื่องกัน, ใช้ "get" เป็นคำกริยาในรูปถูกกระทำ, การใช้ "kind of" แทน "somewhat", การใช้ "scared of" แทน "afraid of" และการใช้ "how come" แทน "why"

 • การใช้คำศัพท์เฉพาะของแต่ละอาชีพ (คำศัพท์ทางเทคนิค คำศัพท์ทางธุรกิจ หรือคำศัพท์ทางอุตสาหกรรม)

การใช้คำย่อ (Contractions)    การใช้คำย่อที่ควรจะเขียนแบบเต็มหรือที่พิจารณาว่าไม่เป็นทางการมากเกินไปสำหรับสไตล์การเขียนที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น "We won't leave 'til tomorrow" แทนที่จะเป็น "We will not leave until tomorrow"

ส่วนของประโยค — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    ส่วนของประโยคที่คุณอาจต้องการเลี่ยงในการเขียนแบบเป็นทางการ เช่น "A beautiful day!" หรือ "Why?"

คำที่มีการระบุเพศ    ภาษาที่มีการระบุเพศ เช่น "councilman" และ "councilwoman"

คำที่ใส่เครื่องหมายยัติภังค์และคำผสม    คำที่ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ทั้งๆ ที่ไม่ควรใส่ และในทางกลับกัน นอกจากนี้ยังตรวจหาคำผสมแบบปิด (Close compound) ที่ควรจะเป็นคำผสมแบบเปิด (Open compound) และในทางกลับกันด้วย

คำที่มักใช้ผิด — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    คำที่ไม่ใช่คำมาตรฐาน เช่น "ain't" รวมถึงการใช้คำเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น ใช้ "angry at" แทนที่จะเป็น"angry with"

ตัวเลข    ตัวเลขที่ควรเขียนแบบเต็ม (ใช้ "nine" แทนที่จะใช้ 9) และในทางกลับกัน (ใช้ 12 แทนที่จะใช้ "twelve") นอกจากนี้ยังตรวจหาการใช้ "%" แทนที่จะใช้ "percentage" อีกด้วย

ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive sentences)    ประโยคที่เขียนในรูปประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เมื่อเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะจะเขียนประโยคนั้นใหม่เป็นประโยคที่มีประธานเป็นผู้กระทำ

คำแสดงความเป็นเจ้าของและพหูพจน์ — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    การใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของและพหูพจน์ที่อาจไม่ถูกต้อง เช่น "Her memory is like an elephant's" หรือ "I stopped by John's"

เครื่องหมายวรรคตอน — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    เครื่องหมายจุลภาคที่ไม่จำเป็นในวลีวันที่, เครื่องหมายวรรคตอนต่อเนื่องที่ไม่เป็นทางการ และเครื่องหมายจุลภาคที่ควรอยู่หน้าเครื่องหมายอัญประกาศขาดหายไป ตัวอย่างเช่น "She said 'He is due at noon."

อนุประโยคขยายความ — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    การใช้ "that" หรือ "which" ที่อาจไม่ถูกต้อง

ความยาวของประโยค (มากกว่า 60 คำ)    ประโยคที่มีคำมากกว่า 60 คำ

โครงสร้างประโยค    ประโยคที่แยกออกเป็นส่วนๆ, ประโยคหลักสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือคำเชื่อมระหว่างกัน, ประโยคที่ใช้คำสันธานมากเกินไป (เช่น "and" หรือ "or"), โครงสร้างของประโยคที่ไม่ขนานกัน (เช่น การสลับระหว่างรูปกระทำกับรูปถูกกระทำในประโยค), โครงสร้างประโยคคำถามที่ไม่ถูกต้อง และคำขยายที่วางผิดตำแหน่ง

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย "And", "But" หรือ "Hopefully"    การใช้คำสันธานและคำกริยาวิเศษณ์ที่จุดเริ่มต้นของประโยค หรือการใช้ "plus" เป็นคำสันธานเชื่อมระหว่างอนุประโยคอิสระสองประโยค

คำนามที่ต่อเนื่องกัน (มากกว่าสามคำ)    การใช้คำนามหลายคำที่อาจมีความหมายไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น "The income tax office business practices remained the same."

วลีบุพบทที่ต่อเนื่องกัน (มากกว่าสามคำ)    ตัวอย่างเช่น "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out."

วลีที่มีความหมายไม่ชัดเจน    วลีที่มีความหมายกำกวม ตัวอย่างเช่น ใช้ "more" ตามด้วยคำคุณศัพท์และพหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ ("We need more thorough employees" แทนที่จะเป็น "We need more employees who are thorough") หรือประโยคที่มีคำสรรพนามที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งคำ (ใช้ "All of the departments did not file a report" แทนที่จะเป็น "Not all of the departments filed a report")

การใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 1    คำสรรพนาม I และ me ไม่ควรใช้ในการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์หรือการเขียนเชิงเทคนิค

กริยาวลี — ข้อเสนอแนะสำหรับสไตล์การเขียน    การใช้คำกริยารูปแบบบอกเล่าในประโยคที่ควรจะใช้คำกริยาแบบแสดงเงื่อนไข กริยาวลีที่แยกกัน และกริยาวลีที่ถูกกระทำ ตัวอย่างเช่น "The pepper is able to be chopped without burning fingers."

การใช้คำฟุ่มเฟือย    การใช้อนุประโยคขยายความที่ฟุ่มเฟือยหรือการใช้คำขยายที่กำกวม (เช่น "fairly" หรือ "pretty"), การใช้กริยาวิเศษณ์ซ้ำซ้อน, การใช้คำปฏิเสธมากเกินความจำเป็น, การใช้ "or not" โดยไม่จำเป็นในวลี "whether or not" หรือการใช้ "possible … may" แทนที่จะเป็น "possible … will"

คำในคำกริยารูปปกติที่แยกกัน (มากกว่าหนึ่งคำ)    คำสองคำขึ้นไประหว่าง "to" และคำกริยารูปปกติ ตัวอย่างเช่น "to very boldly enter the market."

ด้านบนของหน้า

คืนค่าการตั้งค่ากฎเริ่มต้น

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไวยากรณ์ และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ คุณอาจตัดสินใจที่จะคืนค่าการตั้งค่าเหล่านั้นกลับไปเป็นสถานะเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×