เลือกโดเมนที่จะใช้เมื่อสร้างกลุ่ม Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้สนับสนุน: ดวงกมล บัวแก้ว
อัปเดตล่าสุด: ตุลาคม 2017 31

บางองค์กรใช้โดเมนอีเมลที่แยกต่างหากเพื่อแบ่งส่วนต่างๆ ของธุรกิจ คุณสามารถระบุได้ว่าควรใช้โดเมนใดเมื่อผู้ใช้ของคุณสร้างกลุ่ม Office 365

ถ้าองค์กรของคุณจำเป็นผู้ใช้ ในการสร้างกลุ่มของพวกเขาในโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นยอมรับโดเมนของธุรกิจของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้มีนี้ โดยการกำหนดค่านโยบายที่อยู่อีเมล (EAPs) โดยใช้ PowerShell

ก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet ของ PowerShell ดาวน์โหลด และติดตั้งมอดูลที่จะช่วยให้คุณพูดคุยกับ Office 365 องค์กรของคุณ ลองเชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell ระยะไกล

ตัวอย่างของสถานการณ์สมมติ

สมมติว่า Contoso.com คือโดเมนหลักของธุรกิจของคุณ แต่เริ่มต้นขององค์กรของคุณยอมรับ service.contoso.com คือโดเมน นั่นหมายความว่า Office 365 กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นใน service.contoso.com (ตัวอย่างเช่น jimsteam@service.contoso.com)

สมมติว่า คุณมีโดเมนย่อยที่กำหนดในองค์กรของคุณ คุณต้องการให้ Office 365 กลุ่มถูกสร้างขึ้นในโดเมนเหล่านี้ เกินไป:

 • students.contoso.com สำหรับนักเรียน

 • faculty.contoso.com สำหรับสมาชิกคณะ

สถานการณ์สองแบบต่อไปนี้อธิบายวิธีคุณจะต้องทำ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณมีหลายรายการ EAPs พวกเขาจะถูกประเมินลำดับความสำคัญ ค่า 1 หมายความว่า ลำดับความสำคัญสูง เมื่อ EAP ตรงกับ ไม่ EAP เพิ่มเติมจะถูกประเมิน และที่อยู่ที่จะมีประทับบนกลุ่มของ Office 365 สำหรับแต่ละ EAP ตรงกัน

 • ถ้าไม่มี EAPs ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ กลุ่มของ Office 365 ได้เตรียมใช้งานในโดเมนยอมรับค่าเริ่มต้นขององค์กร เช็คเอาท์จัดการยอมรับโดเมนใน Exchange Onlineสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มโดเมนยอมรับ

สถานการณ์ที่ 1

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเตรียมใช้งาน Office 365 กลุ่มทั้งหมดในองค์กรของคุณในโดเมน groups.contoso.com

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

สถานการณ์ที่ 2

สมมติว่า คุณต้องการควบคุมว่าโดเมนย่อย Office 365 กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นใน เธอต้องการ:

 • กลุ่ม office 365 ที่สร้างขึ้น โดยนักเรียน (ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าเป็นนักเรียนแผนก ) ในโดเมน students.groups.contoso.com ใช้คำสั่งนี้:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • กลุ่มของ office 365 ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกคณะ (ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าเป็นแผนกคณะหรืออีเมลของประกอบด้วย faculty.contoso.com) ) ใน faculty.groups.contoso.com โดเมน ใช้คำสั่งนี้:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • ผู้ใช้อื่น ๆ ใน groups.contoso.com โดเมน ใช้คำสั่งนี้:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนเทมเพลที่อยู่อีเมลหรือลำดับความสำคัญสำหรับ EAP ตัวที่มีอยู่ ใช้ cmdlet EmailAddressPolicy ชุด

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

เปลี่ยน EAP มีมีไม่มีผลกระทบบนกลุ่มที่มีการเตรียมใช้งาน

ลบนโยบายที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการลบแอ EAP ใช้ cmdlet เอา EmailAddressPolicy

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

เปลี่ยน EAP มีมีไม่มีผลกระทบบนกลุ่มที่มีการเตรียมใช้งาน

ข้อกำหนดแบบไฮบริด

ถ้าองค์กรของคุณถูกกำหนดค่าในสถานการณ์สมมติแบบไฮบริดของ เช็คเอาท์การกำหนดค่า Office 365 กลุ่มที่มีภายในองค์กรแบบไฮบริดของ Exchangeเพื่อให้แน่ใจว่า องค์กรของคุณตรงกับความต้องการสร้างกลุ่มใน Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นโยบายที่อยู่อีเมสำหรับกลุ่มของ Office 365:

มีบางสิ่งเมื่อต้องการรู้เพิ่มเติม:

 • ฉันได้อย่างรวดเร็วในการสร้างกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวน EAPs ที่กำหนดในองค์กรของคุณ

 • ผู้ใช้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดเมนเมื่อพวกเขาสร้างกลุ่มใน Office 365 เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถระบุโดเมนที่สามารถสร้างกลุ่มใน

 • กลุ่มของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยใช้คิวรีมาตรฐาน (คุณสมบัติของผู้ใช้) ที่มีอยู่แล้ว เช็คเอาท์คุณสมบัติสามารถกรองได้สำหรับพารามิเตอร์ - RecipientFilterสำหรับ pproperties สามารถกรองได้รับการสนับสนุน

 • ถ้าคุณไม่ต้องกำหนดค่า EAPs ใด ๆ สำหรับกลุ่ม แล้วเริ่มต้นการยอมรับโดเมนถูกเลือกไว้สำหรับสร้างกลุ่ม

 • ถ้าคุณเอาโดเมนยอมรับ คุณควรอัปเด EAPs ตัวแรก มิฉะนั้น กลุ่มการเตรียมใช้งานจะได้รับผลกระทบ

 • ขีดจำกัดสูงสุดมีนโยบายที่อยู่อีเม 100 สามารถกำหนดค่าสำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

สร้างกลุ่มที่มี Office 365 ในศูนย์การจัดการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×