เลือกเส้นหมึกแบบ Lasso ใน Microsoft OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft OneNote จะทำให้การเลือกเส้นหมึกง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดี่ยวหรือรูปร่าง หรือบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือวาดที่มีเนื้อหาจำนวนมาก

iPad

 1. เปิดหน้าที่มีบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือภาพวาด หรือแตะแท็บ วาด เลือกปากกา แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณเขียนหรือวาดบนหน้า

 2. บนแท็บ วาด แตะ เลือกแบบ Lasso แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณวาดเค้าร่างรอบๆ เส้นหมึกที่คุณต้องการเลือก โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณเลือก

 3. เมื่อมีเลือกหมึก จับตัวเลือก 8 จะปรากฏรอบ ๆ ส่วนที่เลือก เมื่อต้องการดำเนินต่อ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าส่วนที่เลือกได้อย่างถูกต้องมีขีดที่คุณต้องการรวมทั้งหมด แตะค้างไว้นิ้วของคุณภายในส่วนที่เลือก แล้ว ปล่อยเพื่อแสดงเมนู มีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนที่เลือก (ให้ดูที่ตัด คัดลอก ลบ หรือย้ายตัวเลือกหมึกใน Microsoft OneNoteหรือหมุนการเลือกหมึกใน Microsoft OneNote)

  • ถ้าส่วนที่เลือกไม่ถูกต้องมีขีดที่คุณต้องการเลือก แตะที่อยู่ภายนอก ans ส่วนที่เลือกปัจจุบัน แล้วลอง lasso-เลือกอีกครั้ง

 4. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำบนส่วนที่เลือกของเส้นหมึก คุณอาจต้องบอก OneNote ให้ออกจากโหมด เลือกแบบ Lasso เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้งานโหมดการวาดต่อหลังจากทำงานกับส่วนที่เลือก Lasso ให้แตะปากกาที่คุณต้องการบนแท็บ วาด แล้วเขียนหรือวาดบนหน้าปัจจุบันต่อ

  • เมื่อต้องการใช้งานโหมดข้อความต่อหลังจากทำงานกับส่วนที่เลือก Lasso ให้แตะปุ่ม โหมดข้อความ บนแท็บ วาด แล้วแตะหน้าปัจจุบันเพื่อแสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×