เลือกเส้นหมึกแบบ Lasso ใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft OneNote จะทำให้การเลือกเส้นหมึกง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดี่ยวหรือรูปร่าง หรือบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือวาดที่มีเนื้อหาจำนวนมาก

iPad

 1. เปิดหน้าที่มีบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือภาพวาด หรือแตะแท็บ วาด เลือกปากกา แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณเขียนหรือวาดบนหน้า

 2. บนแท็บ วาด แตะ เลือกแบบ Lasso แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณวาดเค้าร่างรอบๆ เส้นหมึกที่คุณต้องการเลือก โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณเลือก

 3. เมื่อมีเลือกหมึก จับตัวเลือก 8 จะปรากฏรอบ ๆ ส่วนที่เลือก เมื่อต้องการดำเนินต่อ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าส่วนที่เลือกได้อย่างถูกต้องมีขีดที่คุณต้องการรวมทั้งหมด แตะค้างไว้นิ้วของคุณภายในส่วนที่เลือก แล้ว ปล่อยเพื่อแสดงเมนู มีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนที่เลือก (ให้ดูที่ตัด คัดลอก ลบ หรือย้ายตัวเลือกหมึกใน Microsoft OneNoteหรือหมุนการเลือกหมึกใน Microsoft OneNote)

  • ถ้าส่วนที่เลือกไม่ถูกต้องมีขีดที่คุณต้องการเลือก แตะที่อยู่ภายนอก ans ส่วนที่เลือกปัจจุบัน แล้วลอง lasso-เลือกอีกครั้ง

 4. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำบนส่วนที่เลือกของเส้นหมึก คุณอาจต้องบอก OneNote ให้ออกจากโหมด เลือกแบบ Lasso เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้งานโหมดการวาดต่อหลังจากทำงานกับส่วนที่เลือก Lasso ให้แตะปากกาที่คุณต้องการบนแท็บ วาด แล้วเขียนหรือวาดบนหน้าปัจจุบันต่อ

  • เมื่อต้องการใช้งานโหมดข้อความต่อหลังจากทำงานกับส่วนที่เลือก Lasso ให้แตะปุ่ม โหมดข้อความ บนแท็บ วาด แล้วแตะหน้าปัจจุบันเพื่อแสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×