เลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

    ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  • กด CTRL + A ได้ด้วย

    บันทึกย่อ    ถ้าเวิร์กชีตประกอบด้วยข้อมูล และเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้านบน หรือด้านขวาของข้อมูล การกด CTRL + A เลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL + A สองครั้งเลือกทั้งแผ่นงาน

เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดใน active ช่วง กด CTRL + SHIFT + *

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×