เลือกองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละรายการบนแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละรายการที่แสดงในแผนภูมิ เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล แกน ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่องค์ประกอบเฉพาะในแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ คุณยังสามารถเลือกองค์ประกอบแผนภูมิ โดยใช้คีย์บอร์ด ไม่มีวิธีในการเลือกองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมดในครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง ดูรายการดูเพิ่มเติมในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก ดูที่การเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกองค์ประกอบแผนภูมิ โดยใช้เมาส์

เลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

เลือกองค์ประกอบแผนภูมิ โดยใช้คีย์บอร์ด

การเลือกองค์ประกอบแผนภูมิโดยใช้เมาส์

 • บนแผนภูมิ ให้คลิกที่องค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเลือก

  องค์ประกอบที่คุณเลือกจะทำเครื่องหมายด้วยแฮนเดิลการเลือกอย่างชัดเจน

  เคล็ดลับ: เพื่อเป็นการช่วยคุณค้นหาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเลือก Microsoft Office Excel จะแสดงชื่อองค์ประกอบให้เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือองค์ประกอบแผนภูมิ

หมายเหตุ: จัดกลุ่มองค์ประกอบของ เช่นชุดข้อมูล และป้ายชื่อข้อมูล ประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละรายการที่คุณสามารถเลือกหลังจากที่คุณเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อเลือกตัวแสดงข้อมูล แบบเดียวในชุดข้อมูล คลิกที่เครื่องหมายข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูลทั้งหมด แล้ว คลิ กตัวแสดงข้อมูลนั้นอีกครั้งเพื่อเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะ

ด้านบนของหน้า

การเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

การเลือกองค์ประกอบแผนภูมิโดยใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถเลือกองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยใช้แป้นพิมพ์ดังต่อไปนี้

กด

ถึง

CTRL+PAGE DOWN หรือ CTRL+PAGE UP

เลือกแผ่นงานถัดไปหรือก่อนหน้า ทำซ้ำการกระทำนี้จนกว่าจะมีการเลือกแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการ

หลังจากที่คุณเลือกแผนภูมิ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแต่ละองค์ประกอบแผนภูมิได้ดังนี้

กด

ถึง

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มขององค์ประกอบก่อนหน้าในแผนภูมิ

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มขององค์ประกอบถัดไปในแผนภูมิ

ลูกศรขวา

เลือกองค์ประกอบถัดไปภายในกลุ่ม ถ้าองค์ประกอบปัจจุบันเป็นองค์ประกอบสุดท้ายในกลุ่ม กลุ่มถัดไปจะถูกเลือกเมื่อคุณกดลูกศรขวา ให้กดลูกศรขวาอีกครั้งเพื่อเลือกองค์ประกอบแรกในกลุ่มถัดไป

ลูกศรซ้าย

เลือกองค์ประกอบก่อนหน้าภายในกลุ่ม ถ้าองค์ประกอบปัจจุบันเป็นองค์ประกอบแรกในกลุ่ม กลุ่มก่อนหน้าจะถูกเลือกเมื่อคุณกดลูกศรซ้าย ให้กดลูกศรซ้ายอีกครั้งเพื่อเลือกองค์ประกอบสุดท้ายในกลุ่มก่อนหน้า

ESC

ยกเลิกสิ่งที่เลือก

TAB

ย้ายไปมาระหว่างแผนภูมิ และวัตถุใด ๆ หรือรูปร่างแผนภูมิอยู่ภายนอก โดยการเลือกรูปร่างหรือวัตถุถัดไป

SHIFT+TAB

ย้ายไปมาระหว่างแผนภูมิ และวัตถุใด ๆ หรือรูปร่างแผนภูมิอยู่ภายนอก โดยการเลือกวัตถุก่อนหน้าหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×