เลือกหน้าอย่างน้อยหนึ่งหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกหน้า ให้คลิกแท็บหน้าของหน้าเพื่อไปที่หน้านั้น จากนั้นคลิกแท็บหน้าอีกครั้งเพื่อเลือกหน้า

  • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มหน้า ให้เลือกหน้าหลักในกลุ่มนั้น จากนั้นคลิกสองครั้งที่แท็บหน้าของหน้านั้น

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าหลายหน้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการเลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×