เลือกสไลด์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้คุณลักษณะเลือกทั้งหมดในPowerPoint คุณสามารถเลือกภาพนิ่งของคุณทั้งหมดในครั้งเดียว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถคัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับหลายสไลด์ในงานนำเสนออย่างรวดเร็ว และอย่างสอดคล้องกัน

ในหัวข้อนี้

เลือกสไลด์ทั้งหมด โดยใช้คุณลักษณะเลือกทั้งหมด

 1. คลิกหนึ่งรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง แท็บ ไปทางด้านซ้ายของงานนำเสนอของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกมุมมอง >การมุมมองปกติ

 2. คลิกหน้าแรก >เลือก

  ตัวเลือกที่อยู่บนแท็บหน้าแรก
 3. คลิกเลือกทั้งหมด

  จากเมนูตัวเลือก คลิกเลือกทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมดของสไลด์

ด้านบนของหน้า

เลือกกลุ่มของภาพนิ่ง

คุณยังสามารถเลือกกลุ่มของสไลด์เฉพาะเจาะจงในงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกที่สไลด์แรกที่คุณต้องการเลือกบนแท็บสไลด์ ไปทางด้านซ้ายของงานนำเสนอของคุณ

 2. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ และคลิกแต่ละสไลด์เพิ่มเติมที่คุณต้องการเลือกการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกชุดของสไลด์ที่อยู่ติดกัน คลิกที่สไลด์แรกในชุดข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้ว คลิกที่สไลด์สุดท้ายในชุดข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เลือกภาพนิ่งในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

ใช้มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์เพื่อขยายหมายเลขสไลด์ที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ มุมมองนี้แสดงรูปขนาดย่อของสไลด์เพิ่มเติม และให้มองเห็นได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเลือกภาพนิ่ง

 1. คลิกมุมมอง >ตัวเรียงลำดับสไลด์

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ตัวเรียงลำดับสไลด์
 2. คลิกอย่างใดสไลด์ และคลิกหน้าแรก >เลือก

 3. คลิกเลือกทั้งหมด เพื่อเลือกภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับ: ส่วนที่เลือกกลุ่ม และ Ctrl + แป้นพิมพ์ลัดนอกจากนี้ทำงานในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เลือกมุมมองที่เหมาะสมสำหรับงานใน PowerPoint

เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×