เลือกวิธีตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ตรวจสอบการทำงานใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อผิดพลาดการสะกดและไวยากรณ์สามารถดึงความสนใจไปอ่านจากงานที่คุณวางลงในเอกสารของคุณ เพื่อที่คุณต้องการกำจัดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ แม้แต่อื่น ๆ คุณอาจต้องการตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อคุณเสร็จสิ้นเอกสาร หรือคุณอาจต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในขณะที่คุณทำงาน

บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงเครื่องมือพิสูจน์อักษรให้เหมาะสมกับวิธีที่คุณทำงาน

หมายเหตุ: เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

คุณจำเป็นต้องแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรเสียก่อนสำหรับกระบวนงานหลายกระบวนงานในบทความนี้

 1. บนเมนูWord และคลิกการกำหนดลักษณะ

 2. คลิกการสะกดและไวยากรณ์

  คลิกการสะกดและไวยากรณ์เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

  การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติ ดูแก้ไขการ สะกด และแทรกข้อความ และสัญลักษณ์และแก้ไขการสะกดคำจากพจนานุกรมหลักโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดู และเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการแก้ไขการสะกด คุณต้องเปิดการสะกดและไวยากรณ์ อธิบายไว้ในการแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรก่อน หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณสามารถดู และเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่อธิบายในส่วนต่อไปนี้

หมายเหตุ: ตั้งค่าสำหรับการแก้ไขการสะกดในWord มีผลต่อโปรแกรมOffice ทั้งหมด

เลือกการตั้งค่าการตรวจสอบการสะกด

บางตัวเลือกที่แสดงอยู่ในการสะกดและไวยากรณ์ นำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงโปรแกรมที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก การตั้งค่าที่คุณเลือกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ เปิดการสะกดและไวยากรณ์ ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในการแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

เลือกตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการให้Word ทำเช่นนี้:

การแก้ไขการแนะนำเสมอ

แนะนำสำหรับแต่ละคำที่สะกดผิดการสะกดแบบอื่นเมื่อตรวจการสะกด

ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์

เครื่องหมายคำในขณะที่คุณพิมพ์นั้นWord ค้นหาในพจนานุกรมนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ดูในส่วนเปลี่ยนวิธีการทำงานของการตรวจสอบการสะกดในเบื้องหลัง

ตั้งค่าสถานะคำที่ซ้ำ

แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคำซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะตั้งค่าสถานะของคำว่า beep beep ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นที่อยู่เส้นทางอินเทอร์เน็ตและไฟล์

ละเว้นคำที่เป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไฟล์ ตัวอย่างของคำที่ตัวตรวจสอบการสะกดจะละเว้นเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ มีดังต่อไปนี้

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

ละเว้นคำที่เป็น UPPERCASE

ละเว้นคำที่ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า ABC ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นคำที่ มีตัวเลข

ละเว้นคำที่มีตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า a1b2c3 ว่าเป็นความผิดพลาด

แนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น

แนะนำคำจากพจนานุกรมหลักที่มีอยู่แล้วภายในตัวตรวจสอบการสะกดเท่านั้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำจากพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณจะไม่รวมไว้ในรายการของคำที่แนะนำเมื่อคุณตรวจการสะกดของเอกสาร

เลือกโหมดฝรั่งเศส

ตัวเลือกอื่นที่มีผลต่อโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดคือ การตั้งค่าที่คุณเลือกโหมดฝรั่งเศส ตั้งค่านี้ และโหมดสำหรับภาษาอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ โดยการคลิกการตั้งค่าภาษาขั้นสูง

 1. บนเมนูWord และคลิกการกำหนดลักษณะ

 2. คลิกการสะกดและไวยากรณ์

 3. ในการสะกดและไวยากรณ์ คลิกการตั้งค่าภาษาขั้นสูง

  Word แสดงการตั้งค่าภาษาขั้นสูง

  เลือกกฎการตรวจสอบการสะกดของภาษาฝรั่งเศสจากรายการโหมดฝรั่งเศส
 4. จากรายการโหมดฝรั่งเศส ตัวเลือกหนึ่งอธิบายในตารางต่อไปนี้

  ตัวเลือก

  สิ่งที่เกิดขึ้น

  การสะกดแบบใหม่

  เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้กฎการสะกดที่ได้แนะนำ โดย Academy ฝรั่งเศสของภาษาตั้งแต่การเปลี่ยนรูปใหม่การสะกดของปี 1990 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำที่สะกดไม่ตามกฎต่อไปนี้จะถือว่าเป็นข้อผิดพลาด ยัง ตรวจสอบการสะกดแนะนำเฉพาะคำจากใหม่สะกดพจนานุกรม ซึ่งรวมถึงคำที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการสะกดเปลี่ยนรูปใหม่ สำหรับคำที่สะกดผิด

  การสะกดแบบดั้งเดิม

  เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้กฎการสะกดที่ predate เปลี่ยนรูปใหม่การสะกดของปี 1990 ภายใต้การตั้งค่านี้ คำที่สะกดไม่ตามกฎต่อไปนี้จะถือว่าเป็นข้อผิดพลาด ยัง ตรวจสอบการสะกดแนะนำเฉพาะคำจากการสะกดแบบดั้งเดิมพจนานุกรม ซึ่งรวมถึงคำที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการสะกดเปลี่ยนรูปใหม่ สำหรับคำที่สะกดผิด

  การสะกดแบบดั้งเดิมและแบบใหม่

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดยอมรับคำตามที่สะกดถูกต้องโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาสะกดตามการสะกดแบบดั้งเดิม หรือที่ใหม่ นอกจากนี้ยัง คำจากพจนานุกรมการสะกดแบบดั้งเดิม และใหม่ทั้งสองจะแนะนำสำหรับคำที่สะกดผิด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกตัวเลือก การสะกดแบบดั้งเดิม และแก้ไขเอกสารที่มีคำในภาษาฝรั่งเศส bruler ตัวตรวจสอบการสะกดจะถือว่าคำนี้เป็นความผิดพลาด เนื่องจากเป็นการสะกดคำในรูปแบบหลังการปฏิรูป อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกตัวเลือก การสะกดแบบใหม่ หรือตัวเลือก การสะกดแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ คำนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาด

ในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร ตัวตรวจสอบการสะกดสามารถค้นหาความผิดพลาดในการทำงานในเบื้องหลังได้ ผลที่ได้ก็คือเมื่อคุณเขียนแบบร่างของเอกสารของคุณเสร็จแล้ว กระบวนการตรวจการสะกดจะดำเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยคุณประหยัดเวลา โดยเฉพาะกับเอกสารที่มีขนาดใหญ่

เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรก่อน หลังจากนั้น คุณจึงจะสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ได้

เลือก หรือล้างกล่องตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรปล่อยให้ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์ ที่เลือก บางประการที่คุณอาจต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้มีดังนี้:

 • คุณต้องการซ่อนการสะกดคำผิด (เส้นหยักสีแดง) ในรายการที่คุณกำลังแก้ไข

 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานได้ช้าลงได้เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีหน่วยความจำหรือความเร็วของ CPU)

เปิดหรือปิดตัวตรวจการสะกดอัตโนมัติ

 1. บนเมนูWord และคลิกการกำหนดลักษณะ

 2. คลิกการสะกดและไวยากรณ์

 3. เลือก หรือล้างกล่องตรวจการสะกดขณะพิมพ์

Word ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบไวยากรณ์ ตลอดจนการสะกด เมื่อต้องการดู และเปลี่ยนตัวเลือกการตรวจไวยากรณ์ คุณต้องแรกแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

เปิดหรือปิดการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกที่จะมีข้อผิดพลาดไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะWord โดยอัตโนมัติขณะพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนูWord และคลิกการกำหนดลักษณะ

 2. คลิกการสะกดและไวยากรณ์

 3. เลือก หรือล้างเครื่องหมายตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์

เปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

 • เลือกการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด ถ้าคุณต้องการรวมไวยากรณ์ที่ผิดเมื่อคุณตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

แสดงสถิติความยากง่ายในการอ่าน

 • เลือกแสดงสถิติการอ่านได้ ถ้าคุณต้องการแสดงสถิติการอ่านได้หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกจากเมนูสไตล์การเขียน:ไวยากรณ์เท่านั้น หรือไวยากรณ์และสไตล์ ได้ ถ้าคุณต้องการดู หรือเปลี่ยนชนิดของกฎไวยากรณ์และลักษณะที่ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์เมื่อจะตรวจสอบการเขียนของคุณ คลิกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เฉพาะรายการที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์คุณลักษณะ โปรดโพสต์เอกสารต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×