เลือกวัตถุบนสไลด์แต่ละรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวเลือก ในกลุ่มการแก้ไข ที่ส่วนท้ายด้านขวาของแท็บหน้าแรก เพื่อดู และเลือกแต่ละวัตถุในPowerPoint:

เลือกในกลุ่ม การแก้ไข

คลิกวัตถุ เพื่อเลือก ถ้าที่ไม่ได้เลือก บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุและ พื้นที่ที่สำรองไว้ ทั้งหมดบนสไลด์ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียง ซ้อน หรืออยู่ หลังข้อความ คลิกเลือกวัตถุ จากนั้นคลิ กและลากไว้เหนือวัตถุ

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเลือก เลือกแบบหลายรายการ แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เลือกวัตถุแบบเรียงซ้อนโดยใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก
  ในตัวอย่างนี้ เราสามารถได้อย่างง่ายดายเลือกรูปร่าง 5 วงรีในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ในขณะที่บนสไลด์ 5 วงรีจะฝังอยู่ภายใต้รูปร่างอาและรูปสามเหลี่ยม

หลังจากที่คุณเลือกวัตถุ คุณสามารถใช้คำสั่งPowerPoint และฟีเจอร์วัตถุนั้นตามปกติ

คลิกวัตถุ เพื่อเลือก ถ้าที่ไม่ได้เลือก บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุและ พื้นที่ที่สำรองไว้ ทั้งหมดบนสไลด์ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียง ซ้อน หรืออยู่ หลังข้อความ คลิกเลือกวัตถุ จากนั้นคลิ กและลากไว้เหนือวัตถุ

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเลือก เลือกแบบหลายรายการ แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เลือกคอมโพเนนต์ที่เรียงซ้อนอยู่
  ในตัวอย่างนี้ เราสามารถได้อย่างง่ายดายเลือกรูปร่าง 4 วงรีจากภายในบานหน้าต่างงานส่วนที่เลือกและการมองเห็น ในขณะที่บนสไลด์ 4 วงรีจะฝังอยู่ภายใต้รูปร่างอา รูปสามเหลี่ยม และตัวเชื่อมต่อ

หลังจากที่คุณเลือกวัตถุ คุณสามารถใช้คำสั่งPowerPoint และฟีเจอร์วัตถุนั้นตามปกติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×