เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือก วัตถุ รูปร่าง รูปภาพ หรือกล่องข้อความที่ต้องการเปลี่ยนหรือย้าย ที่จับสำหรับปรับขนาด จะแสดงขึ้นเมื่อรูปร่างหรือวัตถุนั้นๆ ถูกเลือกอยู่

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

เคล็ดลับสำหรับการเลือกรูปร่างและวัตถุ

Excel

คลิกวัตถุเพื่อเลือก ถ้ายังไม่ถูกเลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ค้นหาและเลือกในกลุ่ม การแก้ไข บนแท็บ หน้าแรก

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ วัตถุแบบเรียงซ้อน หรือวัตถุที่อยู่หลังข้อความ ให้คลิก เลือกวัตถุ แล้ววาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานที่คุณสามารถเลือก เลือกหลายรายการ แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ ให้คลิก บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

คลิกวัตถุเพื่อเลือก ถ้ายังไม่ถูกเลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกในกลุ่ม การแก้ไข

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุและ พื้นที่ที่สำรองไว้ ทั้งหมดบนสไลด์ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรือที่อยู่หลังข้อความ ให้คลิก เลือกวัตถุ แล้ววาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือกที่คุณสามารถเลือก เลือกหลายรายการ แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุได้ ให้คลิก บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Word

คลิกวัตถุเพื่อเลือก ถ้ายังไม่ถูกเลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกในกลุ่ม การแก้ไข

 • เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ วัตถุแบบเรียงซ้อน หรือวัตถุที่อยู่หลังข้อความ ให้คลิก เลือกวัตถุ เมื่อต้องการเลือกวัตถุ ให้คลิกเมื่อตัวชี้ของคุณกลายเป็นลูกศรสำหรับเลือก ตัวชี้สีขาวที่มีลูกศรสี่หัว ขณะที่เลื่อนตัวชี้ไปที่วัตถุ เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกวัตถุที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความที่ มีการจัดรูปแบบคล้ายกัน คลิกเลือกทั้งหมดข้อความที่มีการจัดรูปแบบคล้ายกัน

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานที่คุณสามารถเลือก multiselect แสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนลำดับของวัตถุ คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ (ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Word 2007)

หมายเหตุ: ใน Word 2007 เครื่องมือที่เลือก ไม่ทำงานกับรูปภาพที่แทรกไว้ การเลือกรูปภาพ เราแนะนำให้คุณแทรกรูปลงในการวาด เมื่อคุณแทรกรูปร่างและรูปในแบบวาด คุณสามารถเลือกได้ ด้วยการลากกล่องคำไว้เหนือวัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มวาดลงในเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการเลือกรูปร่างและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้ทำดังต่อไปนี้

เลือกวัตถุหลายวัตถุ

กด SHIFT หรือ CTRL ค้างในขณะที่คุณคลิกที่วัตถุนั้น

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนไปข้างหน้าเพื่อเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

เลือกวัตถุบนสุดแล้วกด TAB

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนย้อนกลับเพื่อเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

เลือกวัตถุบนสุดแล้วกด SHIFT+TAB

เลือกวัตถุที่เป็นส่วนของกลุ่ม

เลือกกลุ่มแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุ ให้คลิกวัตถุ

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างในกลุ่ม ให้กด SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่าง

ยกเลิกการเลือกวัตถุทีละอย่าง

กด SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละวัตถุ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×