เลือกรูปถ่ายที่จะให้แสดงในมุมมองบุคคลสำหรับที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าบุคคลที่คุณรู้จักมีรูปถ่ายของเขาเองบนเครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ LinkedIn แล้ว Outlook สามารถใช้รูปถ่ายเหล่านั้นในบัตรข้อมูลที่ติดต่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ:  รูปถ่ายที่เก็บอยู่ใน Lync หรือ Exchange จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่ารูปถ่ายจากเครือข่ายสังคม

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การเชื่อมต่อ Facebook จะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อ Facebook จะไม่พร้อมใช้งาน

 1. คลิก ไฟล์ คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก บัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

  เพิ่มบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

 2. คลิก ปุ่ม การตั้งค่า จากกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้สื่อสังคม ถัดจากเครือข่ายสังคมที่มีรูปถ่ายที่คุณต้องการเห็นสำหรับที่ติดต่อนี้

  กล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. เลือกกล่อง โดยค่าเริ่มต้น แสดงรูปถ่ายและข้อมูลจากเครือข่ายนี้เมื่อพร้อมใช้งาน

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

วิธีที่ Outlook ใช้เลือกรูปถ่ายเพื่อแสดง

รูปถ่ายที่เก็บอยู่ใน Lync หรือ Exchange จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่ารูปถ่ายจากเครือข่ายสังคมหรือรูปถ่ายที่ติดต่อ Outlook ลำดับความสำคัญคือ

 1. Lync

 2. Exchange (สมุดรายชื่อส่วนกลาง)

 3. บัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม

 4. ที่ติดต่อ Outlook (ที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ใช้รูปถ่ายแบบกำหนดเองสำหรับบางคนในบานหน้าต่างบุคคล

ข้อมูลหรือรูปภาพสำหรับติดต่อไม่ถูกต้อง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×