เลือกระเบียน Business Contact Manager การลิงก์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถลิงก์ระเบียน เช่นที่ติดต่อทางธุรกิจและโอกาสร่วมกัน และคุณยังสามารถลิงก์รายการ Outlook เช่นการนัดหมาย และข้อความอีเมล และไฟล์ เช่น Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word กับระเบียน

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเชื่อมโยงไปยังระเบียนที่มีอยู่ หรือสร้างใหม่

ในบทความนี้

วิธีการเชื่อมโยงชนิดระเบียนต่าง ๆ

เลือกระเบียนการลิงก์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงระเบียนระบุระเบียนอีก ดูบทความเกี่ยวกับชนิดระเบียนนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยง รายการ Outlook เช่นการนัดหมายและงานลงในระเบียนไฟล์ และดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลิงก์ไฟล์กับระเบียนจากโปรแกรมเช่น Word ดูลิงก์ไฟล์กับระเบียน Business Contact Manager

วิธีการเชื่อมโยงชนิดระเบียนต่าง ๆ

คุณสามารถลิงก์ระเบียนในวิธีการต่าง ๆ:

 • ลิงก์มีบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโอกาสหรือโครงการทางธุรกิจ     บนฟอร์มโอกาสหรือโครงการทางธุรกิจ คลิกลิงก์ไป

 • เพิ่มบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโครงการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง     คลิกเพิ่ม ในฟอร์มโครงการทางธุรกิจ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มระเบียนหลายชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกัน

 • ลิงก์บัญชีผู้ใช้ไปยังติดต่อทางธุรกิจ     คลิกบัญชีผู้ใช้ ในการติดต่อทางธุรกิจหรือฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย

 • ลิงก์อย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อทางธุรกิจกับบัญชีผู้ใช้     คลิกเพิ่ม ในฟอร์มที่มีบัญชีผู้ใช้

 • ติดตามระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ นำ และโอกาสที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางการตลาด     คลิกเริ่มต้นด้วย บนฟอร์มบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ นำ หรือโอกาส

 • ลิงก์โครงการทางธุรกิจไปกับงานโครงการ (บังคับ)     คลิกที่ลิงก์เพื่อ บนฟอร์มงานโครงการ

 • การนัดหมาย Outlook ลิงก์ ข้อ ความอีเมล และงาน     คลิกการนัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองาน บน Ribbon คลิกลิงก์ไปยังระเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงรายการเหล่านี้ ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

 • ลิงก์ไฟล์     ใน Excel, PowerPoint, Publisher และ Word คลิกแท็บไฟล์ แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

ด้านบนของหน้า

เลือกระเบียนการลิงก์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบลิงก์ โดยใช้หนึ่งในวิธีที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าของบทความนี้

 2. ในรายการชนิดของรายการ คลิกชนิดระเบียนที่คุณต้องการ เช่นบัญชี หรือ นำ เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตรายการของระเบียน

  หมายเหตุ: ใน Excel, PowerPoint, Publisher และ Word รายการมีป้ายชื่อโฟลเดอร์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลิงก์ระเบียนที่มีอยู่   

   1. ถ้ารายการของระเบียนที่มีความยาว และคุณทราบชื่อของระเบียนคุณต้องการ พิมพ์ในกล่องค้นหา เพื่อเน้นระเบียนในรายการ

    หมายเหตุ: คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์การค้นหาตามคอลัมน์นั้น

   2. ในรายการ ระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงถ้าไม่ได้ถูกเน้นแล้ว คลิก แล้ว คลิ กเชื่อมโยงกับ

    เคล็ดลับ: คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตามคอลัมน์นั้น

    หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณสามารถเพิ่มมากกว่า หนึ่งระเบียน

    ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

    เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

    ถ้าคุณต้องการแก้ไขระเบียนที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะเชื่อมโยง คลิกระเบียน แล้ว คลิ กเปิด ทำการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กบันทึกแล้ว ปิด

   3. คลิก ตกลง

  • ลิงก์ระเบียนใหม่   

   1. คลิกปุ่มสร้าง

    ฟอร์มระเบียนใหม่ที่เปิดขึ้นจะมีชนิดระเบียนเดียวที่เลือกในรายการชนิดของรายการ

    ถ้ามี ฟอร์มใหม่ประกอบด้วยข้อมูล เช่นที่อยู่ จากระเบียนที่คุณกำลังลิงก์โดยอัตโนมัติ

   2. กรอกฟอร์ม แล้ว คลิ กบันทึกแล้ว ปิด

    หมายเหตุ: ชื่อของระเบียนที่คุณกำลังลิงก์จะไม่ได้แสดงอยู่ในระเบียนใหม่จนกว่าคุณบันทึกระเบียนที่คุณกำลังลิงก์

   3. คลิก ตกลง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×