เลือกมุมมองที่ถูกต้องสำหรับงานใน PowerPoint

คุณสามารถดูสไลด์ PowerPoint ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ มุมมองบางชนิดจะมีประโยชน์เมื่อคุณนำเสนองานของคุณ

คุณสามารถค้นหาตัวเลือกต่างๆ ของมุมมอง PowerPoint บนแท็บ มุมมอง ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

แสดง เมนูมุมมอง ใน PowerPoint

คุณยังสามารถค้นหามุมมองที่ใช้บ่อยได้ง่ายบนแถบงานที่ด้านล่างขวาของหน้าต่างสไลด์ ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

แสดงปุ่ม มุมมอง ที่ด้านล่างของหน้าจอใน PowerPoint

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นใน PowerPoint ให้ดู เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น

มุมมองสำหรับการสร้างงานนำเสนอของคุณ

มุมมองปกติ

คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ปกติ ได้จากแถบงาน ปุ่มมุมมองปกติใน PowerPoint ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมอง ปกติ คือโหมดการแก้ไขที่คุณจะใช้สร้างสไลด์มากที่สุด ที่ด้านล่าง ในมุมมอง ปกติ จะแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย หน้าต่างขนาดใหญ่จะแสดงสไลด์ปัจจุบัน และส่วนด้านล่างสไลด์ปัจจุบันคือที่ที่คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์นั้นได้

แสดงมุมมองปกติใน PowerPoint

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ได้จากแถบงาน ปุ่มมุมมองสไลด์ใน PowerPoint ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ (ด้านล่าง) จะแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณตามลำดับในแนวนอน มุมมองการนำเสนอสไลด์จะเป็นประโยชน์ ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบสไลด์ของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่คลิกและลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่เท่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มส่วนเพื่อจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นกลุ่มที่สอดคล้องกันได้

แสดงมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ใน PowerPoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วน ให้ดู เพิ่มหรือเอาส่วนในงานนำเสนอ PowerPoint ออก

มุมมอง หน้าบันทึกย่อ

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายด้วยปุ่ม บันทึกย่อ ปุ่ม บันทึกย่อ ใน PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์ หรือคุณสามารถสลับไปใช้มุมมอง หน้าบันทึกย่อ จากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะอยู่ใต้บานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณหรือรวมบันทึกย่อไว้ในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ชม หรือใช้สำหรับตัวคุณเองในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อของผู้บรรยายใน PowerPoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อ ให้ดูที่ เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

มุมมองเค้าร่าง

คุณสามารถเข้าถึงมุมมอง เค้าร่าง ได้จากแท็บ มุมมอง บน Ribbon (ใน PowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณไม่สามารถเข้าถึงมุมมอง เค้าร่าง จากมุมมอง ปกติ ได้อีกต่อไป คุณต้องเข้าถึงจากแท็บ มุมมอง

ใช้มุมมอง เค้าร่าง เพื่อสร้างเค้าร่างหรือสตอรี่บอร์ดสำหรับงานนำเสนอของคุณ ซึ่งจะแสดงเฉพาะ ข้อความ บนสไลด์เท่านั้น ไม่ใช่รูปภาพหรือรายการที่เป็นกราฟิก

แสดงมุมมองเค้าร่างใน PowerPoint

มุมมองต้นแบบ

เพื่อเข้าสู่มุมมองต้นแบบ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้เลือกมุมมองต้นแบบที่คุณต้องการ

มุมมอง ต้นแบบ ประกอบด้วย สไลด์, เอกสารประกอบคำบรรยาย และ บันทึกย่อ ประโยชน์ข้อสำคัญในการทำงานด้วยมุมมองต้นแบบ คือ คุณสามารถเลือกสไตล์ต่างๆ ได้หลากหลายในการใช้กับสไลด์แต่ละสไลด์ แต่ละหน้าของบันทึกย่อ หรือกับเอกสารประกอบการบรรยายงานนำเสนอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ให้ดูที่

มุมมองสำหรับการนำเสนองานและการดูงานนำเสนอ

มุมมองการนำเสนอสไลด์

คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง การนำเสนอสไลด์ ได้จากแถบงาน แสดงปุ่ม การนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์

ใช้มุมมองการนำเสนอสไลด์เพื่อเสนองานนำเสนอของคุณต่อผู้ชมของคุณ มุมองการนำเสนอสไลด์จะปรากฏเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นมุมมองที่เหมือนงานนำเสนอจริงบนจอใหญ่ที่ผู้ชมของคุณจะได้เห็น

มุมมองผู้นำเสนอ

เพื่อเข้าสู่มุมมอง ผู้นำเสนอ ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ให้คลิก แสดงปุ่ม มุมมองของผู้นำเสนอ ใน PowerPoint จากนั้นคลิก แสดงมุมมองของผู้นำเสนอ (ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง)

ใช้มุมมอง ผู้นำเสนอ เพื่อดูบันทึกย่อขณะนำเสนองานของคุณ ในมุมมอง ผู้นำเสนอ ผู้ชมจะไม่สามารถมองเห็นบันทึกย่อได้

แสดงเมนูมุมมองของผู้นำเสนอใน PowerPoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ให้ดูที่ ดูบันทึกย่อผู้บรรยายขณะที่คุณนำเสนอสไลด์ของคุณ

มุมมองการอ่าน

คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง การอ่าน ได้จากแถบงาน ปุ่มมุมมองการอ่านใน PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์

ผู้รีวิวงานนำเสนอ PowerPoint โดยไม่มีผู้นำเสนอมักต้องการใช้มุมมองการอ่าน ซึ่งจะแสดงงานนำเสนอแบบเต็มจอเหมือนมุมมองการนำเสนอ และจะรวมการควบคุมพื้นฐาน ที่ช่วยให้สามารถพลิกดูสไลด์ได้โดยง่าย

มุมมองสำหรับการสร้างงานนำเสนอของคุณ

มีหลายมุมมองใน PowerPoint ที่สามารถช่วยคุณสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพได้

มุมมองปกติ

มุมมองปกติเป็นมุมมองการแก้ไขหลักที่คุณเขียนและออกแบบงานนำเสนอของคุณ มุมมองปกติมีพื้นที่การทำงานสี่ที่:

มุมมองปกติ

1: แท็บเค้าร่าง เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มเขียนเนื้อหาของคุณ — เพื่อรวบรวมแนวคิด วางแผนรูปแบบที่คุณต้องการนำเสนอ และย้ายสไลด์และข้อความไปมา แท็บเค้าร่างจะแสดงข้อความในสไลด์ของคุณในรูปแบบเค้าร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาเค้าร่างงานนำเสนอที่มีเพียงข้อความเท่านั้น (ตามที่ปรากฏในมุมมองเค้าร่าง) และไม่มีกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ก่อนอื่นให้คลิกแท็บ ไฟล์

จากนั้นคลิกพิมพ์ คลิก สไลด์เต็มหน้า ภายใต้การตั้งค่า ให้คลิกเค้าร่าง จากนั้นคลิกพิมพ์ด้านบน

2: แท็บสไลด์ ดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณเป็นรูปขนาดรูปภาพขนาดย่อเมื่อคุณแก้ไข รูปภาพขนาดย่อทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่านงานนำเสนอของคุณและดูเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนรูปแบบใดๆ คุณยังคงสามารถจัดเรียงใหม่ เพิ่ม หรือลบสไลด์ได้อย่างง่ายๆ ที่นี่

3: บานหน้าต่างสไลด์ ในส่วนบนขวาของหน้าต่าง PowerPoint จะมีบานหน้าต่างสไลด์ซึ่งแสดงภาพขนาดใหญ่ของสไลด์ปัจจุบัน ในสไลด์ปัจจุบันที่แสดงอยู่ในมุมมองนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อความและแทรกรูปภาพ ตาราง กราฟิก SmartArt แผนภูมิ การวาดวัตถุ กล่องข้อความ ภาพยนตร์ เสียง ไฮเปอร์ลิงก์ และภาพเคลื่อนไหวได้

4: บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ด้านล่างบานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะนำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบันได้ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณและอ้างอิงถึงเมื่อคุณนำเสนองานนำเสนอของคุณในภายหลังได้ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อมอบให้กับผู้ฟังของคุณหรือใส่บันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ฟังหรือโพสต์บนหน้าเว็บได้ด้วย

คุณสามารถสลับระหว่างแท็บสไลด์และเค้าร่างได้ เมื่อต้องการขยายหรือซ่อนบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและสไลด์ ให้ดู แสดงหรือซ่อนแท็บเค้าร่างหรือสไลด์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดหรือเส้นตารางในมุมมองปกติ ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด หรือ เส้นตาราง

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะมอบมุมมองสไลด์ของคุณในรูปแบบรูปภาพขนาดย่อ มุมมองนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและจัดระเบียบลำดับสไลด์ของคุณตามที่คุณสร้างงานนำเสนอ รวมถึงตามที่คุณเตรียมงานนำเสนอของคุณเพื่อพิมพ์

คุณสามารถเพิ่มส่วนในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ได้เช่นเดียวกัน และจัดเรียงสไลด์เป็นประเภทหรือส่วนอื่นๆ คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ได้จากแถบงาน ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมอง หน้าบันทึกย่อ

บานหน้าต่างบันทึกย่ออยู่ภายใต้บานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะนำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบันได้ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณและอ้างอิงถึงเมื่อคุณนำเสนองานนำเสนอของคุณในภายหลังได้ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อมอบให้กับผู้ฟังของคุณหรือใส่บันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ฟังหรือโพสต์บนหน้าเว็บได้ด้วย

เมื่อคุณต้องการดูและทำงานกับบันทึกย่อของคุณในรูปแบบเต็มหน้า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

มุมมองต้นแบบ

มุมมองต้นฉบับประกอบด้วยมุมมองสไลด์ เอกสารประกอบ และบันทึกย่อ มีสไลด์หลังจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนำเสนอ รวมถึงพื้นหลัง สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ ขนาดและตำแหน่งของพื้นที่ที่สำรองไว้ ประโยชน์หลักในการทำงานในมุมมองต้นฉบับ คือ เมื่อคุณอยู่บนต้นฉบับสไลด์ ต้นฉบับบันทึกย่อ หรือต้นฉบับเอกสารประกอบ คุณสามารถเลือกสไตล์ต่างๆ ได้หลากหลายในการใช้กับสไลด์แต่ละสไลด์ แต่ละหน้าของบันทึกย่อ หรือกับเอกสารประกอบการบรรยายงานนำเสนอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ให้ดู ต้นแบบสไลด์คืออะไร และ สร้างและกำหนดต้นแบบสไลด์ด้วยตนเอง

มุมมองสำหรับการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

มุมมองการนำเสนอสไลด์

ใช้มุมมองการนำเสนอสไลด์เพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณให้กับผู้ฟัง มุมองการนำเสนอสไลด์จะปรากฏเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นมุมมองที่เหมือนงานนำเสนอจริงบนจอใหญ่ที่ผู้ชมของคุณจะได้เห็น คุณสามารถดูลักษณะของกราฟิก การตั้งเวลา ภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว และเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนระหว่างงานนำเสนอจริงได้

เมื่อต้องการออกจากมุมมองการแสดงสไลด์ ให้กด ESC

มุมมองผู้นำเสนอ

มุมมองผู้นำเสนอเป็นมุมมองอ้างอิงตามการนำเสนอสไลด์หลักที่คุณสามารถใช้ขณะนำเสนองานนำเสนอของคุณ โดยการใช้สองหน้าจอ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายที่ผู้ฟังของคุณไม่เห็นได้

เมื่อต้องการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสามารถใช้ได้หลายหน้าจอ เปิดการสนับสนุนหลายหน้าจอ แล้วเปิดมุมมองผู้นำเสนอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้บรรยาย ให้ดู บันทึกย่อของผู้บรรยายขณะนำเสนองานนำเสนอบนจอแสดงผลหลายจอ

มุมมองการอ่าน

ใช้มุมมองการอ่านเพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณไม่ใช่แก่ผู้ฟัง (ผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ เป็นต้น) แต่ให้กับผู้ที่ดูงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาแทน หรือใช้มุมมองการอ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณเองเมื่อคุณต้องการดูงานนำเสนอที่ไม่ใช่มุมมองการนำเสนอสไลด์แบบเต็มจอ แต่เป็นแบบหน้าต่างที่มีตัวควบคุมพื้นฐานที่ทำให้ตรวจทานงานนำเสนอได้อย่างง่ายๆ คุณสามารถสลับจากมุมมองการอ่านเป็นมุมองอื่นๆ ได้อยู่เสมอถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงานนำเสนอ

มุมมองสำหรับการเตรียมพร้อมและการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เพื่อช่วยคุณประหยัดกระดาษและหมึก คุณจะต้องเตรียมงานที่พิมพ์ของคุณก่อนที่จะพิมพ์ PowerPoint มีมุมมองและการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (สไลด์ เอกสารประกอบ หรือหน้าบันทึกย่อ) และวิธีที่คุณต้องการพิมพ์งานเหล่านั้น (เป็นสี เฉดสีเทา ขาวดำ มีกรอบ และอื่นๆ)

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์และตัวอย่างการพิมพ์ ให้ดู พิมพ์สไลด์หรือเอกสารประกอบ PowerPoint ของคุณ

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะมอบมุมมองสไลด์ของคุณในรูปแบบรูปภาพขนาดย่อ มุมมองนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและจัดระเบียบลำดับของสไลด์ของคุณในขณะที่คุณเตรียมการพิมพ์สไลด์ของคุณ คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ได้จากแถบงาน ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ ได้แก่ เอกสารประกอบ หน้าบันทึกย่อ และเค้าร่าง หรือสไลด์ คลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกภายใต้ การตั้งค่า

มุมมองสำหรับการสร้างงานนำเสนอของคุณ

มีหลายมุมมองใน PowerPoint ที่สามารถช่วยคุณสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพได้

มุมมองปกติ

มุมมองปกติเป็นมุมมองการแก้ไขหลักที่คุณเขียนและออกแบบงานนำเสนอของคุณ มุมมองปกติมีพื้นที่การทำงานสี่ที่:

มุมมองปกติ

1: แท็บเค้าร่าง เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มเขียนเนื้อหาของคุณ — เพื่อรวบรวมแนวคิด วางแผนรูปแบบที่คุณต้องการนำเสนอ และย้ายสไลด์และข้อความไปมา แท็บเค้าร่างจะแสดงข้อความในสไลด์ของคุณในรูปแบบเค้าร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาเค้าร่างงานนำเสนอที่มีเพียงข้อความเท่านั้น (ตามที่ปรากฏในมุมมองเค้าร่าง) และไม่มีกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิก พิมพ์ ให้เลือก มุมมองเค้าร่าง ภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ จากนั้นคลิก ตกลง

2: แท็บสไลด์ เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมในการดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณเป็นรูปขนาดรูปภาพขนาดย่อเมื่อคุณแก้ไข รูปภาพขนาดย่อทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่านงานนำเสนอของคุณและดูเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนรูปแบบใดๆ คุณยังคงสามารถจัดเรียงใหม่ เพิ่ม หรือลบสไลด์ได้อย่างง่ายๆ ที่นี่

3: บานหน้าต่างสไลด์ ในส่วนบนขวาของหน้าต่าง PowerPoint จะมีบานหน้าต่างสไลด์ซึ่งแสดงภาพขนาดใหญ่ของสไลด์ปัจจุบัน ในสไลด์ปัจจุบันที่แสดงอยู่ในมุมมองนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อความและแทรกรูปภาพ ตาราง กราฟิก SmartArt แผนภูมิ การวาดวัตถุ กล่องข้อความ ภาพยนตร์ เสียง ไฮเปอร์ลิงก์ และภาพเคลื่อนไหวได้

4: บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ด้านล่างบานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะนำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบันได้ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณและอ้างอิงถึงเมื่อคุณนำเสนองานนำเสนอของคุณในภายหลังได้ คุณยังสามารถแจกบันทึกย่อให้กับผู้ฟังของคุณหรือใส่บันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ฟังหรือโพสต์บนหน้าเว็บได้ด้วย

คุณสามารถสลับระหว่างแท็บสไลด์และเค้าร่างได้ เมื่อต้องการขยายหรือซ่อนบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและสไลด์ ให้ดู แสดงหรือซ่อนแท็บเค้าร่างหรือสไลด์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดหรือเส้นตารางในมุมมองปกติ ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด หรือ เส้นตาราง

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะมอบมุมมองสไลด์ของคุณในรูปแบบรูปภาพขนาดย่อให้กับคุณ มุมมองนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและจัดระเบียบลำดับสไลด์ของคุณตามที่คุณสร้างงานนำเสนอ รวมถึงตามที่คุณเตรียมงานนำเสนอของคุณเพื่อพิมพ์

คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ได้จากแถบงาน ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมอง หน้าบันทึกย่อ

บานหน้าต่างบันทึกย่ออยู่ด้านล่างบานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่จะนำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบันได้ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณและอ้างอิงถึงเมื่อคุณนำเสนองานนำเสนอของคุณในภายหลังได้ คุณยังสามารถแจกบันทึกย่อให้กับผู้ฟังของคุณหรือใส่บันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ฟังหรือโพสต์บนหน้าเว็บได้ด้วย

เมื่อคุณต้องการดูและทำงานกับบันทึกย่อของคุณในรูปแบบเต็มหน้า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

มุมมองต้นแบบ

มุมมองต้นฉบับประกอบด้วยมุมมองสไลด์ เอกสารประกอบ และบันทึกย่อ มีสไลด์หลังจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนำเสนอ รวมถึงพื้นหลัง สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ ขนาดและตำแหน่งของพื้นที่ที่สำรองไว้ ประโยชน์หลักในการทำงานในมุมมองต้นฉบับ คือ เมื่อคุณอยู่บนต้นฉบับสไลด์ ต้นฉบับบันทึกย่อ หรือต้นฉบับเอกสารประกอบ คุณสามารถเลือกสไตล์ต่างๆ ได้หลากหลายในการใช้กับสไลด์แต่ละสไลด์ แต่ละหน้าของบันทึกย่อ หรือกับเอกสารประกอบการบรรยายงานนำเสนอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ให้ดู ต้นแบบสไลด์คืออะไร และ สร้างและกำหนดต้นแบบสไลด์ด้วยตนเอง

มุมมองสำหรับการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

มุมมองการนำเสนอสไลด์

ใช้มุมมองการนำเสนอสไลด์เพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณให้กับผู้ฟัง มุมมองการนำเสนอสไลด์จะใช้พื้นที่หน้าจอทั้งหมด เช่นเดียวกับการนำเสนอจริง ในมุมมองนี้ คุณจะเห็นงานนำเสนอของคุณในแบบที่ผู้ฟังเห็น คุณสามารถดูลักษณะของกราฟิก การตั้งเวลา ภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว และเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนระหว่างงานนำเสนอจริงได้

เมื่อต้องการออกจากมุมมองการแสดงสไลด์ ให้กด ESC

หมายเหตุ: เมื่อต้องการออกจากงานนำเสนอขณะที่คุณอยู่ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ ให้กด ESC

มุมมองผู้นำเสนอ

มุมมองอ้างอิงตามการนำเสนอสไลด์หลักที่คุณสามารถใช้ขณะนำเสนองานนำเสนอของคุณคือมุมมองผู้นำเสนอ โดยการใช้สองหน้าจอ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายที่ผู้ฟังของคุณไม่เห็นได้

เมื่อต้องการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสามารถใช้ได้หลายหน้าจอ เปิดการสนับสนุนหลายหน้าจอ แล้วเปิดมุมมองผู้นำเสนอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้บรรยาย ให้ดู บันทึกย่อของผู้บรรยายขณะนำเสนองานนำเสนอบนจอแสดงผลหลายจอ

มุมมองสำหรับการเตรียมพร้อมและการพิมพ์งานนำเสนอ

เพื่อช่วยคุณประหยัดกระดาษและหมึก คุณจะต้องเตรียมงานที่พิมพ์ของคุณก่อนที่จะพิมพ์ PowerPoint มีมุมมองและการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (สไลด์ เอกสารประกอบ หรือหน้าบันทึกย่อ) และวิธีที่คุณต้องการพิมพ์งานเหล่านั้น (เป็นสี เฉดสีเทา ขาวดำ มีกรอบ และอื่นๆ)

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะมอบมุมมองสไลด์ของคุณในรูปแบบรูปภาพขนาดย่อให้กับคุณ มุมมองนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและจัดระเบียบลำดับของสไลด์ของคุณในขณะที่คุณเตรียมการพิมพ์สไลด์ของคุณ คุณสามารถเข้าสู่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ได้จากแถบงาน ด้านล่างหน้าต่างสไลด์ หรือจากแท็บ มุมมอง บน Ribbon

มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์อนุญาตให้คุณกำหนดการตั้งค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ ได้แก่ เอกสารประกอบ หน้าบันทึกย่อ และเค้าร่าง หรือสไลด์ ก่อนที่คุณจะพิมพ์ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ชี้ไปที่ พิมพ์ ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกภายใต้ สิ่งที่พิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×