เลือกทั้งหมดใกล้ ๆ ลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เลือกทั้งหมดใกล้ ๆ ลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คุณสามารถเลือกเส้นหมึกที่อยู่รอบๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องวาดส่วนที่เลือกรอบๆ เส้นหมึกด้วยตนเอง


ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าที่มีการวาดเส้นหมึกที่คุณต้องการเลือก

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างภาพวาดใหม่ ให้ดูเขียนบันทึกย่อและวาดใน OneNote

  2. ดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้งที่เส้นหมึกใดก็ได้ในหน้า

    การทำเช่นนั้นจะเป็นการเลือกเส้นหมึก เช่นเดียวกับเส้นหมึกเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ ในหน้าเดียวกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×