เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และคำที่สะกดผิด และแทรกสัญลักษณ์และส่วนอื่นของข้อความโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น การแก้ไขอัตโนมัติจะใช้รายการมาตรฐานของการสะกดผิดและสัญลักษณ์ทั่วไป แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการได้

หมายเหตุ: ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

งานทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบทความนี้สามารถทำได้บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ

ก่อนอื่น ให้เปิดแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ โดยทำตามคำแนะนำโปรแกรม Office ของคุณ แล้วคลิกงานที่คุณต้องการด้านล่าง

ค้นหาแท็บการแก้ไขอัตโนมัติในโปรแกรม Office ของคุณ

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

 • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

Outlook:

 • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

Word, Excel, Access และ PowerPoint:

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือก [โปรแกรม] > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

Outlook:

 • เปิดรายการจดหมาย แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกผู้แก้ไข > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

OneNote, Project, Publisher และ Visio:

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  การเข้าถึงกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกต่างๆ สำหรับการแก้ไขตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติบน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

 • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

 • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • แก้ไขกรณีการกดคีย์ CAPS LOCK โดยบังเอิญ

คุณสามารถระบุข้อยกเว้นให้กับกฎตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ข้อยกเว้นที่คุณตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับทุกโปรแกรม Office ที่สนับสนุนคุณสมบัติการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในรายในหนึ่งโปรแกรมจะมีผลกับโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขตัวอักษร่สองตัวแรกที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขคำบางคำที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมกัน (เช่น “IDs”) ให้คลิกแท็บ ตัวอักษรตัวแรกพิมพ์ใหญ่

  เมื่อต้องการเพิ่มคำในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

 • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่อยู่ต่อจากคำย่อ (เช่น “appt.”) ให้คลิกแท็บ ตัวอักษรแรก

  เมื่อต้องการเพิ่มคำในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: ในโปรแกรม Office บางโปรแกรม คุณยังสามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ได้ด้วย ตัวเลือกนี้จะมีผลขณะที่คุณกำลังแก้ไขไฟล์หรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่คุณไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัตินั้นได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกไว้ การแก้ไขที่ไม่ต้องการซึ่งคุณเลิกทำจะถูกเพิ่มลงในรายการข้อยกเว้น

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และคำที่สะกดผิดได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ teh ตามด้วยช่องว่าง การแก้ไขอัตโนมัติจะแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์นี้ด้วย the หรือถ้าคุณพิมพ์ This is theh ouse ตามด้วยช่องว่าง การแก้ไขอัตโนมัติจะแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์นี้ด้วย This is the house

 • แทรกสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (c) เพื่อแทรก © ถ้ารายการที่มีอยู่แล้วของการแก้ไขอัตโนมัตินั้นไม่มีสัญลักษณ์ที่คุณต้องการอยู่ด้วย คุณก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้

 • แทรกข้อความที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใส่วลีใดวลีหนึ่ง เช่น return on investment ซ้ำๆ หลายครั้ง คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ใส่วลีนี้ให้โดยอัตโนมัติได้เมื่อคุณพิมพ์ roi

การใช้งานฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากรายการคำที่ขนานกันอยู่ 2 รายการ โดยคำแรกคือคำที่คุณพิมพ์ ส่วนคำหรือวลีที่สองที่ขนานกันอยู่นั้นคือสิ่งที่โปรแกรมจะใส่ลงไปแทนที่คำแรกนั้นโดยอัตโนมัติ

รายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

รายการการแก้ไขอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มหรือลบคำจากรายการนี้ในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่ง จะเป็นการเพิ่มหรือลบคำในโปรแกรม Office อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก แทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ แล้ว

 2. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดอยู่บ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 3. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้องลงไป  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 4. คลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความแทนที่สำหรับรายการ ให้เลือกข้อความในรายการ แล้วพิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

เมื่อต้องการลบรายการ ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ลบ

เพิ่มรายการข้อความอัตโนมัติสำหรับสัญลักษณ์

ถ้ารายการข้อความในตัวแก้ไขอัตโนมัติไม่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่คุณต้อง คุณสามารถเพิ่มรายการ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแท็บสัญลักษณ์ หรือแท็บอักขระพิเศษ

 3. เลือกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิก AutoCorrect

  สัญลักษณ์หรืออักขระปรากฏในกล่องด้วย

 5. ในกล่องแทน พิมพ์ลำดับข้อความที่คุณต้องการให้ Word โดยอัตโนมัติเปลี่ยนสัญลักษณ์หรืออักขระที่คุณได้เลือก เช่น \alpha

 6. คลิก เพิ่ม

 7. คลิก ตกลง

 8. ปิดกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์

ถ้าคุณใช้คำที่ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมหลักแต่คล้ายกับคำที่อยู่ในพจนานุกรมหลักเป็นประจำ การแก้ไขอัตโนมัติอาจทำให้เกิดปัญหาได้โดยการเปลี่ยนการสะกดของคำเสมอ คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเพิ่มคำไปยัง รายการข้อยกเว้น ซึ่งเป็นคำที่การแก้ไขอัตโนมัติจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

 1. บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วคลิก การแก้ไขอื่นๆ

 2. พิมพ์คำที่คุณต้องการให้การแก้ไขอัตโนมัติละเว้นในกล่อง ไม่ต้องแก้ไข

 3. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเพิ่มคำไปยังรายการข้อยกเว้น คำที่ถูกเพิ่มไปยังพจนานุกรมเริ่มต้นแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้โดยตัวตรวจสอบการสะกด

 • รายการข้อยกเว้นจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า คำที่คุณเพิ่มเป็นข้อยกเว้นในหนึ่งโปรแกรม จะเป็นข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดด้วย

ถ้าการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการเมื่อคุณแก้ไขเอกสาร คุณสามารถเลิกทำได้โดยกด CTRL+Z คุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรม Office ให้เพิ่มคำไปยังรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลิกทำการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเพิ่มคำไปยังรายการข้อยกเว้น การแก้ไขอัตโนมัติจะหยุดเปลี่ยนแปลงคำนั้น

หมายเหตุ:  รายการข้อยกเว้นจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า คำที่คุณเพิ่มเป็นข้อยกเว้นในหนึ่งโปรแกรม จะเป็นข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดด้วย

 1. บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วคลิก การแก้ไขอื่นๆ

 2. เลือก เพิ่มคำไปยังรายการโดยอัตโนมัติ

 3. คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ ให้เปิด แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้:

 • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดที่อยู่ด้านบนของแท็บเพื่อปิดการทำให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติทั้งหมด

 • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่คำขณะที่คุณพิมพ์ เพื่อปิดการแทนที่ข้อความโดยอัตโนมัติทั้งหมด

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office การแก้ไขอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อพยายามจับคู่และแก้ไขคำที่สะกดผิดด้วยคำที่อยู่ในพจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่าตัวเลือกนี้เปิดอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บน แท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือก ใช้คำที่แนะนำจากตัวตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติ ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 2. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง เพื่อทำให้มีผล

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×