เลือกชุดลักษณะด่วนสำหรับเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word คุณสามารถเลือกชุดของสไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกัน แต่ละชุดสไตล์ด่วนอาจมีสไตล์สำหรับหลายระดับหัวเรื่อง เนื้อความ ใบเสนอราคา และชื่อเรื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารเดียว

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนชุดสไตล์ด่วน

  • บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศร ลูกศรลงเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร นั้นแล้ว เลือกสไตล์ตั้งเช่น Basic หรือทั่วไป

    บนแท็บหน้าแรก ตัวเลือกในกลุ่มเปลี่ยนสไตล์ เพื่อแสดงชุดสไตล์ด่วนที่คุณคลิก คุณสามารถแล้วใช้สไตล์ทั้งหมดในแกลเลอรีการสร้างเอกสารของคุณ

  1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์ แล้ว ชี้ไปที่ชุดสไตล์

  2. คลิกชุดสไตล์ด่วน เช่นทันสมัย

    การเปลี่ยนแปลงแกลเลอรีของลักษณะด่วนเพื่อแสดงสไตล์ด่วนที่ตั้งที่คุณคลิก คุณสามารถแล้วใช้สไตล์ทั้งหมดในแกลเลอรีการสร้างเอกสารของคุณ

  3. [เพิ่มเติม] ถ้าคุณต้องการบันทึกสไตล์ด่วนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดว่าง บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์ แล้ว คลิ กตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถดูลักษณะของชุดสไตล์ด่วนจะปรากฏในเอกสาร โดยการชี้ไปที่การตั้งค่าโดยไม่ต้องคลิกที่สไตล์ด่วน เมื่อคุณคลิกที่ชุดสไตล์ด่วน จะถูกนำไปใช้กับเอกสาร

  • ชุดสไตล์ด่วนแสดงลักษณะที่ถูกนำไปใช้ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าทั้งหมดของหัวเรื่องในเอกสารมีนำสไตล์หัวเรื่อง 2 ชุดสไตล์ด่วนจะนำสไตล์หัวเรื่อง 2 ชุดสไตล์ด่วนไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดการจัดรูปแบบ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดสไตล์ใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×