เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการ สร้างแผนภูมิ ใน Excel Online คุณต้องเลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วงข้อมูล (ชุดของเซลล์) แผนภูมิของคุณจะมีข้อมูลทั้งหมดในช่วงนั้น

จัดเรียงข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

ตารางนี้ได้รวบรวมวิธีที่ดีที่สุดในการจัดเรียงข้อมูลของคุณสำหรับแผนภูมิที่เลือก

สำหรับแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ หรือแผนภูมิเรดาร์

ในคอลัมน์หรือแถว ดังนี้

การจัดเรียงข้อมูลสำหรับแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ หรือแผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมินี้ใช้ชุดของค่าเพียงชุดเดียว (เรียกว่าชุดข้อมูล)

ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถว และในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายชื่อ ดังนี้

ตารางที่มี 2 คอลัมน์ 3 แถว และตารางที่มี 3 คอลัมน์ 2 แถว

แผนภูมิโดนัท

แผนภูมินี้ใช้ชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด

ในหลายคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายชื่อ ดังนี้

ตารางที่มี 3 คอลัมน์, 3 แถว และตารางที่มี 3 คอลัมน์ 3 แถว

แผนภูมิกระจาย

ในคอลัมน์ ให้วางค่า x ในคอลัมน์แรกและวางค่า y ในคอลัมน์ถัดไป ดังนี้

การจัดเรียงข้อมูลสำหรับแผนภูมิกระจาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเหล่านี้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×