เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิใน Excel 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิขั้นตอนแรกคือการ เลือกข้อมูลทั้งชุดของเซลล์ บางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการแสดงข้อมูลของคุณทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่เพื่อให้คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจง แถว หรือเซลล์เมื่อต้องการรวม

เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว บนแท็บ แทรก เลือก แผนภูมิที่แนะนำ

เคล็ดลับ: บางครั้งข้อมูลของคุณใน Excel ไม่ได้จัดเรียงตามวิธีที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิได้ตามชนิดที่ต้องการ เรียนรู้วิธีจัดเรียงข้อมูลสำหรับชนิดแผนภูมิที่ระบุ

เมื่อต้องการเลือก

นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

คูณคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวของคอลัมน์ในคอลัมน์แรก แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อเลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

คูณแถวที่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวของแถวในแถวแรก แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อเลือกแถวที่อยู่ติดกัน

แถวหรือคอลัมน์บางส่วน

วางเคอร์เซอร์ที่เซลล์ด้านบนซ้าย แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากไปที่เซล์ด้านล่างขวา

เนื้อหาทั้งหมดในตาราง

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

เนื้อหาทั้งหมดในช่วงที่มีชื่อ

วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ใดก็ได้ในช่วงที่มีชื่อ

คุณสามารถเลือกแถวที่เฉพาะเจาะจง คอลัมน์ หรือเซลล์เพื่อรวมนั่นคือถ้าข้อมูลของคุณไม่มีการจัดรูปแบบเป็นตารางได้

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าข้อมูลของคุณถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง และคุณต้องการเลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิที่ไม่ติดกัน แปลงตารางกลับไปเป็นช่วงปกติ วางเคอร์เซอร์ ในตาราง และ บนแท็บตาราง เลือกแปลงเป็นช่วง


  • บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

เมื่อต้องการเลือก

นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

ข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ในแถวหรือคอลัมน์แรก กดแป้น COMMAND แล้วเลือกแถวและคอลัมน์อื่นๆ ที่ต้องการ

คุณยังสามารถทำขั้นตอนนี้ได้โดยซ่อนแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีต แต่เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงขึ้นในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลในเซลล์ที่ไม่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ในเซลล์แรก กดแป้น COMMAND แล้วเลือกเซลล์อื่นๆ ที่ต้องการ

สร้างแผ่นงานสรุปการดึงข้อมูลจากหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน และสร้างแผนภูมิจากแผ่นงานสรุป เมื่อต้องการสร้างแผ่นงานสรุป คัดลอกข้อมูลจากแต่ละเวิร์กชีตต้นฉบับ และบนเมนูวาง เลือกวางลิงก์ ด้วยการวางการเชื่อมโยง เมื่อข้อมูลมีการอัพเดบนเวิร์กชีตต้นฉบับของคุณ แผ่นงานสรุปและแผนภูมิจะยังอัปเดตได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแผ่นงานเดียวสำหรับแต่ละเดือน คุณสามารถทำให้แผ่นงานที่ 13 สำหรับปีทั้ง — ที่รวมข้อมูลจากแต่ละเวิร์กชีตรายเดือนที่คุณต้องการสำหรับแผนภูมิของคุณได้

วิธีสร้างแผนภูมิอีกวิธีคือการเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ แล้วระบุข้อมูลที่จะนำมารวม คุณยังสามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลหลังจากที่สร้างแผนภูมิแล้วได้

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกข้อมูลที่อยู่ติดกัน และที่อยู่ติดกัน

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แทรก เลือกชนิดแผนภูมิที่ต้องการ

  2. บนแท็บ การออกแบบแผนภูมิ เลือก เลือกข้อมูล

    บนแท็บ ออกแบบแผนภูมิ ให้คลิก เลือกข้อมูล

  3. คลิกในช่อง ช่วงข้อมูลแผนภูมิ แล้วเลือกข้อมูลในเวิร์กชีต

    เลือกช่วงข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×