เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิใน Excel 2016 for Mac

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ ขั้นตอนแรกคือเลือกข้อมูล (ชุดเซลล์) บางครั้งคุณไม่ต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถเลือกคอลัมน์ แถว หรือเซลล์ที่ต้องการนำมารวมได้

เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว บนแท็บ แทรก เลือก แผนภูมิที่แนะนำ

เคล็ดลับ: บางครั้งข้อมูลของคุณใน Excel ไม่ได้จัดเรียงตามวิธีที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิได้ตามชนิดที่ต้องการ เรียนรู้วิธีจัดเรียงข้อมูลสำหรับชนิดแผนภูมิที่ระบุ

เลือกข้อมูลจากแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ที่อยู่ติดกัน

เมื่อต้องการเลือก

นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

คูณคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวของคอลัมน์ในคอลัมน์แรก แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อเลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

คูณแถวที่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนหัวของแถวในแถวแรก แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อเลือกแถวที่อยู่ติดกัน

แถวหรือคอลัมน์บางส่วน

วางเคอร์เซอร์ที่เซลล์ด้านบนซ้าย แล้วคลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากไปที่เซล์ด้านล่างขวา

เนื้อหาทั้งหมดในตาราง

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

เนื้อหาทั้งหมดในช่วงที่มีชื่อ

วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของช่วงที่มีชื่อ

เลือกข้อมูลจากแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

คุณสามารถเลือกแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ที่เฉพาะที่จะนำมารวมได้ถ้าข้อมูลของคุณยังไม่ได้จัดรูปแบบเป็นตาราง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตารางแล้วคุณต้องการเลือกข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกันเพื่อสร้างแผนภูมิ อันดับแรก แปลงตารางกลับเป็นช่วงปกติ วางเคอร์เซอร์ในตาราง แล้วบนแท็บ ตาราง เลือก แปลงเป็นช่วง
บนแท็บ ตาราง ให้เลือก แปลงเป็นช่วง

เมื่อต้องการเลือก

นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

ข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ในแถวหรือคอลัมน์แรก กดแป้น COMMAND แล้วเลือกแถวและคอลัมน์อื่นๆ ที่ต้องการ

คุณยังสามารถทำขั้นตอนนี้ได้โดยซ่อนแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีต แต่เมื่อคุณยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงขึ้นในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลในเซลล์ที่ไม่ติดกัน

วางเคอร์เซอร์ในเซลล์แรก กดแป้น COMMAND แล้วเลือกเซลล์อื่นๆ ที่ต้องการ

เลือกข้อมูลจากเวิร์กชีตหลายแผ่น

สร้างเวิร์กชีตสรุปเพื่อดึงข้อมูลจากเวิร์กชีตหลายแผ่นมารวมกัน แล้วสร้างแผนภูมิจากเวิร์กชีตสรุป เมื่อต้องการสร้างเวิร์กชีตสรุป คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีตหลักแต่ละแผ่น แล้วบนเมนู วาง เลือก วางลิงก์ เมื่อเลือก วางลิงก์ เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลบนเวิร์กชีตหลัก โปรแกรมจะอัปเดตเวิร์กชีตสรุปและแผนภูมิด้วย

เช่น ถ้าคุณมีเวิร์กชีต 1 แผ่นสำหรับแต่ละเดือน คุณสามารถสร้างเวิร์กชีตแผ่นที่ 13 สำหรับปีที่จะนำข้อมูลจากเวิร์กชีตประจำเดือนแต่ละแผ่นที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิมารวมกัน

ระบุช่วงข้อมูล

วิธีสร้างแผนภูมิอีกวิธีคือการเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ แล้วระบุข้อมูลที่จะนำมารวม คุณยังสามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลหลังจากที่สร้างแผนภูมิแล้วได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกข้อมูลที่ไม่ติดกันโดยใช้วิธีนี้

  1. บนแท็บ แทรก เลือกชนิดแผนภูมิที่ต้องการ

  2. บนแท็บ การออกแบบแผนภูมิ เลือก เลือกข้อมูล

    บนแท็บ ออกแบบแผนภูมิ ให้คลิก เลือกข้อมูล

  3. คลิกในช่อง ช่วงข้อมูลแผนภูมิ แล้วเลือกข้อมูลในเวิร์กชีต

    เลือกช่วงข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัด Excel 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×