ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เลือกการเข้ารหัสข้อความขณะที่คุณเปิดและบันทึกแฟ้ม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์ข้อความโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อความถูกเก็บไว้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแชร์ไฟล์ข้อความกับบุคคลที่ทำงานในภาษาอื่น ดาวน์โหลดไฟล์ข้อความนอินเทอร์เน็ต หรือแชร์ไฟล์ข้อความกับระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกไฟล์

เมื่อคุณหรือบุคคลอื่นเปิดไฟล์ข้อความ ใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอื่นซึ่งอาจบนคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ระบบในภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่ถูกใช้เพื่อสร้างไฟล์ — กมาตรฐานช่วยให้โปรแกรมนั้นกำหนดวิธีการ แสดงข้อความเพื่อให้สามารถอ่าน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อความ

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิดไฟล์

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์

ค้นหาการเข้ารหัสมาตรฐานที่มีอยู่ใน Word

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อความ

สิ่งที่แสดงให้คุณเป็นข้อความบนหน้าจอจริงซึ่งเก็บเป็นค่าตัวเลขในไฟล์ข้อความ คอมพิวเตอร์ของคุณแปลค่าเป็นตัวเลขเป็นอักขระที่มองเห็นได้ ทำเช่นนี้โดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัส

ก็คือ ชุดรูปแบบลำดับเลขที่กำหนดให้แต่ละอักขระข้อความในอักขระการตั้งค่าเป็นค่าตัวเลข ชุดอักขระสามารถใส่อักขระตามลำดับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อื่น ๆ ภาษาต่าง ๆ โดยทั่วไปส่วนประกอบของชุดอักขระที่แตกต่างกัน มาตรฐานเข้ารหัสที่แตกต่างกันหลายที่มีอยู่เพื่อแสดงชุดอักขระที่ใช้ในภาษาอื่น

มาตรฐานการเข้ารหัสที่แตกต่างกันสำหรับตัวอักษรที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการเข้ารหัสที่ถูกบันทึกไว้กับไฟล์ข้อความมีข้อมูลที่ว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องแสดงข้อความบนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น การเข้ารหัสซิริลลิก (Windows) อักขระЙมีค่าตัวเลข 201 เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่ประกอบด้วยอักขระนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเข้ารหัสซิริลลิก (Windows) คอมพิวเตอร์อ่านค่าตัวเลข 201 และแสดงЙบนหน้าจอ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเข้ารหัสแบบอื่น คอมพิวเตอร์ที่แสดงอักขระใดก็ตามที่สอดคล้องกับค่าตัวเลข 201 ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ในยุโรปตะวันตก (Windows) เข้ารหัสมาตรฐาน อักขระในไฟล์ต้นฉบับนซิริลลิกจะแสดงเป็นได้แทนที่เป็นЙเนื่องจากในยุโรปตะวันตก (Windows) เข้ารหัส ค่า 201 แผนที่ได้

Unicode: หนึ่งกมาตรฐานสำหรับตัวอักษรมากมาย

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารหัส และถอดรหัสไฟล์ข้อความ คุณสามารถบันทึกไฟล์ ด้วยการเข้ารหัส Unicode Unicode เหมาะสมกับชุดอักขระส่วนใหญ่ข้ามทุกภาษาที่ใช้งานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์วันนี้

เนื่องจาก Word จะขึ้นอยู่กับ Unicode, Word จะบันทึกไฟล์ที่เข้ารหัส Unicode เป็นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิด และอ่านแฟ้มที่เข้ารหัส Unicode ในภาษาอังกฤษระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่คำนึงถึงภาษาของข้อความ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณใช้ระบบภาษาอังกฤษของคุณเพื่อบันทึกไฟล์ที่เข้ารหัส Unicode เป็น ไฟล์สามารถมีอักขระที่ไม่พบในตะวันตกยุโรปตัวอักษร เช่นภาษากรีก อักขระซิริลลิก อาหรับ หรือภาษาญี่ปุ่น

ด้านบนของหน้า

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิดไฟล์

ถ้า เมื่อคุณเปิดไฟล์ ข้อความปรากฏแบบสับสน หรือ เป็นเครื่องหมายคำถามหรือกล่อง Word อาจไม่ถูกต้องตรวจพบมาตรฐานการเข้ารหัสของข้อความในไฟล์ คุณสามารถระบุมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดง (ถอดรหัส) ข้อความได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. เลื่อนไปยังส่วนทั่วไป นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายยืนยันไฟล์รูปแบบการแปลงเมื่อเปิด

  หมายเหตุ: เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Word จะแสดงกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบ Word (รูปแบบ Word รวม.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx, .dotm ไฟล์ หรือ) ถ้าคุณทำงานกับไฟล์ดังกล่าวบ่อย แต่ไม่ค่อยต้องการเลือกมาตรฐานการเข้ารหัส จำไว้ว่า เมื่อต้องการปิดตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีกล่องโต้ตอบนี้เปิดโดยไม่จำเป็น

 5. ปิด และเปิดไฟล์นั้น

 6. ในกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ เลือกข้อความที่เข้ารหัส

 7. ในกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ เลือกเข้ารหัสอื่น ๆ นั้นแล้ว เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการจากรายการ

  คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในพื้นที่แสดงตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่า ข้อความทั้งหมดสามารถอ่านได้ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือก

ถ้าข้อความเกือบทั้งหมดมีลักษณะเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น กล่องทั้งหมดหรือจุดทั้งหมด), แบบอักษรที่จำเป็นสำหรับการแสดงอักขระอาจไม่สามารถติดตั้ง ถ้าฟอนต์ที่คุณต้องจะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถติดตั้งแบบอักษรเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้งเพิ่มเติมฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ใน Windows 7

  1. ในแผงควบคุม คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

  2. ในรายการของโปรแกรม คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละ โปรแกรม แล้ว คลิกเปลี่ยน

  ใน Windows Vista

  1. ในแผงควบคุม คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

  2. ในรายการของโปรแกรม คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละ โปรแกรม แล้ว คลิกเปลี่ยน

  ใน Microsoft Windows XP

  1. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  2. ในกล่องที่ติดตั้งโปรแกรม คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละ โปรแกรม แล้ว คลิกเปลี่ยน

 3. ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของคุณติดตั้ง Microsoft Office คลิกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้ว คลิ กContinue

 4. ภายใต้ตัวเลือกการติดตั้ง ขยายฟีเจอร์แชร์ Office แล้ว ขยายสนับสนุนระหว่างประเทศ

 5. เลือกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดแฟ้มข้อความที่เข้ารหัส Word นำไปใช้ฟอนต์ที่กำหนดไว้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ (เพื่อเข้าถึงกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกตัวเลือก Word แล้ว คลิ กขั้นสูง ในส่วนทั่วไป คลิกตัวเลือกเว็บ ) คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนแท็บแบบอักษร ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ เพื่อกำหนดฟอนต์สำหรับแต่ละชุดอักขระ

ด้านบนของหน้า

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์

ถ้าคุณไม่ได้เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์ Word เข้ารหัสไฟล์เป็นอักขระ Unicode โดยปกติ คุณสามารถใช้เริ่มต้นเข้ารหัส Unicode เพราะสนับสนุนอักขระส่วนใหญ่ในภาษาส่วนใหญ่

ถ้าเอกสารของคุณจะถูกเปิดในโปรแกรมที่สนับสนุน Unicode คุณสามารถเลือกกมาตรฐานที่ตรงกับที่โปรแกรมเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น Unicode ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารภาษาจีนดั้งเดิมระบบภาษาอังกฤษของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าเอกสารนั้นจะถูกเปิดในภาษาจีนดั้งเดิมโปรแกรมที่สนับสนุน Unicode คุณสามารถบันทึกเอกสาร ด้วยการเข้ารหัสภาษาจีนดั้งเดิม (Big5) เมื่อเปิดเอกสารในโปรแกรมภาษาจีนดั้งเดิม ข้อความทั้งหมดจะแสดงขึ้นอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: เนื่องจาก Unicode เป็นมาตรฐานคลุมมากที่สุด บันทึกข้อความในใด ๆ เข้ารหัสอื่น ๆ อาจส่งผลมีอักขระบางตัวที่ไม่สามารถแสดง ตัวอย่างเช่น เข้ารหัส Unicode เอกสารสามารถประกอบด้วยภาษาฮิบรูและซิริลลิกข้อความ ถ้าเอกสารนี้ถูกบันทึกพร้อมกับซิริลลิก (Windows) เข้ารหัส ไม่สามารถแสดงข้อความในภาษาฮิบรู และถ้าเอกสารถูกบันทึกพร้อมกับภาษาฮิบรู (Windows) เข้ารหัส ไม่สามารถแสดงข้อความซิริลลิก

ถ้าคุณเลือกกมาตรฐานที่ไม่สนับสนุนอักขระคุณใช้ในไฟล์ Word ทำเครื่องหมายสีแดงอักขระที่ไม่สามารถบันทึก คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือกก่อนที่คุณบันทึกไฟล์

ข้อความที่ถูกจัดรูปแบบเป็นฟอนต์สัญลักษณ์ หรือ ในโค้ดเขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากแฟ้มเมื่อคุณบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่เข้ารหัส

เลือกแอกมาตรฐาน

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

  ถ้าคุณต้องการบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์อื่น ค้นหา และเปิดโฟลเดอร์

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์นั้น

 4. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกข้อความธรรมดา

 5. คลิก บันทึก

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Microsoft Office Word ปรากฏขึ้น คลิกContinue

 7. ในกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ เลือกตัวเลือกสำหรับมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการใช้:

  • เมื่อต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นที่เข้ารหัสมาตรฐานสำหรับระบบของคุณ คลิกWindows (ค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการใช้ MS-DOS กมาตรฐาน คลิMS-DOS

  • การเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่เฉพาะเจาะจง คลิกเข้ารหัสอื่น ๆ แล้ว เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการจากรายการ คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในพื้นที่แสดงตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่า ข้อความทั้งหมดสามารถอ่านได้ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือก

   หมายเหตุ: คุณสามารถปรับขนาดกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ เพื่อให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างเพิ่มเติมของเอกสารของคุณ

 8. ถ้าคุณได้รับข้อความแจ้งว่า "ข้อความด้วยสีแดงจะไม่บันทึกอย่างถูกต้องในการเข้ารหัสเลือก คุณสามารถลองเลือกเข้ารหัสแบบอื่น หรือคุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตการแทนที่อักขระ

  เมื่อคุณอนุญาตให้มีการแทนที่อักขระ Word แทนที่อักขระที่ไม่สามารถแสดง ด้วยอักขระเทียบเท่าใกล้ที่สุดในการเข้ารหัสที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น สามจุดแทนจุดไข่ปลา และเครื่องหมายอัญประกาศตรงแทนเครื่องหมายอัญประกาศปีกกา

  ถ้าการเข้ารหัสที่คุณเลือกมีไม่มีอักขระที่เทียบเท่าสำหรับอักขระที่ถูกทำเครื่องหมายสีแดง อักขระที่กำหนดให้เป็นสีแดงจะถูกบันทึกเป็นอักขระเรียกบริบท เช่นเครื่องหมายคำถาม

 9. ถ้าจะสามารถเปิดเอกสารในโปรแกรมที่ตัดข้อความจากบรรทัดหนึ่งไปยังอีก คุณสามารถใส่ตัวแบ่งบรรทัดฮาร์ดดิสก์ในเอกสาร โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทรกตัวแบ่งบรรทัด แล้ว ระบุว่า คุณต้องการให้ตัวแบ่งบรรทัดเมื่อต้องการจะ delineated ด้วย จุลภาค (ส), ตัวดึงข้อมูลบรรทัด (LF), หรือทั้งสอง อย่าง ในกล่องเส้นสิ้นสุดด้วย

ด้านบนของหน้า

ค้นหาการเข้ารหัสมาตรฐานที่มีอยู่ใน Word

Word รู้มาตรฐานการเข้ารหัสหลาย และสนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

รายการต่อไปนี้เขียนระบบแสดงเข้ารหัสมาตรฐาน (หรือเรียกว่าโค้ดหน้า) เกี่ยวข้องกับระบบการเขียนแต่ละรายการ

ระบบการเขียน

การเข้ารหัสมาตรฐาน

ฟอนต์ถูกนำไปใช้

หลายภาษา

Unicode (ขนาดเล็ก UCS 2-endian และใหญ่-endian, UTF 7, UTF 8)

เริ่มต้นแบบอักษรโดยยึดตามสไตล์ปกติสำหรับเวอร์ชันภาษาของ Word

อาหรับ

Windows จและ ASMO 708

Courier New

จีนประยุกต์

GB2312, GBK, EUC CN, ISO 2022 CN เฮิรตซ์

SimSun

จีน(ดั้งเดิม)

BIG5, EUC TW, ISO-2022-TW

MingLiU

ซิริลลิก

Windows 1251, KOI8 R เรียก KOI8, ISO8859 5, DOS 866

Courier New

ภาษาอังกฤษ ยุโรปตะวันตก หรือญี่ปุ่นอื่น ๆ

Windows 1250, 1252 1254, 1257, ISO8859 x

Courier New

กรีก

Windows 1253

Courier New

ฮิบรู

Windows 1255

Courier New

ญี่ปุ่น

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC JP

MS Mincho

เกาหลี

Wansung โยฮับ ISO-2022-KR, EUC KR

Malgun โกธิค

ไทย

Windows 874

Tahoma

เวียดนาม

Windows 1258

Courier New

อินดิก: ทมิฬ

ISCII 57004

Latha

อินดิก: เนปาล

ISCII 57002 (เทวนาครี)

Mangal

อินดิก: คอนคานี

ISCII 57002 (เทวนาครี)

Mangal

อินดิก: ฮินดี

ISCII 57002 (เทวนาครี)

Mangal

อินดิก: อัสสัม

ISCII 57006

อินดิก: เบงกาลี

ISCII 57003

อินดิก: คุชราตี

ISCII 57010

อินดิก: กัณณาท

ISCII 57008

อินดิก: มะละยาลัม

ISCII 57009

อินดิก: โอริยา

ISCII 57007

อินดิก: มาราฐี

ISCII 57002 (เทวนาครี)

อินดิก: ปัญจาบ

ISCII 57011

อินดิก: สันสกฤต

ISCII 57002 (เทวนาครี)

อินดิก: เตลุคู

ISCII 57005

 • การใช้ภาษาอินดิกจำเป็นต้องมีการสนับสนุนระบบและแบบอักษร OpenType ที่เหมาะสม

 • สนับสนุนที่จำกัดเท่านั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับเนปาล อัสสัม เบงกาลี คุชราตี มะละยาลัม และโอริยา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×