ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เลือกกลุ่มลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เลือกกลุ่มลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คุณสามารถจัดกลุ่มเส้นหมึกหลายเส้นที่เลือกไว้ให้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการย้ายเส้นหมึกหลายเส้นไปรอบๆ หน้า เมื่อคุณต้องการคัดลองและวางส่วนที่เลือกที่ซับซ้อน หรือเมื่อคุณต้องการปรับขนาดเส้นหมึกตามสัดส่วนบ่อยๆ


ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าที่มีภาพวาดของเส้นหมึกเหล่านั้นที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างภาพวาดใหม่ ให้ดูเขียนบันทึกย่อและวาดใน OneNote

  2. บนแท็บ การวาด ให้คลิกหรือแตะเครื่องมือ เลือกแบบ Lasso บนด้านซ้ายสุดของ Ribbon

  3. ลากส่วนที่เลือกไปรอบๆ เส้นหมึกเส้นแรกที่คุณต้องการรวมกลุ่ม

  4. เมื่อเส้นหมึกเส้นแรกถูกเลือก ให้กดปุ่ม Ctrl ค้าไว้ จากนั้นลากส่วนที่เลือก Lasso ใหม่รอบๆ เส้นหมึกเส้นอื่นในหน้า

  5. เมื่อเส้นหมึกทั้งหมดที่คุณต้องการถูกรวมเป็นส่วนที่เลือกส่วนเดียวแล้ว ให้คลิกขวาส่วนที่เลือก จากนั้นคลิกหรือแตะ จัดกลุ่ม บนเมนูที่ปรากฏ

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการแยกเส้นหมึกส่วนที่เลือกที่ถูกจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาเส้นหมึกที่ถูกจัดกลุ่ม จากนั้นคลิกหรือแตะ แยกกลุ่ม บนเมนูที่ปรากฏ

  • การจัดกลุ่มที่เลือกที่รวมกลุ่มเส้นหมึกอื่นไว้ จะเป็นการผสานสองกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มเดียว

  • ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มส่วนที่เลือกได้ กด Ctrl+W เพื่อจัดกลุ่มเส้นหมึกที่เลือก หรือกด Ctrl+H เพื่อแยกกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

เลือกทั้งหมดใกล้ ๆ ลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×