เลือกกลุ่มลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เลือกกลุ่มลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คุณสามารถจัดกลุ่มเส้นหมึกหลายเส้นที่เลือกไว้ให้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการย้ายเส้นหมึกหลายเส้นไปรอบๆ หน้า เมื่อคุณต้องการคัดลองและวางส่วนที่เลือกที่ซับซ้อน หรือเมื่อคุณต้องการปรับขนาดเส้นหมึกตามสัดส่วนบ่อยๆ


ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิดหน้าที่มีภาพวาดของเส้นหมึกเหล่านั้นที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างภาพวาดใหม่ ให้ดูเขียนบันทึกย่อและวาดใน OneNote

  2. บนแท็บ การวาด ให้คลิกหรือแตะเครื่องมือ เลือกแบบ Lasso บนด้านซ้ายสุดของ Ribbon

  3. ลากส่วนที่เลือกไปรอบๆ เส้นหมึกเส้นแรกที่คุณต้องการรวมกลุ่ม

  4. เมื่อเส้นหมึกเส้นแรกถูกเลือก ให้กดปุ่ม Ctrl ค้าไว้ จากนั้นลากส่วนที่เลือก Lasso ใหม่รอบๆ เส้นหมึกเส้นอื่นในหน้า

  5. เมื่อเส้นหมึกทั้งหมดที่คุณต้องการถูกรวมเป็นส่วนที่เลือกส่วนเดียวแล้ว ให้คลิกขวาส่วนที่เลือก จากนั้นคลิกหรือแตะ จัดกลุ่ม บนเมนูที่ปรากฏ

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการแยกเส้นหมึกส่วนที่เลือกที่ถูกจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาเส้นหมึกที่ถูกจัดกลุ่ม จากนั้นคลิกหรือแตะ แยกกลุ่ม บนเมนูที่ปรากฏ

  • การจัดกลุ่มที่เลือกที่รวมกลุ่มเส้นหมึกอื่นไว้ จะเป็นการผสานสองกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มเดียว

  • ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มส่วนที่เลือกได้ กด Ctrl+W เพื่อจัดกลุ่มเส้นหมึกที่เลือก หรือกด Ctrl+H เพื่อแยกกลุ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เลือกทั้งหมดใกล้ ๆ ลายเส้นในรูปวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×