เลิกทำและทำซ้ำการพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นใน Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถเลิกทำ และทำซ้ำได้ถึง 20 ของการกระทำสุดท้ายที่พิมพ์ หรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำหนึ่ง กด CTRL + Z เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำหนึ่ง กด CTRL + Y สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการกระทำหลาย redoing ดูส่วนเหลือของบทความนี้

สิ่งสำคัญ: การกระทำบางอย่างไม่สามารถยกเลิก เช่นคลิกคำสั่ง รูปภาพปุ่ม Office กปุ่ม Microsoft Office ใด ๆ หรือเรียกใช้คิวรีแอคชัน เมื่อไม่สามารถยกเลิกการกระทำ คำสั่งเลิกทำการพิมพ์ เปลี่ยนเป็นยกเลิกการไม่ได้ คุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำใด ๆ ที่หน้าการกระทำที่ไม่สามารถเลิกทำ

ในบทความนี้

เลิกทำการพิมพ์

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

ทำซ้ำการกระทำที่คุณเลิกทำ

เลิกทำการพิมพ์

เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำพิมพ์หนึ่ง กด CTRL + Z

คุณสามารถยกเลิกได้ถึง 20 พิมพ์การกระทำที่คุณทำกับระเบียนที่แก้ไขล่าสุด คุณไม่สามารถยกเลิกการกระทำพิมพ์หลังจากที่คุณปิดวัตถุฐานข้อมูลที่คุณใช้ในการดำเนินการกระทำ เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำหลายอย่างที่พิมพ์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเลิกทำการพิมพ์ รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกการกระทำที่คุณต้องการเลิกทำ

  การเลือกแอคชันเลิกทำจากรายการ

  กระทำพิมพ์เลือกทั้งหมดถูกยกเลิก คุณต้องยกเลิกการกระทำในลำดับจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุดที่สอง คุณต้องยังยกเลิกการกระทำที่นำหน้านั้น

 • ถ้าคุณไม่สามารถใช้แถบเครื่องมือด่วนได้ (เช่น เพราะคุณกำลังใช้ฟอร์มโมดอล) ให้กด CTRL+Z ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการเลิกทำการกระทำที่คุณต้องการให้เลิกทำ

ด้านบนของหน้า

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์

เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ล่าสุด กด CTRL + Z

เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำหลายอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด CTRL+Z ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการเลิกทำการกระทำที่คุณต้องการให้เลิกทำ

 • บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเลิกทำ รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่คุณต้องการเลิกทำ

  การเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เลือกทั้งหมดถูกยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการดำเนินการตามลำดับที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุดที่สอง คุณต้องยังยกเลิกการกระทำล่าสุด

ด้านบนของหน้า

การทำซ้ำการกระทำที่คุณเลิกทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุดที่คุณเลิกทำไปแล้ว ให้กด CTRL+Y

เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำหลายอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด CTRL+Y ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการทำซ้ำการกระทำ

 • บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากทำซ้ำ รายการย่อ/ขยาย แล้ว คลิ กการกระทำที่คุณต้องการทำซ้ำ

  การเลือกแอคชันเพื่อทำซ้ำจากรายการ

  ที่จะกระทำตามลำดับซึ่งแสดง คุณเท่านั้นสามารถทำซ้ำการกระทำในลำดับที่พวกเขาถูกยกเลิก ตัวอย่างเช่น การทำซ้ำที่สองสุดล่าสุด กระทำ คุณต้องยังทำซ้ำการยกเลิกการกระทำล่าสุด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×