เรื่องอยู่ในพื้นที่ร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เชื่อมโยงกล่องข้อความ หรือรูปร่างอัตโนมัติที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งของการเรื่อง อยู่บนพื้นที่ร่าง คุณจะไม่สามารถพิมพ์เรื่องราวไปยังเครื่องพิมพ์ส่วนนี้ หรือประกาศไปยังเว็บไซต์

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ย้ายกล่องข้อความจากพื้นที่ร่างลงในหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งใหม่

  • วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไว้เหนือเส้นขอบของกล่องข้อความจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นการย้าย ตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

  • ลากกล่องข้อความไปยังหน้า

    ลากกล่องข้อความในเส้นตรง กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน กล่องข้อความอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว วัตถุ หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

จัดตำแหน่งกล่องข้อความบนหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวากล่องข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บเค้าโครง

  3. ภายใต้ตำแหน่งบนหน้า ใส่หน่วยการวัดค่าบวกสำหรับการวางแนวนอน และแนวตั้งของกล่องข้อความ

  4. คลิก ตกลง

ลบกล่องข้อความที่อยู่บนพื้นที่ร่าง

  • เลือกกล่องข้อความ นั้นแล้ว กด DELETE

หมายเหตุ: ถ้ากล่องข้อความอยู่ในพื้นที่ร่างถูกเชื่อมโยง และคุณลบ ข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความที่จะปรับให้เป็นเกินขนาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×