เรื่องอยู่ในพื้นที่ร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เชื่อมโยงกล่องข้อความ หรือรูปร่างอัตโนมัติที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งของการเรื่อง อยู่บนพื้นที่ร่าง คุณจะไม่สามารถพิมพ์ส่วนนี้ของเรื่องไปยังเครื่องพิมพ์ หรือประกาศไปยังเว็บไซต์

การค้นหา และเลือกรายการ คลิแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร จากนั้น คลิไปยังรายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ย้ายกล่องข้อความจากพื้นที่ร่างไปยังหน้าในสิ่งพิมพ์ด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งใหม่

  • วางตัวชี้เมาส์เหนือเส้นขอบของกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้ ย้าย ตัวชี้การย้าย

  • ลากกล่องข้อความบนหน้า

    เมื่อต้องการลากกล่องข้อความในเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด (เมนูจัดเรียง ) หนึ่งถูกเปิดใช้งาน กล่องข้อความอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว วัตถุ หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

จัดตำแหน่งกล่องข้อความในหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวากล่องข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

  2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

  3. ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้ป้อนหน่วยการวัดค่าบวกสำหรับการวางกล่องข้อความในแนวนอนและในแนวตั้ง

  4. คลิก ตกลง

ลบกล่องข้อความที่อยู่ในพื้นที่ร่าง

  • เลือกกล่องข้อความ แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: ถ้ากล่องข้อความในพื้นที่ร่างถูกเชื่อมโยงไว้และคุณลบกล่องข้อความนั้น ข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความนั้นจะไปอยู่เกินขนาดระยะขอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×