เรื่องที่มีข้อความอยู่ในพื้นที่ที่เกินระยะขอบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความ หรือรูปร่างอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนหนึ่งของการเรื่อง ข้อความที่มีอยู่ในเกินขนาด คุณจะไม่สามารถดูข้อความนี้เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ หรือประกาศไปยังเว็บไซต์

การค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปที่รายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

วางข้อความไว้บนหน้าใหม่     ถ้าคุณเลือกการแก้ไขนี้ Publisher จะนำคุณปฎิบัติตามขั้นตอนในการแทรกข้อความที่เกินไว้ลงในกล่องข้อความที่ว่างเปล่าซึ่งมีอยู่หรือกล่องข้อความใหม่บนหน้าใหม่

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง คุณสามารถจัดเรียงข้อความเข้าไปในกล่องข้อความอื่น ขยายกล่องข้อความเพื่อให้รับข้อความได้มากขึ้น เปลี่ยนขนาดของข้อความ เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ หรือลบข้อความบางส่วน

จัดเรียงข้อความเข้าไปในกล่องข้อความอื่นด้วยตนเอง

 1. ถ้าคุณต้องการควบคุมจุดที่ข้อความจะปรากฏถัดไป ให้สร้างกล่องข้อความใหม่

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปยังที่ซึ่งคุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ จากนั้นลากข้อความตามแนวขวางจนกระทั่งคุณมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

 2. คลิกในกล่องข้อความที่มีข้อความเกินระยะขอบ

 3. บนแถบเครื่องมือ เชื่อมกล่องขัอความ ให้คลิก สร้างการเชื่อมโยงกล่องข้อความ Button image ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 4. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้เป็นกล่องถัดไปในเรื่อง

  กล่องข้อความนี้เชื่อมต่อกับกล่องแรกและข้อความที่อยู่เกินระยะขอบปัจจุบันก็ปราฏในกล่องนี้

 5. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกล่องข้อความกับเรื่องมากกล่องขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

ขยายกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเพื่อให้รับข้อความได้มากขึ้น

 1. คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเพื่อเลือก

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับหนึ่งจนกว่าคุณเห็นเคอร์เซอร์ปรับขนาด ย้ายไม้บรรทัด

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดวัตถุตามสัดส่วน ให้เลือกจุดจับที่มุมหนึ่ง กด SHIFT ค้างไว้ แล้วลากจุดจับเพื่อเปลี่ยนขนาดของวัตถุ

  • เมื่อต้องการยืดวัตถุ ให้เลือกจุดจับด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้าง แล้วลากจุดจับนั้นเพื่อเปลี่ยนขนาดของวัตถุ

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับคำเดียว ให้วางเคอร์เซอร์ในคำนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับหลายคำหรืออักขระสองสามอักขระ ให้เน้นข้อความเพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความทั้งเรื่อง ให้วางเคอร์เซอร์ในเรื่องนั้น แล้วกด CTRL+A

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้ป้อนขนาดในกล่อง ขนาดแบบอักษร Button image

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ขนาดแบบอักษรต่างไปจากที่แสดงในกล่อง ขนาดแบบอักษร เป็นขนาดแม่นยำของ 0.1 พอยต์ตัวอย่างเช่น คุณสามาถพิมพ์ขนาดแบบอักษรเป็น 9.3 พอยต์

เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 1. คลิกขวาวัตถุนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบ ชนิดวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ ชนิดวัตถุ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ ป้อนการตั้งค่าสำหรับระยะขอบซ้าย ขวา บน และล่าง

หมายเหตุ: ลดการตั้งค่าระยะขอบเพื่อสร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับข้อความ

ลบข้อความ

 1. เลือกข้อความ

 2. กด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×