เรียนรู้แดชบอร์ด PerformancePoint และ Web Part อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ดของรถยนต์ แดชบอร์ดหรือแผงหน้าปัดในรถยนต์จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ภายในรถยนต์ และแสดงข้อมูลเหล่านั้นแก่คุณในลักษณะที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในขณะที่คุณขับขี่อยู่ หรือแม้แต่ก่อนที่คุณจะขับออกไป

เพียงแค่เหลือบมอง คุณก็สามารถทราบข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • คุณกำลังขับขี่ด้วยความเร็วเท่าใด

  • คุณมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่เท่าใด

  • น้ำมันเครื่องของรถคุณอยู่ในระดับต่ำหรือไม่

  • แบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาหรือไม่

  • คุณคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่หรือไม่

  • และอื่นๆ อีกมากมาย…

ในลักษณะเดียวกัน แดชบอร์ด PerformancePoint ก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้จะมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และคุณจะสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าการดำเนินการขององค์กรของคุณเป็นอย่างไร คุณสามารถสำรวจข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมที่ลึกซึ้งในทุกแง่มุมทางธุรกิจของคุณ และทำให้สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมโดยอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าวได้

คุณต้องการทราบสิ่งใด

เหตุใดจึงต้องใช้แดชบอร์ด

Web Part คืออะไร

ฉันสามารถทำสิ่งใดได้บ้างบนแดชบอร์ด PerformancePoint

ดูวิดีโอ

ภาพรวมของแดชบอร์ด PerformancePoint และ Web Part

การใช้บานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน เพื่อค้นหาแดชบอร์ด PerformancePoint และรายการของแดชบอร์ด

การสำรวจข้อมูล

การเปิดรายงานในหน้าต่างใหม่

การส่งออกรายงานหรือ Scorecard ไปยัง PowerPoint

การส่งออกรายงานหรือ Scorecard ไปยัง Excel

การใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

การพิมพ์แดชบอร์ดหรือรายงาน

เหตุใดจึงต้องใช้แดชบอร์ด

เป้าหมายของแดชบอร์ด PerformancePoint ก็คือการข้อมูลแก่คุณ โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะที่คุณสามารถดู สำรวจ วิเคราะห์ และเข้าใจข้อมูลได้ในทันที ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรของคุณที่เพิ่มมากขึ้นนี้ จะทำให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และทำการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดีขึ้น

ข้อมูลบนแดชบอร์ด PerformancePoint จะได้รับการนำเสนอแก่คุณในบริบทที่เข้าใจได้ง่าย แทนที่จะระบุว่ายอดขายโทรทัศน์ในปีที่แล้วของคุณมีมูลค่ารวมเท่ากับ 500,000,000 บาท แดชบอร์ดสามารถแสดงข้อมูลนี้โดยเทียบกับยอดขายเป้าหมายได้ ถ้าเป้าหมายคือ 450,000,000 บาท แสดงว่าการขายโทรทัศน์ของคุณไปได้ดีทีเดียว แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือ 700,000,000 บาท แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหา!

เพื่อขยายขอบเขตของตัวอย่างนี้ออกไปอีกเล็กน้อย คุณอาจต้องการทราบข้อมูลอื่นมากกว่าเพียงแค่ยอดขายโดยรวมเท่านั้น คุณอาจต้องการทราบว่ายี่ห้อใดบ้างที่ขายดี และยี่ห้อใดบ้างที่ขายไม่ดี คุณยังอาจต้องการทราบอีกว่าเขตการขายใดมียอดขายสูงสุดและต่ำสุด ร้านใดดำเนินกิจการได้ดีที่สุดและแย่ที่สุด ยอดขายในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีสูงกว่าช่วงอื่นๆ หรือไม่ ใครคือพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูงสุด และพวกเขาอยู่ที่ไหนบ้าง ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถแสดงให้คุณทราบได้ในแดชบอร์ด โดยจะอยู่ในรูปแบบที่คุณสามารถค้นหา กรอง และสำรวจข้อมูลเพื่อค้นหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในองค์กรของคุณได้

หลังจากที่ทราบแล้วว่ายี่ห้อใดที่ขายดี และยี่ห้อใดที่ขายไม่ดี คุณอาจตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือลดจำนวนของยี่ห้อที่ขายไม่ดีลง และสั่งยี่ห้อที่ขายดีเข้ามาไว้ในคลังสินค้าของคุณมากขึ้น หรือคุณอาจตัดสินใจที่จะวางขายยี่ห้อที่แตกต่างกันในเขตการขายที่ต่างกันก็ได้ คุณยังอาจตัดสินใจที่จะกำหนดแนวทางสำหรับแคมเปญการโฆษณาของคุณให้แตกต่างไปจากเดิมได้อีกด้วย คุณสามารถทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดได้เมื่อคุณมีข้อมูลที่เที่ยงตรงแม่นยำอยู่ในมือ

Web Part คืออะไร

Web Part คือหน่วยประกอบของข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนไซต์ SharePoint โดยจะประกอบด้วยแถบชื่อเรื่อง กรอบ และเนื้อหา ในแดชบอร์ด PerformancePoint นั้น Web Part จะแสดงรายงานชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่แผนภูมิการวิเคราะห์, ตารางการวิเคราะห์, Scorecard, รายงานเว็บเพจ และผังกลยุทธ์ Web Part สำหรับ PerformancePoint เกือบทั้งหมดจะเป็นแบบโต้ตอบ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคลิกภายใน Web Part เพื่อขยายหรือสำรวจข้อมูลที่คุณเห็นในรายงานได้ แดชบอร์ดบางอย่างจะมีเพียง Web Part เดียวเท่านั้นบนเพจ แต่แดชบอร์ดบางอย่างอาจมี Web Part สามหรือสี่ชุดหรือมากกว่านั้น

Web Part แต่ละ Web Part จะอยู่ใน “โซน” ซึ่งเป็นบริเวณที่กำหนดไว้บนแดชบอร์ด บุคคลที่ออกแบบแดชบอร์ดจะกำหนดว่าแดชบอร์ดจะใช้โซนกี่โซน และจะมีเพจกี่เพจในแดชบอร์ด

ฉันสามารถทำสิ่งใดได้บ้างบนแดชบอร์ด PerformancePoint

จากไซต์ SharePoint ในองค์กรของคุณ คุณสามารถเปิด ดู และสำรวจแดชบอร์ด ส่งออกแดชบอร์ดไปยัง Microsoft PowerPoint หรือ Excel และยังสามารถพิมพ์แดชบอร์ดได้อีกด้วย คุณสามารถเจาะลึกข้อมูล แสดงข้อมูลในโครงข่ายของข้อมูล ทำการกรองเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง แยกข้อมูลบางอย่างออก เปลี่ยนชนิดของรายงาน และในบางกรณีก็สามารถสร้างมุมมองของคุณเองได้อีกด้วย

ดูวิดีโอ

บทความนี้มีวิดีโอสั้นๆ จำนวนหนึ่งที่จะแนะนำให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักๆ ของแดชบอร์ด PerformancePoint และ Web Part และจะแสดงวิธีการนำทาง สำรวจ กรอง และส่งออกข้อมูลจากแดชบอร์ดของคุณ

ภาพรวมของแดชบอร์ด PerformancePoint และ Web Part

ดูสรุปเกี่ยวกับแดชบอร์ด PerformancePoint และองค์ประกอบต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับ Web Part, ตัวกรอง, การนำทางเพจ และชนิดของรายงาน ดูวิธีการดำเนินการพื้นฐานที่คุณสามารถทำได้บนแดชบอร์ด

การใช้บานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน เพื่อค้นหาแดชบอร์ด PerformancePoint และรายการของแดชบอร์ด

สำรวจบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน ของ SharePoint และเรียนรู้วิธีการค้นหาแดชบอร์ด PerformancePoint และรายการต่างๆ ของแดชบอร์ด เช่น KPI, ตัวกรอง, รายงาน และอื่นๆ

การสำรวจข้อมูล

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบข้อมูลใน Scorecard และรายงาน PerformancePoint โดยใช้ตัวเลือกเมนูต่างๆ ตัวกรอง และเทคนิคการเจาะลึกข้อมูล

การเปิดรายงานในหน้าต่างใหม่

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการเปิด Web Part สำหรับ PerformancePoint ในหน้าต่างใหม่, สาธิตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้เมื่อหน้าต่าง Web Part เปิดอยู่ และจากนั้นจะแสดงวิธีการปิด Web Part และการกลับไปยังแดชบอร์ดของคุณ

การส่งออกรายงานหรือ Scorecard ไปยัง PowerPoint

เรียนรู้วิธีการส่งออกรายงานหรือ Scorecard จากแดชบอร์ด PerformancePoint ไปยัง Microsoft PowerPoint และเรียนรู้คำแนะนำและเคล็ดลับบางประการสำหรับการทำงานกับรายงานหรือ Scorecard บนภาพนิ่ง PowerPoint

การส่งออกรายงานหรือ Scorecard ไปยัง Excel

เรียนรู้วิธีการส่งออกรายงานหรือ Scorecard จากแดชบอร์ด PerformancePoint ไปยัง Microsoft Excel และเรียนรู้คำแนะนำและเคล็ดลับบางประการสำหรับการทำงานกับรายงานหรือ Scorecard บน Excel หลังจากนั้น

การใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

เรียนรู้วิธีการนำตัวกรองไปใช้กับ Scorecard และรายงาน PerformancePoint ดูประโยชน์ของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบนแดชบอร์ด PerformancePoint

การพิมพ์แดชบอร์ดหรือรายงาน

เรียนรู้วิธีการพิมพ์แดชบอร์ด PerformancePoint หรือ Web Part เช่น Scorecard, ตารางการวิเคราะห์ หรือแผนภูมิวงกลม ค้นหาวิธีดำเนินการปรับในโหมด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนที่คุณจะพิมพ์แดชบอร์ดหรือ Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×