เรียนรู้เครื่องมือไม่แสดงในแอป OneNote

เรียนรู้เครื่องมือไม่แสดงในแอป OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการเรียนรู้ใน OneNote 2013 หรือ 2016 หลังจากติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้ ลองใช้โซลูชันเหล่านี้

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าใช้ OneNote แบบออนไลน์หรือ OneNote สำหรับ Windows 10 จะถูกติดตั้งไว้แล้ว เช็คเอาท์บทความนี้เกี่ยวกับวิธีการเปิดเครื่องมือการเรียนรู้

Ribbon สำหรับ Add-in เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

แก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่ม OneNote ใหม่

ปิด OneNote และเปิดอีกครั้ง ถ้าแสดงเครื่องมือการเรียนรู้ คุณทำเสร็จแล้ว มิฉะนั้น ลองใช้โซลูชันถัดไป

แก้ไขปัญหาที่ 2: เริ่มอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มอุปกรณ์ของคุณ และเปิด OneNote ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการเรียนรู้ปรากฏ ถ้าจะไม่ ลองใช้โซลูชันถัดไป

โซลูชันที่ 3: ตรวจสอบเพื่อดู add-in มือเรียนรู้ว่าใช้งานอยู่

 1. เปิดOneNote

 2. ใน OneNote ribbon เลือกไฟล์ แล้วตัวเลือก

  เลือกไฟล์ จากนั้นตัวเลือก

 3. เลือกเพิ่มเติม

  เลือกเพิ่มเติม

 4. ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้ แสดงขึ้นภายใต้แอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน add-in ของ เลือกไป ข้างหน้าจัดการ: COM add-in ของ

  จัดการ: COM add-in ของ

 5. ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้ยังคงไม่แสดง ลองใช้โซลูชันถัดไป

  จัดการ: COM add-in ของ

โซลูชันที่ 4: ซ่อมแซมการเรียนรู้เครื่องมือ add-in สำหรับ OneNote

 1. กดปุ่มเริ่ม หรือเลือกเริ่มต้น จากแถบงาน จาก นั้นเลือกการตั้งค่า

 2. พิมพ์ "เพิ่มหรือเอาโปรแกรม ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือกจากรายการ

 3. พิมพ์ "เครื่องมือการเรียนรู้ ลงในกล่องค้นหา จาก นั้นเลือกเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

 4. ถ้า เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote ไม่ได้แสดงอยู่ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้

 5. เลือกปรับเปลี่ยน

  เรียนรู้เครื่องมือ add-in สำหรับ OneNote ซ่อมแซม

 6. เลือกซ่อมแซม

  เลือกซ่อมแซมภายใต้เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

 7. เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ เปิด OneNote และกาเครื่องหมายสำหรับเครื่องมือการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×