เรียนรู้เครื่องมือใน OneNote สำหรับ Windows 10

เรียนรู้เครื่องมือใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้เครื่องมือออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการอ่านของคุณ โดยการเพิ่มความสามารถของคุณ เพื่ออ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน

เราทราบจากการค้นคว้าอ่านจำเป็นต้องใช้ความสามารถต่อไปนี้:

 • Decoding: ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำตามเหมาะสม

 • Fluency: ความสามารถในการอ่านได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 • ข้อมูลทำความเข้าใจ: ความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน

เรียนรู้เครื่องมือใน OneNote สามารถช่วยให้คุณพัฒนา และปรับปรุงความสามารถอ่านของคุณ

ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในสมุดบันทึกของคุณ

 1. บนแท็บมุมมอง เลือกสมบูรณ์ Reader

  เปิดหน้าของคุณภายในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์

 2. คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นเนื้อหา

  • เลือกเล่น ที่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อฟังหน้าของคุณอ่านออกเสียง และ เพื่อดูข้อความถูกเน้นพร้อมกัน การเริ่มผู้บรรยายอ่านจากด้านบนของหน้าของคุณตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกคำ ในกรณีดังกล่าวใดจะเริ่มอ่านจากคำที่เลือก เลือกหยุดชั่วคราว เมื่อต้องการหยุดคำบรรยาย

   เลือกตัวเลือกเสียง ที่ด้านบนขวาของเอกสารเมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วของการบรรยาย

   ตั้งค่าเสียง
  • ตัวเลือกข้อความ   

   คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าของคุณ โดยใช้ตัวเลือกข้อความ ตัวเลือกคุณทำในตัวเลือกข้อความสามารถช่วยนำเพิ่มเติมความสนใจกับเนื้อหา และเอาเบี่ยงเบนแบบเป็นภาพ

   ตั้งค่าขนาดของข้อความระยะห่างฟอนต์ และชุดรูปแบบ ที่เหมาะกับความต้องการเรียนรู้ คุณสามารถเพิ่ม หรือลดขนาดของข้อความและขนาดระยะห่างระหว่างตัวอักษรและคำ สีของธีมคุณเลือกกลายเป็น สีพื้นหลังของหน้า

   ตัวเลือกข้อความ
  • ชนิดของคำ   

   เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

   • พยางค์ เมื่อต้องการแบ่งคำพยางค์

   • คำนาม เพื่อเน้นคำนามในเอกสารของคุณให้เป็นสีม่วง

   • คำกริยา เพื่อเน้นคำกริยาในเอกสารของคุณให้เป็นสีแดง

   • คำคุณศัพท์ เพื่อเน้นคำคุณศัพท์ในเอกสารของคุณให้เป็นสีเขียว

    ชนิดของคำ

 3. คลิกไอคอนปิด ในมุมขวาบนเพื่อออกจากโปรแกรมอ่านสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×