เรียนรู้เกี่ยวกับ Scorecard ของ PerformancePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Scorecard ใช้ในการแสดงประสิทธิภาพของรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการ เช่น ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ตามจริงกับค่าเป้าหมาย Scorecard จะมีลักษณะคล้ายกับตารางซึ่งมีตัวบ่งชี้แบบกราฟิก Scorecard ของ PerformancePoint คือ Scorecard ที่สร้างขึ้นโดยใช้ PerformancePoint Dashboard Designer

ผู้ใช้แดชบอร์ดสามารถตรวจดูข้อมูล นำตัวกรองไปใช้ และส่งออกสำเนา Scorecard ของ PerformancePoint ไปยัง Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Excel ได้ โดยทั่วไป Scorecard แบบง่ายจะใช้ในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ตามจริงกับค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม Scorecard ต่างๆ ของ PerformancePoint จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป และสามารถทำหน้าที่การใช้งานขั้นสูงได้เช่นกัน

Scorecard ของ PerformancePoint อาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

Scorecard ของ PerformancePoint ที่มี KPI บนคอลัมน์มากกว่าหนึ่งค่า

รายการต่อไปนี้จะอธิบายคุณลักษณะบางอย่างที่คุณอาจพบใน Scorecard ของ PerformancePoint

 • ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ลูกศร เช่นที่แสดงว่า ประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น remained เดียวกัน หรือลดจากระยะเวลาก่อนหน้า

 • Kpi ซับซ้อนที่วัดประสิทธิภาพการทำงาน โดยการเปรียบเทียบค่าหลายค่า หรือใช้การวัดจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ประสิทธิภาพยอดขายได้จะถูกกำหนด โดยการเปรียบเทียบการโควตายอดขายรวมไม่ใช่แค่เพียง แต่ โดยการขายลดหนี้ในกำไรขั้นต้นและการประเมินของยอดขายตามน้ำหนัก คุณสามารถมี Kpi ที่แสดงการวัดทั้งหมดของยอดขายประสิทธิภาพ และคำนวณการวัดประสิทธิภาพโดยรวมแล้ว

 • ตัวแสดงเวลาเพื่อแสดงประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับช่วงเวลาแบบไดนามิก หรือวันที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีคอลัมน์มีป้ายชื่อเดือนที่หกสุดท้ายในดัชนีชี้วัดของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 • สามารถขยาย และยุบแถวหรือคอลัมน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อดูที่ระดับสูงกว่า หรือต่ำกว่าเสียรายละเอียดในดัชนีชี้วัด ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรียกว่ารายการบนแถวในดัชนีชี้วัดของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีดัชนีชี้วัดถูกกำหนดค่า คุณสามารถคลิกผลิตภัณฑ์ และดูรายละเอียดระดับถัดไป ดัชนีชี้วัดปรับปรุง และแสดงแถวเพิ่มเติม หนึ่งสำหรับแต่ละรายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • Kpi ที่ใช้เป็นตัวกรองสำหรับรายงานอื่น เช่นแผนภูมิหรือตารางการวิเคราะห์ในแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีดัชนีชี้วัดที่เชื่อมต่อกับแผนภูมิการวิเคราะห์ เมื่อคุณคลิก KPI แผนภูมิการวิเคราะห์อัปเดเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ KPI นั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณคลิก KPI อื่น รายงานอัปเดอีกครั้งเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับ KPI นั้น และอื่น ๆ

 • ความสามารถในการเปิดโครงข่ายของข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สมาชิกแต่ละวิธีมีส่วนร่วมกับค่า ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าดัชนีชี้วัดและถ้าจะใช้ข้อมูล SQL Server Analysis Services คุณสามารถคลิกขวาที่ค่า นั้นแล้ว คลิกโครงข่ายของข้อมูล

Scorecard ของ PerformancePoint สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • SQL Server Analysis Services

 • รายการ SharePoint

 • แฟ้ม Excel Services

 • ตารางใน SQL Server

 • รายการของค่าที่สร้างขึ้นโดยผู้สร้าง Scorecard

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×