เรียนรู้เกี่ยวกับไฮบริการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกสำหรับ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กับโซลูชันการค้นหาติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริดของ คุณใช้SharePoint Server ดัชนีของคุณและการทำดัชนีของคุณในOffice 365 ทั้งSharePoint Server และบริการการค้นหาSharePoint Online สามารถคิวรีดัชนีการค้นหาในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ และส่งกลับผลลัพธ์ที่ติดต่อกับภายนอก เมื่อผู้ใช้ค้นหาจากศูนย์การค้นหา ผลลัพธ์การค้นหามาจากทั้งดัชนีการค้นหาของคุณในSharePoint Server และดัชนีการค้นหาของคุณในOffice 365

ภาพประกอบแสดงค้นหาในสภาพแวดล้อมสอง หนึ่ง ด้วยการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริดของ และอีกหนึ่งโดยไม่

ศูนย์การค้นหาแสดงผลลัพธ์จากสภาพแวดล้อมในบล็อกผลลัพธ์ที่แยกต่างหากสอง ศูนย์การค้นหาแสดง และจัดการค้นหาผลลัพธ์จากสภาพแวดล้อมของตนเองและใช้การจัดอันดับจากอื่น ๆ สภาพแวดล้อมสำหรับอื่น ๆ สภาพแวดล้อมของผลลัพธ์การค้นหา ลองใช้ศูนย์การค้นหาในSharePoint Online ในOffice 365 เป็นตัวอย่าง ศูนย์การค้นหานี้แสดง และจัดการค้นหาผลลัพธ์จากดัชนีการค้นหาในOffice 365 แต่สำหรับผลลัพธ์การค้นหาจากดัชนีการค้นหาในSharePoint Server ศูนย์การค้นหานี้ใช้การจัดอันดับจากSharePoint Server และแสดงผลลัพธ์การค้นหาเหล่านี้ในลำดับที่พวกเขาเข้ามา

ภาพประกอบแสดงผลลัพธ์การค้นหา ด้วยไฮบริการค้นหา แยกต่างหากจัดอันดับสำหรับภายในองค์กรและเนื้อหาของ Office 365

ถ้าคุณได้ซิงโครไนซ์Active Directory (AD) ระหว่างเครือข่าย (Windows Server Active Directory) ภายในองค์กรของคุณและผู้เช่าของคุณOffice 365 (Windows Azure Active Directory), Office 365 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับเอกสารที่อ้างอิงไปยังผู้ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้พวกเขาอ้างถึงผู้ใช้Office 365 ที่สอดคล้องกัน และวิธีรอบ ดูผู้ใช้เฉพาะผลลัพธ์สำหรับเนื้อหาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงการค้นหา

สถานการณ์สมมติสำหรับการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริดของคืออะไร

ไฮบริผลลัพธ์การค้นหาในSharePoint Server การติดต่อกับภายนอก

ภาพประกอบแสดงศูนย์การค้นหาภายในองค์กรได้รับผลลัพธ์จากดัชนีการค้นหาใน Office 365 และดัชนีการค้นหาใน SharePoint Server

แสดงผลลัพธ์การค้นหาจากSharePoint Online ในศูนย์การค้นหาในSharePoint Server นี่คือสถานการณ์สมมติที่ง่ายที่สุดเพื่อติดตั้งเนื่องจากเชื่อมขาออกไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบพร็อกซีย้อนกลับ

ไฮบริผลลัพธ์การค้นหาในSharePoint Online การติดต่อกับภายนอก

ภาพประกอบแสดงศูนย์การค้นหา Office 365 ที่ได้รับผลลัพธ์จากดัชนีการค้นหาใน Office 365 และดัชนีการค้นหาใน SharePoint Server

ดูผลลัพธ์การค้นหาจากSharePoint Server ในศูนย์การค้นหาในSharePoint Online สถานการณ์นี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบพร็อกซีย้อนกลับ เห็นภาพรวมของแบบไฮบริดของ SharePoint 2013 สำหรับตัดสินใจทางเทคนิค

ค้นหาการติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริดของจากทั้งSharePoint Server และSharePoint Online

ภาพประกอบแสดงศูนย์การค้นหา Office 365 และศูนย์การค้นหาใน SharePoint Server ได้รับผลลัพธ์จากดัชนีการค้นหาใน Office 365 และดัชนีการค้นหาใน SharePoint Server

แสดงผลลัพธ์การค้นหาจากสภาพแวดล้อมทั้งสองในศูนย์การค้นหาทั้ง ในSharePoint Online และSharePoint Server สถานการณ์นี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบพร็อกซีย้อนกลับ ดูภาพรวมของไฮบริ SharePoint 2013 สำหรับตัดสินใจทางเทคนิค

ควรคุณตั้งค่าแบบไฮบริดของการค้นหา ในฟาร์มSharePoint Server หรือในSharePoint Online ได้อย่างไร

  • สำหรับผู้ใช้ของคุณ จึงมักจะสะดวกที่สุดถ้าคุณตั้งค่าแบบไฮบริดของการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกในสภาพแวดล้อมที่สุดของพวกเขากำลังทำงานด้วยเช่นกัน วิธีนี้ ไม่มีผู้ใช้เพื่อไปยังสภาพแวดล้อมการระยะไกลเพื่อค้นหาเนื้อหา

  • แต่เหตุผล ประสิทธิภาพการทำงานปกติดีที่สุดคือการตั้งค่าแบบไฮบริดของการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกในสภาพแวดล้อมการเก็บเนื้อหาส่วนใหญ่ ถ้าผลลัพธ์การค้นหาที่มีส่วนใหญ่จากภายในการปรับใช้ เวลาแฝงของคิวรีโดยรวมเป็นไปได้ให้น้อย (ทุกสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เท่ากัน) กว่า if ผลลัพธ์มากมาจากปรับใช้ระยะไกล ยัง โดยทั่วไป เมื่อผู้ใช้คลิกผลลัพธ์การค้นหาสำหรับเนื้อหาภายในเครื่อง เวลาตอบสนองเพื่อเปิดเนื้อหานั้นจะได้เร็วกว่านั้นจะเปิดเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ได้จากระยะไกล นี่คือจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่

  • คุณสามารถตั้งค่าแบบไฮบริดของการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกในทั้งSharePoint Server และSharePoint Online ถ้ามีเกี่ยวกับผู้ใช้มากที่ทำงานในสภาพแวดล้อมทั้งสอง หรือ ถ้ามีเกี่ยวกับเนื้อหามากพอในสภาพแวดล้อมทั้งสอง หรือถ้าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งในขณะที่ส่วนใหญ่ของ เนื้อหาอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมีเนื้อหาบางอย่างในสถานที่จะเป็นความลับมาก และไม่ควรดัชนีนอกเครือข่ายภายในองค์กรของคุณได้เนื่องจากข้อจำกัดข้อบังคับ หรือทางกฎหมาย หรือและภูมิศาสตร์การเมือง มีหลายวิธีเพื่อให้ได้นี้เช่นโดยใช้กฎการแยกตระเวนหรือปพลิเคชันบริการค้นหาที่แยกต่างหากสำหรับเนื้อหานั้น

ตำแหน่งที่คุณทำจัดการไฮบริการค้นหาได้อย่างไร

เนื่องจากการค้นหาแบบไฮบริดของจะขึ้นอยู่กับ federating ผลลัพธ์จากสภาพแวดล้อมสอง คุณจัดการค้นหาในแต่ละสภาพแวดล้อม แยกต่างหากเช่นเดียวกับที่คุณต้องทำ โดยไม่มีแบบไฮบริดของตั้งค่าการค้นหา

ค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริดของทำงานอย่างไร

องค์ประกอบสำคัญของการค้นหาแบบไฮบริดของคือ แหล่งผลลัพธ์ คุณจำเป็นแหล่งผลลัพธ์ที่สอง หนึ่งให้ผลลัพธ์จากดัชนีการค้นหาภายในและอีกหนึ่งจากดัชนีการค้นหาระยะไกล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรับผลลัพธ์การค้นหาจากSharePoint Online ในศูนย์การค้นหาในSharePoint Server คุณสร้างแหล่งผลลัพธ์ในSharePoint Server ที่ระบุSharePoint Online เป็นผู้ให้บริการของผลลัพธ์การค้นหาระยะไกล เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งผลลัพธ์และติดต่อกับภายนอกในการวางแผนการตระเวนและการติดต่อกับภายนอกใน SharePoint 2013และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งผลลัพธ์สำหรับการค้นหาใน SharePoint 2013กำหนดค่าแบบไฮบริดของค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การวางแผนการค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกแบบไฮบริด

กำหนดค่าแบบไฮบริดของค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

กำหนดค่าแบบไฮบริดของค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกจาก SharePointOnline

ค้นหาแบบไฮบริดของใน SharePoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×