เรียนรู้เกี่ยวกับโครงข่ายของ PerformancePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โครงข่ายของข้อมูลคือเครื่องมือวิเคราะห์อย่างหนึ่งของ PerformancePoint ที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุหลักได้ด้วยการดูว่าสมาชิกแต่ละรายการในกลุ่มหนึ่งๆ มีผลต่อทั้งกลุ่มอย่างไร ในโครงข่ายของข้อมูลหนึ่งๆ สมาชิกจะได้รับการจัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด โครงข่ายของข้อมูลทำให้ผู้ใช้สามารถแยกรายละเอียดของกลุ่มหนึ่งๆ เพื่อดูสมาชิกแต่ละรายการของกลุ่มนั้น และการจัดอันดับสมาชิกเหล่านั้นตามเกณฑ์การวัดที่เลือก เช่น ตามยอดขาย เป็นต้น

โครงข่ายของข้อมูลอาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

มุมมองการวิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานใน PerformancePoint Services

ในบทความนี้

ฉันสร้าง หรือเปิดโครงข่ายของข้อมูลได้อย่างไร

ฉันจะใช้โครงข่ายของข้อมูลได้อย่างไร

ฉันจะสร้างหรือเปิดโครงข่ายของข้อมูลได้อย่างไร

ผู้เขียนรายการแดชบอร์ดสร้างโครงข่ายของข้อมูล โดยใช้PerformancePoint Dashboard Designer นอกจากนี้ คุณไม่เห็นโครงข่ายของข้อมูลเป็นมุมมองระดับสูงสุดที่ถูกแสดงในแดชบอร์ดการควบคู่ไปกับมุมมองอื่น แทน คุณเปิดโครงข่ายของข้อมูลจากมุมมองในแดชบอร์ดที่ปรับใช้ Microsoft SharePoint Server 2010

หมายเหตุ: เมื่อต้องเปิด และใช้โครงข่ายของข้อมูล คุณต้องมี Microsoft Silverlight 3 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สังเกตว่า โดยขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่าดัชนีชี้วัดหรือมุมมองการวิเคราะห์ คุณอาจไม่สามารถเปิดโครงข่ายของข้อมูล

เมื่อต้องการเปิดโครงข่ายของข้อมูล ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

  1. ในแดชบอร์ด ให้เลือกมุมมองที่ใช้ข้อมูล SQL Server Analysis Services ในตัวอย่างจะมีตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์ และ Scorecard บางชนิด

  2. คลิกขวาที่ค่าใดค่าหนึ่งในมุมมอง แล้วเลือก โครงข่ายของข้อมูล ค่านั้นอาจเป็นเซลล์ใน Scorecard หรือตาราง หรืออาจเป็นจำนวนในแผนภูมิก็ได้ โครงข่ายของข้อมูลจะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ฉันจะใช้โครงข่ายของข้อมูลได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะใช้โครงข่ายของข้อมูลเพื่อดูลักษณะการแตกค่าแต่ละค่าในรายงานหรือ Scorecard ออกเป็นสมาชิกส่วนย่อยๆ ของค่านั้น โครงข่ายของข้อมูลจะทำการเรียงลำดับผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ และนำแผนผังพาเรโตแบบอินไลน์ไปใช้กับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทำให้คุณสามารถดูค่าย่อยสูงสุดของค่าในรายงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถดูแนวโน้มโดยการเทียบระหว่างสมาชิกแต่ละสมาชิกที่มีผลต่อค่าของค่าโดยรวมได้อีกด้วย

เมื่อใช้โครงข่ายของข้อมูล คุณยังสามารถดูคุณสมบัติของสมาชิกในมิติที่ต้องการได้อีกด้วย ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

PerformancePoint Services

เมื่อคุณใช้โครงข่ายของข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเริ่มด้วยแถบหนึ่งแถบซึ่งเป็นโหนดของโครงข่าย โดยจะอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุหลัก

  1. คลิกโหนดของโครงข่าย รายการของมิติและลำดับชั้นจะแสดงขึ้น

  2. เลือกมิติและลำดับชั้นที่คุณต้องการใช้ มุมมองจะได้รับการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงรายละเอียดในระดับถัดไปของรายการที่คุณเลือก

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อดูรายละเอียดในระดับถัดๆ ไปในมุมมอง

  4. เมื่อต้องการแสดงคุณสมบัติสมาชิกสำหรับสมาชิกของมิติ ให้เรียกดูสมาชิกของมิติแต่ละรายการ คลิกที่โหนดของสมาชิกเพื่อเปิดกล่องที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม คลิก แสดงคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×