เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดรายงานของ PerformancePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PerformancePoint Services ใน Microsoft SharePoint Server 2010 ทำให้ผู้ใช้และผู้สร้างแดชบอร์ดสามารถดูและใช้รายงานชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์, รายงานของ Excel Services, ผังกลยุทธ์ และอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

อ่านบทความนี้เพื่อศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับรายงานชนิดต่างๆ ที่คุณอาจใช้ในแดชบอร์ด PerformancePoint ของคุณ

ในบทความนี้

ตารางการวิเคราะห์และแผนภูมิการวิเคราะห์

รายงาน Excel Services

รายงาน SQL Server Reporting Services

ProClarity ยงานเซิร์ฟเวอร์

รายงานเว็บเพจ

ดัชนีชี้วัด

แผนผังกลยุทธ์

รายงานรายละเอียด KPI

โครงข่ายของข้อมูล

ตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์

ตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์ใช้ในการแสดงข้อมูลในแผนภูมิและตารางแบบโต้ตอบระดับสูง (ซึ่งเรียกว่า ตาราง) รายงานเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้แดชบอร์ดสามารถตรวจดูข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนแบบสอบถามแต่อย่างใด

แผนภูมิการวิเคราะห์อาจมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแท่ง ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

PerformancePoint Services

หรือแผนภูมิการวิเคราะห์อาจมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิวงกลม ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

แผนภูมิวงกลมการวิเคราะห์ PerformancePoint

ตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน SQL Server Analysis Services รายงานเหล่านี้จะแสดงข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นรายงานแบบโต้ตอบระดับสูง โดยทั่วไป คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ในตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์ได้โดยการใช้เมาส์

 • เจาะลึกหรือดูภาพรวมของรายละเอียดในระดับต่างๆ

 • เรียงลำดับรายการจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก

 • กรองแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างออก แยกรายการใดรายหนึ่งออก หรือเอารายการใดรายการหนึ่งออกจากมุมมองรายงาน

 • ใช้สมาชิกระดับบนสุดหรือล่างสุดในกลุ่ม

 • นำตัวกรองค่าต่างๆ ไปใช้ เช่น รายการที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่คุณระบุ

 • หมุนตาราง หรือเปลี่ยนแปลงตารางของแผนภูมิการวิเคราะห์

 • ใช้ การกระทำเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ในคิวบ์ Analysis Services

 • แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่อยู่ในแผนภูมิหรือตาราง

 • ทำงานกับหน้าต่างๆ ของข้อมูลตาราง (เป็นประโยชน์เมื่อแบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์เป็นจำนวนมาก)

 • เปิดใช้ โครงข่ายของข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าของรายงานค่าใดค่าหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิและตารางการวิเคราะห์ ดูที่เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิและตารางการวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์หรือตาราง โดยใช้ PerformancePoint Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

รายงานของ Excel Services

รายงานของ Excel Services ใช้ในการแสดงกระดาษคำนวณ Excel หรือรายการต่างๆ ที่อยู่ในสมุดงาน Excel เช่น รายงาน PivotTable, รายงาน PivotChart หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในแผ่นงาน รายงานของ Excel Services อาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

รายงานของ Excel Services ที่แสดงใน Web Part ของ PerformancePoint

รายงานของ Excel Services สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Analysis Services, รายการ SharePoint, ตารางใน SQL Server, สมุดงาน Excel ใดๆ หรือใน Excel Services ก็ได้

รายงานของ Excel Services เป็นรายงานแบบโต้ตอบระดับสูงเช่นเดียวกับ Scorecard และตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์ คุณสามารถดูรายละเอียดในระดับต่างๆ ได้โดยการคลิกด้วยเมาส์ คุณสามารถส่งออกรายงานเหล่านี้ไปยัง PowerPoint หรือ Excel ได้ และยังสามารถนำตัวกรองไปใช้กับรายงานเหล่านี้ได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Excel Services ดูสร้างรายงานที่มี Excel Services โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

รายงานของ SQL Server Reporting Services

รายงานของ SQL Server Reporting Services เป็นรายงานที่ได้ประกาศไปยัง Reporting Services แล้ว รายงานของ Reporting Services สามารถประกอบด้วยตารางหรือข้อมูล และยังสามารถมีตัวกรองของตนเอง ซึ่งในบางครั้งเรียกว่า พารามิเตอร์ ได้อีกด้วย

รายงานของ Reporting Services โดยทั่วไปจะเป็นรายงานแบบโต้ตอบระดับสูง ผู้ใช้แดชบอร์ดสามารถตรวจดูข้อมูลได้โดยการคลิก การเรียงลำดับ และการเลื่อนไปตามหน้าต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่ารายงาน นอกจากนั้น คุณยังสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • แสดงตัวอย่าง ปรับ และพิมพ์หน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าในรายงาน

 • นำพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ไปใช้ในฐานข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเรียกใช้แบบสอบถามอีกครั้ง พารามิเตอร์เป็นตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งมีไว้เฉพาะสำหรับรายงาน

 • ส่งออกข้อมูลเป็นแฟ้มรูป, แฟ้ม Adobe PDF, แฟ้มเว็บ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่โปรแกรมประยุกต์ Microsoft สามารถรับรู้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Reporting Services ดูรายงานภาพรวมของ Reporting Services ที่แสดงใน Web Part สำหรับ PerformancePointและสร้างรายงาน Reporting Services โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

รายงานของ ProClarity Server

รายงานของเพจ ProClarity Analytics Server หรือที่เรียกว่ารายงานของ ProClarity Server คือ รายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้ ProClarity Professional จากนั้นจึงประกาศไปยัง ProClarity Analytics Server

รายงานของ ProClarity สามารถประกอบด้วยมุมมองต่างๆ ของ ProClarity, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, ตาราง หรือแผนภูมิและตารางรวมกันอยู่ในรายงานเดียวกันก็ได้ นอกจากนี้ รายงานของ ProClarity ยังสามารถประกอบด้วยมุมมองเฉพาะต่างๆ เช่น โครงข่ายของข้อมูล มุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟ และแผนผังประสิทธิภาพ ได้อีกด้วย

รายงานของ ProClarity ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Analysis Services รายงานของ ProClarity เป็นรายงานแบบโต้ตอบระดับสูง คุณสามารถเจาะลึกหรือดูภาพรวมของรายละเอียดในระดับต่างๆ, ดูทรานแซคชันแต่ละทรานแซคชันที่ให้ผลลัพธ์เป็นค่าใดค่าหนึ่ง และส่งออกรายงานไปยัง PowerPoint หรือ Excel ได้เช่นเดียวกับตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยงานเซิร์ฟเวอร์ ProClarity ดูภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ ProClarity รายงานที่แสดงใน Web Part สำหรับ PerformancePointและสร้างรายงาน ProClarity Server โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

รายงานเว็บเพจ

รายงานเว็บเพจเป็นเว็บไซต์ภายในหรือภายนอกที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแสดงอยู่ใน Web Part ของ SharePoint โดยอยู่ถัดจากรายการแดชบอร์ดอื่นๆ ของคุณ รายงานเว็บเพจจะเป็นประโยชน์สำหรับการดูข้อมูลสาธารณะร่วมกับรายงานภายในอื่นๆ ในแดชบอร์ดเดียว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมขายในองค์กรที่ให้บริการทางการเงินกำลังใช้แดชบอร์ดที่มีรายงานต่างๆ ซึ่งแสดงยอดขายและข้อมูลการคาดการณ์ขององค์กร ในขณะเดียวกัน ทีมขายก็จำเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ เช่น ข่าวล่าสุด หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้น ควบคู่ไปด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ภายนอก ไม่ใช่ในรายงานภายในองค์กร เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้จะสามารถแสดงในแดชบอร์ดควบคู่กับรายการแดชบอร์ดอื่นๆ ที่ทีมขายใช้ได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมขายสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการได้จากตำแหน่งเดียว

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจรายงาน ดูสร้างรายงานเว็บเพจ โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

Scorecard

Scorecard เป็นรายงานชนิดหนึ่งที่แสดงประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามจริงกับผลลัพธ์เป้าหมายโดยใช้ไอคอนแบบกราฟิกที่เรียกว่าตัวบ่งชี้ Scorecard ของคุณอาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

Scorecard ของ PerformancePoint ที่มี KPI บนคอลัมน์มากกว่าหนึ่งค่า

Scorecard ของ PerformancePoint สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน SQL Server Analysis Services, รายการ SharePoint, แฟ้ม Excel Services, ตารางใน SQL Server หรือรายการของค่าที่สร้างขึ้นโดยผู้เขียน Scorecard นอกจากนั้น Scorecard ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรายงานชนิดอื่นอีกสองชนิด นั่นคือ ผังกลยุทธ์ และรายงานรายละเอียด KPI อีกด้วย

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ดูทรัพยากรต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ผังกลยุทธ์

ผังกลยุทธ์เป็นไดอะแกรมของ Microsoft Visio ที่เชื่อมโยงไปยัง Scorecard เพื่อแสดงการวัดประสิทธิภาพต่างๆ ในองค์กร ซึ่งทำให้สามารถตรวจดูได้อย่างรวดเร็ว ผังกลยุทธ์ใช้รูปร่างในไดอะแกรม Visio ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ต่างๆ รูปร่างที่ใช้จะสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่อยู่ใน Scorecard ของ PerformancePoint และสีจะแสดงการดำเนินการของวัตถุประสงค์เทียบตาม KPI ของ Scorecard

ผังกลยุทธ์มีที่มาจากโครงร่างของ Balanced Scorecard ซึ่งระบุประสิทธิภาพระดับองค์กรโดยใช้เปอร์สเปคทีฟสี่รูปแบบต่อไปนี้

 • เปอร์สเปคทีเงินซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงเมตริกเช่นรายได้ ราคา และกำไรทั้งหมด

 • เปอร์สเปคทีลูกค้าซึ่งรวมถึงเมตริกเช่นนับลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด และจำนวนติชมโดยทั่วไป

 • ภายในประมวลผลเปอร์สเปคทีฟซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงเมตริกเช่นเวลาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อัตราพลาด service และการควบคุมคุณภาพวัด

 • เรียนรู้และการเติบโตเปอร์สเปคทีซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงเมตริกเช่นอัตรายอดขายพนักงาน จำนวนพนักงานใหม่ และว่าจ้างข้อมูล

เมื่อคุณมี Scorecard และผังกลยุทธ์ที่ใช้เปอร์สเปคทีฟเดียวกันทั้งสี่รูปแบบตามที่อธิบายข้างต้นอยู่ในหน้าแดชบอร์ดเดียวกัน นั่นคือ คุณมี Balanced Scorecard นั่นเอง อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นผังกลยุทธ์ชนิดอื่นในแดชบอร์ดของคุณเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่กลยุทธ์ ดูแผนที่เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และสร้างแผนผังกลยุทธ์ โดยใช้ PerformancePoint Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

รายงานรายละเอียด KPI

รายงานรายละเอียด KPI ใช้ร่วมกับดัชนีชี้วัดในแดชบอร์ด รายงานรายละเอียด KPI จะใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kpi และรายการอื่น ๆ ที่อยู่ในดัชนีชี้วัด รายงานรายละเอียด KPI อาจมีลักษณะคล้ายรูปต่อไปนี้:

รายงานรายละเอียด KPI ซึ่งแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าต่างๆ ใน Scorecard ของ PerformancePoint

เมื่อคุณคลิกในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งใน Scorecard รายละเอียด KPI จะได้รับการฟื้นฟูเพื่อแสดงข้อมูล เช่น การคำนวณ และวิธีการสร้างกลุ่มที่ใช้สำหรับ KPI แต่ละตัว

รายละเอียด KPI จะต้องเชื่อมต่อกับ Scorecard ในแดชบอร์ด กรณีนี้หมายความว่า จะไม่สามารถใช้รายงานรายละเอียด KPI ในแดชบอร์ดโดยไม่มี Scorecard อยู่ในหน้าแดชบอร์ดเดียวกันนั้นได้

รายงานรายละเอียด KPI จะแตกต่างจากรายงานชนิดอื่นในแดชบอร์ด ก็คือ รายงานนี้ไม่ใช่รายงานแบบโต้ตอบ รายงานรายละเอียด KPI จะได้รับการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับเซลล์ของ Scorecard เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง แต่คุณไม่สามารถคลิกรายการในรายงานนี้เพื่อดูข้อมูลระดับอื่น และคุณไม่สามารถใช้ตัวกรองกับรายงานนี้ได้

รายงานรายละเอียดจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจวิธีการวัดประสิทธิภาพ และชนิดของตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน Scorecard

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานรายละเอียด KPI ดูสร้างรายงานรายละเอียด KPI โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

โครงข่ายของข้อมูล

โครงคือ มุมมองที่คุณสามารถเปิดได้จากค่าในบางดัชนีชี้วัด และแผนภูมิ และตารางการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงข่ายของข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×