เรียนรู้วิธีนำทาง To-Do โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

เรียนรู้วิธีนำทาง To-Do โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

แอป To-Do สำหรับ iOS สำหรับ iPhone และ iPad มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่ทำให้ผู้ใช้ที่ทุพพลภาพ เช่น มีข้อจำกัดด้านร่างกาย หรือปัญหาด้านสายตา สร้างรายการสิ่งที่ต้องการและงานได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแพลตฟอร์ม ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับ To-Do สำหรับเค้าโครง iOS

มุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด To-Do เป็นครั้งแรก มุมมอง วันของฉัน จะแสดง ที่มุมบนซ้ายของมุมมอง มีปุ่ม แถบด้านข้าง ที่มุมบนขวา มีปุ่ม คำแนะนำ

ด้านล่างของปุ่ม ฟองการแจ้งเตือน คำแนะนำ จะแสดงถ้าคุณมี ตัวอย่าง งานที่จะครบกำหนดวันนี้ หรือที่เหลือจากเมื่อวาน เมื่อต้องการดูงาน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ถ้าไม่มีการแจ้งเตือน มีแถวหัวเรื่อง วันของฉัน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัว

ด้านล่างวันที่ พื้นที่เนื้อหาหลักจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ จะแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณสำหรับวัน เมื่อต้องการนำทางผ่านรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา VoiceOver จะประกาศรายการบนรายการและสถานะของรายการ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่ด้านล่างของมุมมอง วันของฉัน มีปุ่ม เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

มุมมองคำแนะนำ

เมื่อต้องการไปที่มุมมอง คำแนะนำ ในมุมมอง วันของฉัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำแนะนำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้ายในรายการของคำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา VoiceOver จะประกาศสถานะของแต่ละรายการในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับ คำแนะนำ ให้ดู ทำงานกับคำแนะนำใน To-Do ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

มุมมองแถบด้านข้าง

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมอง แถบด้านข้าง ในมุมมอง วันของฉัน หรือ รายการงาน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบด้านข้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ยุบแถบด้านข้าง” เมนูที่แสดงรายการงานทั้งหมดของคุณจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายบนเมนู ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ให้ดู ทำงานกับรายการใน To-Do ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

มุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมอง รายการงาน ในมุมมอง แถบด้านข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่ด้านบนซ้ายของมุมมองรายการ มีปุ่ม แถบด้านข้าง ที่ด้านบนขวา มีปุ่ม ตัวเลือกรายการ

ด้านล่างของปุ่ม มีแถวหัวเรื่องแสดงชื่อรายการ

ด้านล่างแถวหัวเรื่อง พื้นที่เนื้อหาหลักจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ รายการ หรืองานสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณจะแสดงในรายการนี้ เมื่อต้องการย้ายผ่านงาน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา VoiceOver จะประกาศงานและสถานะของงาน เมื่อต้องการเปิดรายละเอียดของงาน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ให้ดู ทำงานกับงานใน To-Do ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ที่ด้านล่างของมุมมองรายการ มีปุ่ม เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางโดยใช้การสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นท่าทางบางอย่างที่มีประโยชน์ในการนำทางแอป To-Do โดยใช้การสัมผัส:

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างรายการและจุดสังเกตบนหน้าจอหรือในรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการเลือกรายการหรือการดำเนินการ ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการสำรวจว่ามีอะไรบนหน้าจอ ให้วางนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแล้วค่อยๆ ลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อนไปถึงรายการนั้น เมื่อคุณได้ยินชื่อรายการที่คุณต้องการเลือก ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 • เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างค้นหา และยกเลิกโหมดการค้นหาในมุมมอง แถบด้านข้าง ให้ปัดตัวอักษร ”z” ด้วยสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

แอป To-Do สำหรับ Android จะทำงานกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงในโทรศัพท์ Android ของคุณ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack และท่าทางการขยาย เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีตั้งค่าการกำหนดลักษณะ และเพื่อทำให้ง่ายขึ้นในการใช้ To-Do ด้วยฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่แล้ว ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับ To-Do สำหรับเค้าโครง Android

มุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด To-Do เป็นครั้งแรก มุมมอง วันของฉัน จะแสดง ที่มุมบนซ้ายของมุมมอง มีปุ่ม แถบด้านข้าง ที่มุมบนขวา มีปุ่ม คำแนะนำ

ด้านล่างของปุ่ม ฟองการแจ้งเตือน คำแนะนำ จะแสดงถ้าคุณมี ตัวอย่าง งานที่จะครบกำหนดวันนี้ หรือที่เหลือจากเมื่อวาน เมื่อต้องการดูงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ถ้าไม่มีการแจ้งเตือน มีแถวหัวเรื่อง วันของฉัน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัว

ด้านล่างวันที่ พื้นที่เนื้อหาหลักจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ จะแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณสำหรับวัน เมื่อต้องการนำทางผ่านรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา TalkBack จะประกาศรายการบนรายการและสถานะของรายการ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่มุมล่างขวาของมุมมอง วันของฉัน มีปุ่ม เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

มุมมองคำแนะนำ

เมื่อต้องการไปที่มุมมอง คำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำแนะนำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้ายในรายการของคำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา TalkBack จะประกาศสถานะของแต่ละรายการบนรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับ คำแนะนำ ให้ดู ทำงานกับคำแนะนำใน To-Do ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

มุมมองแถบด้านข้าง

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมอง แถบด้านข้าง ในมุมมอง วันของฉัน หรือ รายการงาน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบด้านข้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่แสดงรายการงานทั้งหมดของคุณจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายบนเมนู ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ให้ดู ทำงานกับรายการใน To-Do ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

มุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมอง รายการงาน ในมุมมอง แถบด้านข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่มุมบนซ้ายของมุมมองรายการ มีปุ่ม แถบด้านข้าง ที่มุมบนขวา มีปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม

ด้านล่างของปุ่ม มีแถวหัวเรื่องแสดงชื่อรายการ

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. TalkBack announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

ที่ด้านล่างของมุมมองรายการ มีปุ่ม เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางโดยใช้การสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นท่าทางบางอย่างที่มีประโยชน์ในการนำทางแอป To-Do โดยใช้การสัมผัส:

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างรายการและจุดสังเกตบนหน้าจอหรือในรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการเลือกรายการหรือการดำเนินการ ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทส่วนกลางสำหรับตัวเลือก TalkBack ก่อนอื่นปัดนิ้วจากด้านบนสุดของหน้าจอลง แล้วไปทางขวา

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

แอป To-Do สำหรับ Windows 10 จะทำงานกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Windows Phone ของคุณ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอผู้บรรยาย และแว่นขยาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับ To-Do สำหรับเค้าโครง Windows 10

มุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด To-Do เป็นครั้งแรก มุมมอง วันของฉัน จะแสดง ที่มุมบนซ้ายของมุมมอง มีปุ่ม การนำทาง ที่มุมบนขวา มีปุ่ม คำแนะนำ

ด้านล่างของปุ่ม ฟองการแจ้งเตือน คำแนะนำ จะแสดงถ้าคุณมี ตัวอย่าง งานที่จะครบกำหนดวันนี้ หรือที่เหลือจากวันก่อน เมื่อต้องการดูงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ถ้าไม่มีการแจ้งเตือน มีแถวหัวเรื่อง วันของฉัน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัว

ด้านล่างวันที่ พื้นที่เนื้อหาหลักจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ จะแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณสำหรับวัน เมื่อต้องการนำทางผ่านรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการบนรายการและสถานะของรายการ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่มุมล่างขวาของมุมมอง วันของฉัน มีปุ่ม เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

มุมมองคำแนะนำ

To go the Suggestions view, swipe left or right until you hear "Suggestions button" and then double-tap the screen. To move in the list of suggestions, swipe left or right. Narrator announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

มุมมองแถบด้านข้าง

To navigate the Sidebar view, in the My Day or Task List view, swipe left until you hear "Navigation button" and then double-tap the screen. A menu displaying all your lists opens. To move on the menu, swipe left or right. To select a list, double-tap the screen. To add a new list, swipe right until you hear "New list button" and then double-tap the screen. To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

มุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางมุมมอง รายการงาน ในมุมมอง แถบด้านข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ที่มุมบนซ้ายของมุมมองรายการ มีปุ่ม การนำทาง

ด้านล่างปุ่ม ทางด้านซ้าย มีแถวหัวเรื่องที่แสดงชื่อรายการ จากนั้นทางด้านขวาของปุ่ม เรียง และปุ่ม แก้ไขรายการ

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. Narrator announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

ที่ด้านล่างของมุมมองรายการ มีปุ่ม เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางโดยใช้การสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นท่าทางบางอย่างที่มีประโยชน์ในการนำทางแอป To-Do โดยใช้การสัมผัส:

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างรายการและจุดสังเกตบนหน้าจอหรือในรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการเลือกการดำเนินการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการแก้ไขงานอย่างรวดเร็ว ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกงาน งานที่เลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาในเมนูจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการสำรวจว่ามีอะไรบนหน้าจอ ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอแล้วค่อยๆ ลากไปรอบๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อนไปถึงรายการนั้น เมื่อคุณได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการเลือก ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

แอป To-Do สำหรับ Web จะทำงานกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงในอุปกรณ์ของคุณ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ To-Do สำหรับ Web เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก To-Do สำหรับ Web ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ To-Do สำหรับ Web

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับ To-Do สำหรับเค้าโครงเว็บ

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ มี แถบด้านข้าง ซึ่งจะแสดงในมุมมองทั้งหมด กด Tab เพื่อย้ายไปยัง แถบด้านข้าง ที่ด้านบนของ แถบด้านข้าง มีปุ่ม เข้าสู่ระบบในฐานะ พร้อมกับรูปภาพและชื่อบัญชีของคุณ เมื่อต้องการดูตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ ให้กด Enter ที่ด้านขวาของปุ่ม มีปุ่ม ค้นหา ด้านล่างปุ่มเหล่านี้ รายการทั้งหมดของคุณจะถูกแสดง รวมถึง วันของฉัน เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter ด้านล่างรายการ มีปุ่ม รายการใหม่

To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

มุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด To-Do เป็นครั้งแรก มุมมอง วันของฉัน จะแสดงทางด้านขวาของ แถบด้านข้าง

ถ้าคุณมี ตัวอย่าง งานที่จะครบกำหนดวันนี้ หรือที่เหลือจากเมื่อวาน ฟองการแจ้งเตือน คำแนะนำ จะแสดงที่ด้านบนของมุมมอง วันของฉัน เมื่อต้องการดูงาน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วกด Enter

ถ้าไม่มีการแจ้งเตือน มีแถวหัวเรื่อง วันของฉัน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัว ที่ด้านขวาสุดจากวันที่ มีปุ่ม คำแนะนำ

ด้านล่างวันที่ พื้นที่เนื้อหาหลักจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ ซึ่งจะแสดงรายการ หรืองานสิ่งที่ต้องทำของคุณสำหรับวัน เมื่อต้องการนำทางผ่านรายการ ให้กด Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศรายการบนรายการและสถานะของรายการ เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายเป็นยังไม่เสร็จสิ้น" แล้วกด Enter เมื่อต้องการเปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Spacebar หรือ Enter

ด้านล่างรายการงาน มีเขตข้อมูล เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้พิมพ์เนื้อหางาน จากนั้นกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” แล้วกด Enter

มุมมองคำแนะนำ

To go the Suggestions view, press Tab until you hear "Access suggested to-dos via Suggestions button," and then press Enter. To move in the list of suggestions, press Tab. Your screen reader announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

มุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมอง รายการงาน ใน แถบด้านข้าง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วกด Enter

ทางด้านซ้าย แถบด้านข้าง จะแสดง ที่ด้านขวา มีแถวหัวเรื่อง รายการงาน ที่ด้านขวาของหัวเรื่อง มีปุ่ม เรียงสิ่งที่ต้องทำ และปุ่ม ตัวเลือกรายการ

Below the date, the main content area takes up most of the space on the screen. It displays your to-do items, or tasks, in that particular list. To navigate through the list, press Tab. Your screen reader announces the items on the list and their statuses. To mark an item completed, press Tab until you hear "Unchecked, Marked as not completed check box" and then press Enter. To open the Details view of a task, press Spacebar or Enter. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

ด้านล่างรายการงาน มีเขตข้อมูล เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้พิมพ์เนื้อหางาน จากนั้นกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” แล้วกด Enter

มุมมองรายละเอียด

เมื่อต้องการเปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน ในมุมมอง รายการงาน หรือในมุมมอง วันของฉัน ให้กด Enter ขณะที่ใช้งาน มุมมองจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ ในมุมมองนี้ ตัวอย่าง คุณสามารถตั้งค่าตัวเตือน หรือเขียนบันทึกย่อกับงาน เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในมุมมอง ให้กด Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการปิดมุมมอง รายละเอียด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มซ่อนมุมมองรายละเอียด” แล้วกด Enter

นำทางโดยใช้คีย์บอร์ด

ต่อไปนี้เป็นทางลัดบางอย่างที่มีประโยชน์สำหรับการนำทางแอป To-Do โดยใช้คีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างรายการและจุดสังเกตบนหน้าจอหรือในรายการ ให้กด Ctrl+F6, Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการย้ายในรายการ ให้กด Tab, Shift+Tab หรือแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 • เมื่อต้องการเลือกรายการหรือการดำเนินการ ให้กด Enter หรือ Spacebar

 • เมื่อต้องการออกจากกลุ่มตัวเลือกป็อปอัพ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×