เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams Planner โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams Planner โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

Microsoft Planner มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายใช้งานแอปได้ง่ายขึ้น ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงต่างๆ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ แว่นขยาย และการรู้จำเสียงพูดที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เมื่อต้องการค้นหาวิธีการใช้ฟีเจอร์การเข้าถึงที่มีอยู่แล้วภายในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Planner เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Planner ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Planner

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Planner ให้ไปยัง จัดระเบียบในการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Planner

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครง Planner

เช่นเดียวกับแอป Office 365 อื่นๆ Planner เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเว็บที่คุณใช้ในเว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้พื้นที่หลักของเค้าโครง Planner ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ พร้อมกับองค์ประกอบทั่วไป เป็นจุดสังเกตในแบบจำลองทางจิตใจของคุณ

จุดสังเกตที่จะใช้ในแบบจำลองทางจิตใจใน UI ของ Planner

พื้นที่ของ UI

องค์ประกอบของเค้าโครง Planner

ด้านบนซ้าย: ลิงก์นำทาง Office 365

 • ลิงก์ ตัวเปิดใช้แอป

 • Office 365 ลิงก์

 • Planner ลิงก์

ด้านบนขวา: ข้อมูล Office 365

 • บานหน้าต่าง การแจ้งเตือน

 • บานหน้าต่าง การตั้งค่า

 • บานหน้าต่าง วิธีใช้ ซึ่งรวมกล่องค้นหา โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร กล่องค้นหา

 • บานหน้าต่าง บัญชี

ซ้าย: บานหน้าต่างนำทางของ Planner

 • ปุ่ม แผนใหม่ สร้างแผนและบอร์ดใหม่สำหรับแผนนั้น และเพิ่มแผนลงในรายการ แผนทั้งหมด

 • ลิงก์ ฮับ Planner มีบัตรภาพรวมสำหรับแต่ละแผนที่คุณชื่นชอบ บัตรเหล่านี้แสดงสถานะของแผนโดยรวมและจำนวนงานของแผน ฮับยังมีลิงก์ไปยังแต่ละแผนของคุณ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมในงานของคุณ

 • ลิงก์ งานของฉัน ประกอบด้วยงานเดี่ยวแต่ละงานของคุณ ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มตามความคืบหน้าหรือแผน

 • รายการ แผนโปรด รายการที่ยุบได้ของแผนที่คุณชื่นชอบ

 • รายการ แผนทั้งหมด รายการที่ยุบได้ของแผนทั้งหมดของคุณ

 • ปุ่ม ยุบ/ขยายเมนูนี้ ยุบหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

ด้านขวาของบานหน้าต่างนำทาง (พื้นที่เนื้อหา): แผน Planner

องค์ประกอบในแผน:

 • ลิงก์ บอร์ด ลิงก์ไปยังบอร์ดสำหรับแผนที่ประกอบด้วยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและปุ่ม เพิ่มกลุ่มใหม่ (เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ UI ในกลุ่มงาน ให้ไปยังแถวถัดไปของตารางนี้)

 • ปุ่ม แผนภูมิ สร้างและอัปเดทแผนภูมิที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะโดยรวมของแผนและความคืบหน้าของแต่ละบุคคล (สมาชิก) ที่กำลังทำงานของแผนโดยอัตโนมัติ

 • ลิงก์ สมุดบันทึก ลิงก์ไปยังสมุดบันทึกสำหรับแผนใน OneNote

 • ลิงก์ การสนทนา ลิงก์ไปยังการสนทนาเกี่ยวกับแผนใน Outlook

 • ลิงก์ ปฏิทิน ลิงก์ไปยังปฏิทินสำหรับแผนใน Outlook

 • ลิงก์ สมาชิก ลิงก์ไปยังข้อมูลในการติดต่อสำหรับสมาชิกของแผนใน Outlook

ด้านขวาของบานหน้าต่างนำทาง (พื้นที่เนื้อหา): กลุ่มงาน Planner

องค์ประกอบในกลุ่มงาน:

 • ชื่อกลุ่ม

 • งานแต่ละงานในกลุ่ม รวมถึงรายละเอียดเช่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและวันครบกำหนดของงาน

เลือกงานเดี่ยวในกลุ่มแล้วกด Enter เพื่อเปิดงาน เพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปลี่ยนกลุ่มที่มีงานนั้นอยู่

 • อัปเดตสถานะของงาน

 • ระบุงานวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดของงาน

 • ตั้งป้ายชื่อสำหรับงาน

 • เพิ่มคำอธิบายงานหรือรายการตรวจสอบ

 • แนบหรือลิงก์ไปยังไฟล์

 • ตั้งค่ารูปภาพตัวอย่างสำหรับงาน

 • โพสต์ข้อคิดเห็นหรืออ่านข้อคิดเห็นของบุคคลอื่น

 • ระบุการมอบหมายงาน

นำทางด้วยแป้นพิมพ์ลัดใน Planner

เนื่องจาก Planner ควบคุมด้วยเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ของคุณจึงใช้งานได้ใน Planner ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้แป้น Tab เพื่อขยับไปข้างหน้าและ Shift+Tab เพื่อขยับไปข้างหลัง

ตารางต่อไปนี้อธิบายแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้นำทาง UI Planner ซึ่งมีอยู่ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดเฉพาะ Planner

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้ Planner เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Internet Explorer

 • แป้นพิมพ์ลัดที่จะอธิบายในตารางนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Planner

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปข้างหน้าไปยังพื้นที่หรือรายการถัดไป

ตัวอย่าง ไปยังแผนถัดไปในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ย้ายจากกลุ่มงานหนึ่งไปยังกลุ่มงานถัดไป หรือย้ายจากองค์ประกอบ UI หนึ่งในกลุ่มงานไปยังองค์ประกอบถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการก่อนหน้า

Shift+Tab

เปิดใช้งานรายการ

ตัวอย่าง เมื่อคุณเลือกแผนหนึ่ง หากต้องการนำทางไปยังลิงก์ บอร์ด ลิงก์ ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter เพื่อเปิดบอร์ดของแผน เมื่อคุณเลือกปุ่ม แผนใหม่ หากต้องการสร้างแผนใหม่ ให้กด Enter หรือหากต้องการยุบหรือเปิดรายการ แผนโปรด หรือรายการ แผนทั้งหมด ให้กด Enter

Enter

ออกจากเมนู กล่องโต้ตอบ หรือโหมด

ตัวอย่างเช่น ออกจากกล่องโต้ตอบ แผนใหม่ หรือกล่องโต้ตอบรายละเอียดงาน

Esc

บนหน้า บอร์ด จะย้ายไปยังกลุ่มงานถัดไปหรือก่อนหน้า

แป้นลูกศร

บนหน้า บอร์ด จะย้ายกลุ่มงานที่เลือกขึ้นหนึ่งตำแหน่งบนหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

บนหน้า บอร์ด จะย้ายกลุ่มงานที่เลือกลงหนึ่งตำแหน่งบนหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

บนหน้า บอร์ด เมื่อเลือกส่วนหัวของคอลัมน์อยู่ จะย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปทางซ้ายบนหน้า

หมายเหตุ: ใช้ได้เมื่อรายการบนหน้าถูกจัดกลุ่มตามกลุ่ม

Ctrl+ลูกศรซ้าย

บนหน้า บอร์ด เมื่อเลือกส่วนหัวของคอลัมน์อยู่ จะย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปทางขวาบนหน้า

หมายเหตุ: ใช้ได้เมื่อรายการบนหน้าถูกจัดกลุ่มตามกลุ่ม

Ctrl+ลูกศรขวา

เมื่อแถบเลื่อนแสดงในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย จะเลื่อนลง หรือถ้ากล่องโต้ตอบยาวเกินไปสำหรับหน้าจอ จะเลื่อนลงในกล่องโต้ตอบ

แป้นลูกศรลง

เมื่อแถบเลื่อนแสดงในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย จะเลื่อนขึ้น หรือถ้ากล่องโต้ตอบยาวเกินไปสำหรับหน้าจอ จะเลื่อนขึ้นในกล่องโต้ตอบ

แป้นลูกศรขึ้น

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้าในเว็บเบราว์เซอร์

Alt+ลูกศรซ้าย

เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัด Alt + ลูกศรซ้าย

Backspace

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้าในเว็บเบราว์เซอร์

Alt+ลูกศรขวา

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×