เรียนรู้วิธีการไปยัง OneDrive for Business ที่ใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

เรียนรู้วิธีการไปยัง OneDrive for Business ที่ใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุพพลภาพ เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์ การเข้าถึงฟีเจอร์มากมาย เช่นในหน้าจอ reader แว่นขยาย หรือ speech recognition อยู่ภายในลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ดูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดสำหรับ OneDrive for Business ใน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

แอปOneDrive มีอยู่ใน Windows 10 และนั้นปรากฏเป็นโฟลเดอร์OneDrive ใน File Explorer ของคุณ หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ และตั้งค่าOneDrive for Business ชื่อโฟลเดอร์OneDrive มีOffice 365 ชื่อองค์กรของคุณ เช่นOneDrive - ContosoหรือOneDrive@Contoso.com

เมื่อคุณเปิด File Explorer โฟลเดอร์OneDrive for Business ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ทางด้านซ้าย เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ เนื้อหาจะแสดงอยู่ในแท็บมุมมองรายการ ทางด้านขวา ซึ่งคุณสามารถนำทางเพิ่มเติมลงในโฟลเดอร์ (ถ้ามีใดก็ได้), หรือเลือก และเปิดไฟล์

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์

ตามOneDrive for Business จะแสดงอยู่เป็นโฟลเดอร์ใน File Explorer ของคุณ คุณสามารถเปิดสมุดงาน และการนำทางเนื้อหาเช่นในหน้าต่าง File Explorer ใดก็ได้

เมื่อต้องการนำทาง และวนรอบขอบเขตและเนื้อหาใน File Explorer ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการวนรอบภูมิภาค กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้าและ Shift + Tab เพื่อไปที่ย้อนหลัง

 • เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 • เมื่อต้องการไปยังขึ้นไปหนึ่งระดับ กด Alt + ขึ้นแป้นลูกศร เมื่อต้องการย้อนกลับ กด Alt +ลูกศรซ้ายแป้นลูกศร

 • เมื่อต้องการเปิดรายการ กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอการซิงค์ OneDrive for Business

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneDrive for Business ใน Windows

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุพพลภาพ เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์ การเข้าถึงฟีเจอร์มากมาย เช่นในหน้าจอ reader แว่นขยาย หรือ speech recognition อยู่ภายในลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ดูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งแอปOneDrive จาก App Store ชื่อโฟลเดอร์OneDrive หนึ่งครั้งติดตั้ง ด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณเพื่อเชื่อมต่อของคุณOneDrive for Business รวมOffice 365 ชื่อองค์กรของคุณ เช่นOneDrive - ContosoหรือOneDrive@Contoso.comอีกด้วย

ขณะที่คุณติดตั้งOneDrive for Business คุณถูกขอให้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับโฟลเดอร์OneDrive for Business บนเครื่อง mac ของคุณ คุณยังสามารถค้นหาOneDrive for Business ของคุณได้ เพียงแค่นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ในค้นหา เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ เนื้อหาจะแสดงในมุมมองการค้นหา และคุณสามารถนำทาง เพิ่มเติมลงในโฟลเดอร์ (ถ้ามีใดก็ได้), หรือเลือก และเปิดไฟล์

เมื่อแอปจะทำงานอยู่ คุณยังสามารถเปิดโฟลเดอร์ของคุณOneDrive for Business ผ่านเมนูสถานะในแถบเมนู Mac ต่อไปนี้คุณได้เพิ่มเติมตัวเลือกและการตั้งค่าเพื่อเลือกจาก เช่นการกำหนดลักษณะ แบบออนไลน์ดู หยุดชั่วขณะ หรือทำการซิงค์ ปัญหา และการรายงานออกจากโปรแกรม (ในกรณีที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่)

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์

ตามOneDrive for Business จะแสดงอยู่เป็นโฟลเดอร์ในค้นหาของคุณ คุณสามารถเปิดสมุดงาน และการนำทางเนื้อหาเช่นในหน้าต่าง Finder ใดก็ได้

เมื่อต้องการเข้าถึงOneDrive for Business ผ่านเมนูสถานะในแถบเมนู ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการไปยังรายการแรกบนเมนูสถานะ กดควบคุม + เลือก + M + M เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการบนเมนูสถานะ กดแป้นลูกศรซ้ายหรือควบคุม + เลือก + ขวา

 • เมื่อต้องการเปิดเมนู หรือเลือกรายการ กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 • เมื่อต้องการนำทางภายในเมนูสถานะ กดแป้นลูกศรซ้ายหรือควบคุม + เลือก + ขวา

 • เมื่อต้องการนำทางรายการบนรายการ ใช้แป้นลูกศร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุพพลภาพ เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์ การเข้าถึงฟีเจอร์มากมาย เช่นในหน้าจอ reader แว่นขยาย หรือ speech recognition อยู่ภายในลงในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ดูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

เมื่อคุณเปิดแอปOneDrive for Business บน iPhone ของคุณ โปรแกรมเปิดในมุมมองของไฟล์ ถัดจากส่วนหัวของแถวหัวเรื่องมีอยู่สองปุ่มทางด้านขวา:เพิ่ม และการค้นหา ปุ่มเพิ่ม เปิดเมนูที่ มีตัวเลือกรวมถึง ตัวอย่างการสแกนอัปโหลดใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอสร้างโฟลเดอร์สร้างลำ หรือสร้างWord เอกสารPowerPoint งานนำเสนอ หรือExcel Spreadsheet ในตำแหน่งที่ตั้งนี้

ด้านล่างของส่วนหัวของแถว ทางด้านขวา มีปุ่มมุมมองรายการ และมุมมองรูปขนาดย่อ สำหรับการเลือกวิธีแสดงโฟลเดอร์และไฟล์

มุมมองหลักตรงกลางของหน้าจอแสดงเนื้อหาของมุมมองที่เลือกในปัจจุบัน ด้านล่างนี้เนื้อหาแสดงรายการเป็นปุ่มค้นหา สำหรับการค้นหาเนื้อหาของคุณและใช้ปุ่มถังรีไซเคิล สำหรับการเปิดถังรีไซเคิล

ที่ด้านล่างของหน้าจอ มีปุ่มต่อไปนี้ทั้งหมดห้าที่เปิดมุมมองเทียบเท่ากัน:

 • ไฟล์ แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ในOneDrive for Business ของคุณ

 • ล่าสุด แสดงแฟ้มล่าสุดในOneDrive for Business ของคุณ

 • ใช้ร่วมกัน แสดงไฟล์บุคคลอื่นแชร์กับคุณ เมื่อคุณเปิดมุมมองนี้ โปรแกรมเปิดบนแท็บที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งแสดงไฟล์ที่แชร์กับคุณ เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจมาก คุณสามารถใช้แท็บค้นหา อยู่ถัดจากแท็บที่ใช้ร่วมกัน แท็บค้นหา สามารถประกอบด้วยทั้งสองเอกสารของคุณเองส่วนตัว และเนื้อหาที่แชร์ โดยผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ในOneDrive for Business หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นOffice 365 ที่แนะนำเพิ่มเติม

 • ไซต์ ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาพร้อมใช้งานกับคุณบนไซต์SharePoint ขององค์กรของคุณ

 • ฉัน ช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการเข้าถึงOneDrive หรือOneDrive for Business ถ้าทั้งสองจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ คุณยังสามารถเข้าของคุณแบบออฟไลน์ไฟล์ ถังรีไซเคิล การตั้งค่า วิธีใช้ และตัวเลือก sign-out

การใช้งานด้วยระบบสัมผัส

เมื่อต้องการนำทาง และวนองค์ประกอบในOneDrive for Business ใช้ท่าทางต่อไปนี้:

 • ขวาปัดนิ้วไปข้างหน้า และปัดนิ้วไปทางซ้ายกลับไปข้างหลัง

 • เมื่อต้องการเลือก หรือเปิดรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ

 • นอกจากนี้คุณสามารถสำรวจ ด้วยการสัมผัส เมื่อต้องการสำรวจ วางนิ้วตัวบนหน้าจอ แล้วลากไปรอบ ๆ สถานีทราบรายการ ตามที่คุณไปถึง เมื่อต้องการเลือก หรือเปิดรายการ ยกนิ้วของคุณเมื่อคุณได้ยินเสียงของสินค้าแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุพพลภาพ เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์ การเข้าถึงฟีเจอร์มากมาย เช่นในหน้าจอ reader แว่นขยาย หรือ speech recognition อยู่ภายในลงในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ดูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

เมื่อคุณเปิดแอปOneDrive for Business บนโทรศัพท์ Android ของคุณ โปรแกรมเปิดในมุมมองของไฟล์ ที่ด้านบนสุดของมุมมองมีแถวหัวเรื่อง ทางด้านซ้ายของส่วนหัวบนส่วนหัวของแถวมีปุ่มตัวสลับบัญชีผู้ใช้ ที่ช่วยให้คุณเลือกว่าคุณต้องการเข้าถึงบัญชีของคุณOneDrive หรือOneDrive for Business ถ้าทั้งสองจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ บนสุดด้านขวาบนแถวเดียวกันอยู่ปุ่มค้นหา ที่เปิดขึ้นในเขตข้อมูลข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาเนื้อหา

ด้านล่างของส่วนหัวของแถวเป็นปุ่มรายการแบบดรอปดาวน์ สำหรับการเรียงลำดับไฟล์และโฟลเดอร์ในมุมมองที่ใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ไปทางขวาในแถวเดียวกันเป็นปุ่มสลับไปยังมุมมองรายการ สำหรับการแจ้งเนื้อหาที่เป็นรายการ และแม้แต่ไปด้านขวาปุ่มสลับไปยังมุมมองแบบเรียงต่อกัน สำหรับการแสดงเนื้อหาเป็นไทล์

มุมมองหลักตรงกลางของหน้าจอแสดงเนื้อหาทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งในมุมมองที่เลือกในปัจจุบัน

ด้านล่างพื้นที่เนื้อหาหลักคือปุ่มเพิ่มรายการ เพื่อไปแต่ละปุ่มนี้ คุณสามารถเข้าถึงเมนูใหม่ ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:ถ่ายรูปสแกนสร้างโฟลเดอร์ และอัปโหลด ได้

ที่ด้านล่างของหน้าจอ มีปุ่มต่อไปนี้ทั้งหมดห้าที่เปิดมุมมองเทียบเท่ากัน:

 • ไฟล์ แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ในOneDrive for Business ของคุณ

 • ล่าสุด แสดงแฟ้มล่าสุดในOneDrive for Business ของคุณ

 • ใช้ร่วมกัน แสดงไฟล์บุคคลอื่นแชร์กับคุณ เมื่อคุณเปิดมุมมองนี้ โปรแกรมเปิดบนแท็บที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งแสดงไฟล์ที่แชร์กับคุณ เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจมาก คุณสามารถใช้แท็บค้นหา อยู่ถัดจากแท็บที่ใช้ร่วมกัน แท็บค้นหา สามารถประกอบด้วยทั้งสองเอกสารของคุณเองส่วนตัว และเนื้อหาที่แชร์ โดยผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ในOneDrive for Business หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นOffice 365 ที่แนะนำเพิ่มเติม

 • ไซต์ ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาพร้อมใช้งานกับคุณบนไซต์SharePoint ขององค์กรของคุณ

 • ฉัน ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณแบบออฟไลน์ ถังรีไซเคิล การตั้งค่า วิธีใช้ และตัวเลือก sign-out

การใช้งานด้วยระบบสัมผัส

เมื่อต้องการนำทาง และวนองค์ประกอบในOneDrive for Business ใช้ท่าทางต่อไปนี้:

 • ขวาปัดนิ้วไปข้างหน้า และปัดนิ้วไปทางซ้ายกลับไปข้างหลัง

 • เมื่อต้องการเลือก หรือเปิดรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการรีเฟรชมุมมอง ปัดลง ด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการยกเลิกเมนูโดยไม่เลือกตัวเลือก ปัดขึ้น ด้วยนิ้วสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุพพลภาพ เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

เมื่อคุณเปิดแอปOneDrive for Business บน Windows Phone ของคุณ โปรแกรมเปิดในมุมมองไฟล์ทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของมุมมองมีปุ่มเมนู ที่เปิดบัญชีผู้ใช้และเมนูการตั้งค่า ในเมนูนี้ คุณสามารถตรวจสอบในขณะนี้มีใช้บัญชีผู้ใช้ที่OneDrive for Business เลือกบัญชีผู้ใช้นี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลจะถูกใช้ในOneDrive for Business ของคุณ คุณสามารถสลับเปิด หรือ ปิดการแจ้งให้ทราบของเนื้อหาที่แชร์กับคุณ และจัดการการแจ้งเตือนของอีเมล หรือคำOneDrive for Business ฟัง

ใช้ปุ่มเมนู เดียวกันเพื่อไปยังมุมมองต่อไปนี้:ไฟล์ทั้งหมดเอกสารล่าสุดแชร์ค้นหา และไซต์ คุณยังสามารถเลือก เพื่อไปที่ออฟไลน์ เปิดในถังรีไซเคิล หรือไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อเพิ่ม หรือเอาบัญชีผู้ใช้

ทางด้านขวาของเมนู ปุ่มคือ หัวข้อที่ระบุในมุมมองปัจจุบัน เช่นไฟล์ทั้งหมด บนสุดด้านขวาบนแถวเดียวกันอยู่ปุ่มค้นหา ที่เปิดขึ้นในเขตข้อมูลข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาเนื้อหา

ด้านล่างแถวบนสุดคือพื้นที่เนื้อหาหลักที่ประกอบด้วยOneDrive for Business ไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณ ด้านล่างของมุมมอง ด้านล่างแสดงเนื้อหาคือแถบแอป ซึ่งเก็บปุ่มการกระทำต่อไปนี้:

 • ปุ่มใหม่ เปิดเมนูซึ่งคุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่อัปโหลด รายการใหม่ของคุณOneDrive for Business หรือใช้รูปภาพหรือวิดีโอ

 • เลือก ปุ่มช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการในพื้นที่เนื้อหาหลัก หลังจากเลือก คุณสามารถแชร์ ลบ หรือเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ คุณยังสามารถเลือกการดาวน์โหลด ย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือตรึงรายการไปยังหน้าจอเริ่มต้นของโทรศัพท์ของคุณ

 • แชร์ ปุ่มช่วยให้คุณ เชิญบุคคลมาของสินค้าOneDrive for Business คัดลอกตัวอย่าง หรือแชร์ลิงก์ไปยังข้อมูล มุมมองที่คุณได้แชร์รายการที่มีอยู่แล้ว

 • ปุ่มแสดงรายละเอียด แสดงรายละเอียดที่พร้อมใช้งานบนรายการ เช่นชนิด ของรายการ เมื่อขั้นตอนสุดท้ายปรับเปลี่ยนชื่อ และขนาด ของรายการ

 • ปุ่มเพิ่มเติม เปิดเมนูที่ มีตัวเลือกต่อไปนี้:การเรียงลำดับตามมุมมองรูปขนาดย่อPin เพื่อเริ่มต้น และรีเฟรช

การกระทำที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของรายการที่เลือก เพื่อให้ตัวเลือกทั้งหมดอาจไม่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

การใช้งานด้วยระบบสัมผัส

เมื่อต้องการนำทาง และวนองค์ประกอบในOneDrive for Business ใช้ท่าทางต่อไปนี้:

 • ขวาปัดนิ้วไปข้างหน้า และปัดนิ้วไปทางซ้ายกลับไปข้างหลัง

 • เมื่อต้องการเลือก หรือเปิดรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เลื่อนลงมาในพื้นที่เนื้อหาหลัก ปัดขึ้น ด้วยนิ้วสองนิ้ว เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ปัดลง ด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เพื่อเปิดเมนูบริบท บนรายการ แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ

OneDrive for Business มีฟีเจอร์การเข้าถึงที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้บกพร่อง เช่นความคล่องแคล่วจำกัดหรือปัญหาด้านสายตา การจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จัก OneDrive for Business เค้าโครง

OneDrive for Business ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ชื่อOneDrive แสดงในแถบเครื่องมือ พร้อมกับตัวเปิดใช้แอปOffice 365 ที่ประกอบด้วยไทล์ที่ลิงก์ไปยังOffice Online แอปพลิเคชัน รวมถึงOutlook, Excel Online, OneNote และบริการของไมโครซอฟท์ และอื่น ๆ แถบเครื่องมือยังประกอบด้วยคำสั่งในการรับการแจ้งเตือน จัดการการตั้งค่าของคุณ ขอความช่วยเหลือ และเปิดบานหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ของฉัน เพื่อดู และแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้และโปรไฟล์ของคุณ และ สำหรับการออกจากระบบนั้น

ภายใต้แถบเครื่องมือคือแถบเมนูที่ประกอบด้วยกล่องค้นหาทางด้านซ้าย ตัวเลือกการเรียงลำดับและมุมมอง และคำสั่งข้อมูลได้ทางด้านขวาในแถวเดียวกัน เลือกคำสั่งข้อมูลความบานหน้าต่างข้อมูลบนด้านขวาของหน้าต่างหลักOneDrive เปิดขึ้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ใด ๆ

เมื่อคุณทำงานกับโฟลเดอร์ของคุณ และไฟล์ ส่วนกลางของการเปลี่ยนแปลงแถบเมนูให้ประกอบด้วยคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในมุมมองที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ แถบเมนูให้คำสั่ง (จากซ้ายไปขวา) สำหรับการสร้าง หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่และโฟลเดอร์ สร้าง หรือดูขั้นตอนของคุณ และการซิงค์โฟลเดอร์ของคุณ ถ้าคุณมีไฟล์ที่เลือก แถบเมนูมีคำสั่ง (จากซ้ายไปขวา) สำหรับเปิด แชร์ คัดลอกลิงก์ ดาวน์โหลด ลบ ย้าย และ สำหรับการเลือกแม้แต่คำสั่งเพิ่มเติม

ภายใต้เมนู แถบมีโครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟล์ที่เก็บไว้ในOneDrive for Business ของคุณ ถ้าคุณกำลังทำงานกับแบบจอกว้าง เช่นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณมีในบานหน้าต่างซ้ายที่ประกอบด้วยโครงสร้างการนำทางที่มีประเภทต่อไปนี้:ไฟล์ล่าสุดแชร์ และถังรีไซเคิล ถ้าคุณกำลังทำงานกับหน้าจอแคบ ดูประเภทจะพร้อมใช้งานในเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติมบนแถบเครื่องมือแทนในบานหน้าต่างด้านซ้าย หน้าต่างหลักของมุมมองประกอบด้วยรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ในประเภทที่เลือก เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ในมุมมองหลัก โฟลเดอร์นั้นเปิดขึ้น และแสดงรายการของไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยของ

เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดไฟล์ เปิด ในแท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบัน หรือ ในเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากแท็บ (ตัวอย่างเช่นWord Online หรือExcel Online )

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์

OneDrive for Business ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อใช้คีย์ลัดหรือเคล็ดลับแป้นพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุ้นเคยลัด เช่น Ctrl + P (พิมพ์) และ F1 (ช่วย), เรียกใช้คำสั่งเบราว์เซอร์แทนที่คำสั่งOneDrive for Business

เมื่อต้องการวนรอบขอบเขตOneDrive for Business กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้าและ Shift + Tab เพื่อไปที่ย้อนหลัง เมื่อต้องการเลือกรายการ กด Spacebar เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศร นั้นแล้ว เลือกรายการ กด Spacebar เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือโหมด กด Esc

ลำดับแท็บการนำทางแป้นวงกลมเป็น:

 • ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

 • แถบเครื่องมือ OneDrive

 • บานหน้าต่างแบบโครงสร้างการนำทาง

 • แถบเมนู

 • หน้าต่างหลักของเนื้อหา

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive for Business บนเว็บ

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×