เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เทมเพลทุกที่มาพร้อมกับMicrosoft Office Access 2007 มีแอปพลิเคชันที่ติดตามทั้งหมดที่ประกอบด้วยตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม แมโคร และความสัมพันธ์ เทมเพลเหล่านี้ถูกออกแบบจะ เป็นประโยชน์มากมายทันทีเรียกตัวครั้ง เพื่อให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตและรับทะเบียน และกำลังทำงานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลของคุณใหม่ — ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลจากการ หรือเปลี่ยนรายงานได้

บทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยทั่วไปที่คุณอาจต้องการนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเทมเพลต ดูลิงก์ไปยังบทความสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ระบุ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้พื้นฐานของตารางและเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง

ลบเขตข้อมูลจากตาราง

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือตาราง

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

เพิ่มเขตข้อมูลที่จัดเก็บเอกสาร ไฟล์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในเขตข้อมูล

เรียนรู้พื้นฐานของตารางและเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล คุณจัดเก็บข้อมูลของคุณในตารางซึ่งยึดตามเรื่องรายการของแถวและคอลัมน์ คุณจัดเก็บรายการของข้อมูลที่คุณต้องการติดตามในเขตข้อมูล (หรือเรียกว่าคอลัมน์) ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ติดต่อ คุณอาจสร้างเขตข้อมูลสำหรับนามสกุล ชื่อ หมาย เลขโทรศัพท์ และที่อยู่ สำหรับตารางผลิตภัณฑ์ คุณอาจสร้างเขตข้อมูลสำหรับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ID ผลิตภัณฑ์ และราคา

เป็นเรื่องสำคัญที่คุณเลือกเขตข้อมูลอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น มักความคิดไม่ถูกต้องจะสร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บค่าจากการคำนวณ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถมีOffice Access 2007 คำนวณค่าเมื่อนั้นจำเป็นต้องใช้ เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล ลองเพื่อเก็บข้อมูลในน้อยที่สุดที่เป็นประโยชน์มากมายส่วน ตัวอย่างเช่น แทนที่เป็นชื่อเต็มในเขตข้อมูลเดียว ให้พิจารณาการจัดเก็บชื่อ และนามสกุลแยกต่างหาก โดยทั่วไป ถ้าคุณต้องการรายงาน เรียงลำดับ ค้นหา หรือทำการคำนวณในรายการของข้อมูล วางไว้ในเขตข้อมูล ด้วยตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลและเลือกเขตข้อมูล ให้ดูบทความ พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

เขตข้อมูลมีลักษณะการกำหนดบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ทุกเขตข้อมูลมีชื่อที่จะระบุเขตข้อมูลภายในตาราง เขตข้อมูลจะมีชนิดข้อมูลที่เลือกให้ตรงกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ ออก ชนิดข้อมูลกำหนดค่าที่สามารถจัดเก็บและการดำเนินการที่สามารถดำเนินการกับค่า เหล่านั้นด้วยวิธีการจัดเก็บเท่าใด space เพื่อตั้งค่าสำหรับแต่ละค่า ทุกเขตข้อมูลจะมีกลุ่มการเชื่อมโยงของการตั้งค่าที่เรียกว่าคุณสมบัติที่กำหนดลักษณะที่ปรากฏหรือลักษณะการทำงานของเขตข้อมูล ออก ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติรูปแบบกำหนดเค้าโครงการแสดงเขตข้อมูลซึ่งนั่นคือ ฉันควรปรากฏเมื่อแสดง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางในมุมมองออกแบบ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล ด้วยการพิมพ์ข้อมูลบางอย่างลงในเซลล์ใต้ส่วนหัวของคอลัมน์เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

แผ่นข้อมูลใน Access ที่มีคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

1.เขตข้อมูลว่าง ใหม่

เพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่

  เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. พิมพ์ข้อมูลของคุณในเซลล์ใต้ส่วนหัวของคอลัมน์เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

  ถ้าตารางมีเขตข้อมูลจำนวนมาก อยู่คุณอาจต้องเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูคอลัมน์ที่มีส่วนหัวของคอลัมน์เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในคอลัมน์ใหม่Office Access 2007 ใช้ข้อมูลที่คุณพิมพ์จดจำชนิดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในคอลัมน์ เช่น 1/1/2007, Office Access 2007 รู้จักข้อมูลที่คุณใส่เป็นวันและตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลวัน / เวลา ถ้า Access ไม่มีข้อมูลเพียงพอจากสิ่งที่คุณใส่เพื่อกำหนดชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นข้อความ

ถ้าคุณต้องการ อย่างชัดเจนทำให้ชุดข้อมูลพิมพ์ และจัดรูปแบบสำหรับเขตข้อมูล ซึ่งแทนตัวเลือกที่Office Access 2007 คุณสามารถทำได้ โดยคลิกที่คำสั่งในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ บนแท็บแผ่นข้อมูล

ตั้งค่าชนิดข้อมูลอย่างชัดเจน

 • บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากชนิดข้อมูล นั้นแล้ว เลือกชนิดข้อมูล รูป Ribbon ของ Access ของกลุ่ม ชนิดข้อมูล และ การจัดรูปแบบ

 • คลิกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

ตั้งค่ารูปแบบอย่างชัดเจน

 1. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบ รูป Ribbon ของ Access ของกลุ่ม ชนิดข้อมูล และ การจัดรูปแบบ

 2. คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูล ด้วยการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ใต้ส่วนหัวของเขตข้อมูลใหม่ที่มีเพิ่มOffice Access 2007 กำหนดชื่อโดยอัตโนมัติไปยังเขตข้อมูล ต่อไปนี้ชื่อเริ่มต้น ด้วย Field1 สำหรับเขตข้อมูลแรก Field2 สำหรับเขตข้อมูลสอง และอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติดีเมื่อต้องการใช้ชื่อเขตข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมได้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ด้วยการคลิกขวาที่ส่วนหัวแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

นอกจากการเพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ เนื่องจากมุมมองแผ่นข้อมูลช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเท่านั้นคุณสมบัติของเขตข้อมูลโดยทั่วไป คุณอาจพบว่า คุณจำเป็นต้องใช้มุมมองออกแบบเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติที่ไม่พร้อมใช้งานในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล คลิกแถวเปล่าแถวแรก แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 5. คลิกเซลล์อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูล นั้นแล้ว เลือกชนิดข้อมูลจากรายการ

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดูบทความแทรก เพิ่ม หรือสร้างเขตข้อมูลใหม่ในตาราง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง เขตข้อมูลที่ไม่ได้ถูกโดยอัตโนมัติเพิ่มฟอร์มที่มีอยู่และรายงานของคุณ คุณต้องเพิ่มเขตข้อมูลฟอร์มและรายงานเพื่อให้ปรากฏในพวกเขาเหล่านั้นด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลจากตาราง

ถ้าเป็นไปได้ คุณควรหลีกเลี่ยงการลบเขตข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างจากเทมเพลให้ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เขตข้อมูลจะจ้างงานในวัตถุอื่นฐานข้อมูล เช่นฟอร์มและรายงาน ดังนั้น ลบเขตข้อมูลนี้จะสร้างลำดับเมื่อคุณพยายามที่จะใช้วัตถุฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้เขตข้อมูลนั่นคือวัตถุฐานข้อมูลจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ คุณจะต้องเอาใด ๆ อ้างอิงไปยังเขตข้อมูลจากวัตถุที่ใช้เพื่อให้วัตถุเหล่านั้นอื่นเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งหมด

เมื่อคุณตัดสินใจว่า คุณต้องลบเขตข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างจากเทมเพลต คุณสามารถทำได้ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบ โปรดจำไว้ว่า ถ้าวัตถุฐานข้อมูลอื่นการอ้างอิงเขตข้อมูลถูกลบ คุณต้องแก้ไขวัตถุเหล่านั้นอื่นเมื่อต้องการเอาการอ้างอิง ตัวอย่าง ถ้ารายงานมีตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลถูกลบไปแล้ว และคุณเรียกใช้รายงาน ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เนื่องจาก Access ไม่สามารถค้นหาข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล

เมื่อคุณลบเขตข้อมูล คุณลบทั้งหมดของข้อมูลที่เก็บไว้ในเขตข้อมูลนั้น ในกรณีที่ ที่คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณลบเขตข้อมูล และคุณควรสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณลบเขตข้อมูล

ก่อนที่คุณสามารถลบเขตข้อมูล คุณต้องแน่ใจว่า ไม่ได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ของตาราง ถ้าคุณพยายามลบเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ Access เตือนคุณว่า คุณต้องลบความสัมพันธ์ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการลบความสัมพันธ์ของตาราง ดูส่วนลบความสัมพันธ์ของตาราง

ลบเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการลบเขตข้อมูล

  เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เลือกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการลบ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูล (คอลัมน์), คลิกตัวเลือกเขตข้อมูล (ส่วนหัวของคอลัมน์)

 5. กด DELETE

  หรือ

  บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มเขตข้อมูลและคอลัมน์ คลิกลบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของคีย์หลักของตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลคีย์หลัก คุณต้องใช้มุมมองออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์หลัก ให้ดูบทความเพิ่ม การตั้งค่า เปลี่ยน หรือเอาคีย์หลัก

ลบเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการลบเขตข้อมูล แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. เลือกเขตข้อมูล (แถว) ที่คุณต้องการลบ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกแถว คลิกตัวเลือกแถว

 5. กด DELETE

  หรือ

  บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลบแถว

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

ก่อนที่คุณสามารถลบเขตข้อมูล คุณต้องแน่ใจว่า ไม่ได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ของตาราง ถ้าคุณพยายามลบเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ Access เตือนคุณว่า คุณต้องลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง ทำต่อไปนี้

ลบความสัมพันธ์ของตาราง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ถ้าตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตารางเปิดอยู่ ให้ปิดตารางนั้นก่อน คุณไม่สามารถลบความสัมพันธ์ของตารางที่เปิดอยู่ได้

 4. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 5. ถ้ามองไม่เห็นตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตาราง ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิกที่ ชื่อตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง เลือกตารางที่ จะเพิ่ม คลิกเพิ่ม แล้ว คลิกปิด

 6. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ของตารางที่คุณต้องการลบ (เส้นปรากฏเป็นตัวหนาเมื่อถูกเลือก), แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือตาราง

ถ้าเป็นไปได้ คุณควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือตารางในฐานข้อมูลที่สร้างจากเทมเพลให้ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า มีการจ้างงานเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายตารางในวัตถุอื่นฐานข้อมูล เช่นฟอร์มและรายงาน ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือตารางสามารถสร้างลำดับเมื่อคุณพยายามที่จะใช้วัตถุฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้เขตข้อมูลหรือตาราง วัตถุอื่น ๆ อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ถ้าพวกเขายังคงอ้างอิงชื่อเก่า ชื่อเก่าต้องเปลี่ยนไปชื่อใหม่สำหรับวัตถุอื่น ๆ ในการทำงานอย่างถูกต้อง ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ในประเภทฐานข้อมูลปัจจุบัน ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ส่วนใหญ่ทำงานนี้จะทำให้คุณโดยอัตโนมัติ

คุณอาจต้องการเปลี่ยนข้อความที่ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถทำได้ โดยไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะข้อความในส่วนหัวของคอลัมน์ และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ดูส่วนเปลี่ยนข้อความที่ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์

เมื่อจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางในบานหน้าต่างนำทาง หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบหรือมุมมองแผ่นข้อมูล ก่อนที่คุณทำเช่นนั้น คุณควรพิจารณาเปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ถ้าไม่ได้เปิดอยู่

เปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อวัตถุฐานข้อมูล เช่นเขตข้อมูล ตาราง มหรือ รายงาน คุณมักจะต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อนำไปใช้ตลอดทั้งฐานข้อมูล มิฉะนั้น วัตถุที่อ้างอิงชื่อเก่าจะทำงานตามที่คาดไว้ Office Access 2007 มีการแก้ไขชื่ออัตโนมัติคุณลักษณะ ซึ่งช่วยให้การเผยแพร่การเปลี่ยนชื่อ ตามค่าเริ่มต้นการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดในOffice Access 2007 อย่างไรก็ตาม ถ้าจะถูกปิดใช้งาน คุณสามารถทำดังนี้เพื่อเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติชื่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 4. ถ้าคุณต้องการเก็บตารางที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ละที่ดำเนินการ โดยการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 5. คลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะไม่เหมือนกับฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ ฟีเจอร์การแก้ไขชื่ออัตโนมัติแก้ไขการอ้างอิงระหว่างวัตถุ ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่สะกดผิดบ่อยหรือวลี

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

  เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

 5. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเขตข้อมูล จากนั้น กด ENTER

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด ชี้ไปที่ด้านซ้ายของอักขระตัวแรกในชื่อเพียงจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศร จากนั้น คลิก

 5. แก้ไขข้อความเพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

เปลี่ยนชื่อตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางและวัตถุฐานข้อมูลส่วนใหญ่อื่น ๆ ได้โดยตรงจากบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คุณต้องปิดวัตถุที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่อ้างอิงตารางก่อนที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ

 4. พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้น กด ENTER

 5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์

คำอธิบายภาพมีชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องที่คุณสามารถกำหนดให้กับเขตข้อมูล ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติป้ายคำอธิบายของเขตข้อมูล คำอธิบายที่เป็นอิสระจากชื่อเขตข้อมูลซึ่งมีชื่อเขตข้อมูลทุกเขตข้อมูล และสามารถมีคำอธิบายภาพ ตัวอย่าง คุณอาจต้องชื่อเขตข้อมูลของคุณให้มีคำคำเดียว โดยไม่มีช่องว่างที่ฝังตัว คุณสามารถใช้คุณสมบัติป้ายคำอธิบายเพื่อสร้างชื่อที่อธิบายที่มีช่องว่างแล้ว Access แสดงคำอธิบายแทนชื่อเขตข้อมูล ในมุมมองแผ่นข้อมูล และป้ายชื่อและหัวเรื่องในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

ถ้าคุณไม่ใส่ข้อความสำหรับคุณสมบัติป้ายคำอธิบายชื่อเขตข้อมูลถูกใช้โดยตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติป้ายคำอธิบายของเขตข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติป้ายคำอธิบายของเขตข้อมูล ทำต่อไปนี้:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล สำหรับเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติป้ายคำอธิบายที่คุณต้องการตั้งค่า

 5. ในส่วนล่าง ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บทั่วไป คลิกคำอธิบาย

 6. พิมพ์คำอธิบายภาพใหม่สำหรับเขตข้อมูล

 7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คำอธิบายแทนที่เป็นชื่อเขตข้อมูลจะปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลที่คุณโดยยึดตามเทมเพลต ฐานข้อมูลของคุณจะประกอบด้วยตัวเลขอยู่แล้วภายใน ปแบบฟอร์มและรายงานที่คุณสามารถทำงานในทันที คุณอาจพบ อย่างไร ตามที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในฟอร์มหรือรายงาน เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน คุณสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวควบคุม

แนะนำตัวควบคุม

ตัวควบคุมมีวัตถุที่แสดงข้อมูล ดำเนินการกระทำ และช่วยให้คุณสามารถดู และทำงานกับข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่นป้ายชื่อและรูปภาพ ตัวควบคุมสามารถถูกผูกไว้ ที่ไม่ถูกผูก และคำนวณ

 • ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้    นี่คือตัวควบคุมที่มีแหล่งข้อมูลคือ เขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม คุณสามารถใช้ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้เพื่อแสดงค่าจากเขตข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ ค่าจะมีข้อความ วัน ตัวเลข ใช่/ไม่ใช่ค่า รูปภาพ หรือกราฟ กล่องข้อความเป็นชนิดของตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความบนฟอร์มที่แสดงนามสกุลของพนักงานอาจได้รับข้อมูลนี้จากเขตข้อมูลนามสกุลในตารางพนักงาน

 • ควบคุม Unbound    ตัวควบคุมชนิดนี้ไม่มีแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลหรือนิพจน์) คุณสามารถใช้ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกเพื่อแสดงข้อมูล เส้น สี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปภาพ ตัวอย่าง ป้ายชื่อที่แสดงชื่อเรื่องของฟอร์มคือ ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูก

 • ตัวควบคุมจากการคำนวณ    นี่คือตัวควบคุมที่มีแหล่งข้อมูลคือ นิพจน์แทนที่เป็นเขตข้อมูล คุณสามารถระบุค่าที่คุณต้องการในตัวควบคุมได้ ด้วยการกำหนดเป็นนิพจน์เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับตัวควบคุม นิพจน์คือการ รวมของตัวดำเนินการ (เช่น=และ+ ), ควบคุมชื่อ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าเดียว และค่าคง ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้คำนวณราคาของรายการที่มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ 25 คูณค่าในเขตข้อมูลราคาต่อหน่วย โดยใช้ค่าคง (0.75)

= [ราคาต่อหน่วย] * 0.75

นิพจน์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากเขตข้อมูลในแบบฟอร์มตารางหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลจากตัวควบคุมบนฟอร์ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

กล่องข้อความอาจเป็นตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูก หรือตัวควบคุมจากการคำนวณ เมื่อคุณสร้างฟอร์มที่ใช้เข้าเล่ม ผูก และตัวควบคุมจากการคำนวณ เป็นอาจมีประสิทธิภาพมากเพื่อเพิ่ม และจัดเรียงตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ทั้งหมดก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาสร้างส่วนใหญ่ของตัวควบคุมบนฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูก และจากการคำนวณที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการออกแบบ โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มตัวควบคุม บนแท็บออกแบบ ในมุมมองออกแบบ แล้ว

คุณผูกตัวควบคุมกล่องข้อความไปยังเขตข้อมูล โดยระบุเขตข้อมูลที่ตัวควบคุมได้รับข้อมูล คุณสามารถสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เลือก โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์ม บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล แสดงเขตข้อมูลของฟอร์มต้นแบบตารางหรือคิวรี เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังตารางออกแบบของฟอร์ม Access แทรกกล่องข้อความได้เช่นกัน

หรือ คุณสามารถรวมเขตข้อมูลลงในตัวควบคุม ด้วยการพิมพ์ชื่อเขตข้อมูล ในตัวควบคุมเอง หรือ ในกล่องค่าแหล่งตัวควบคุม ในแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม แผ่นคุณสมบัติกำหนดลักษณะของตัวควบคุมเช่นชื่อ ข้อมูล และรูปแบบต้นฉบับ

ใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เป็นวิธีดีที่สุดในการสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้ด้วยเหตุผลสองประการ:

 • กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้มีป้ายชื่อแนบ และป้ายชื่อใช้ชื่อของเขตข้อมูล (หรือคำอธิบายที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม) เป็นป้ายคำอธิบายตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำอธิบายภาพด้วยตัวคุณเอง

 • กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้สืบทอดการตั้งค่าเดียวกันเป็นเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี (เช่นสำหรับคุณสมบัติรูปแบบจุดทศนิยมและรูป) ต้นแบบ ดังนั้น คุณสามารถให้แน่ใจว่า คุณสมบัติเหล่านี้สำหรับเขตข้อมูลยังคงเหมือนเดิมเมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น

ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้แล้ว และต้องการผูกไว้กับเขตข้อมูล ตั้งค่าคุณสมบัติeControlSourcของตัวควบคุมไปชื่อของเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครง

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถปรับการออกแบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทำงานในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถปรับความกว้างของเขตข้อมูล และจัดเรียงเขตข้อมูล โดยใช้ข้อมูลแบบสดจริงเป็นคำแนะนำของคุณ คุณสามารถวางเขตข้อมูลใหม่บนฟอร์มหรือรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติของฟอร์ม หรือรายงาน และตัวควบคุมของพวกเขา

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครง ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกปุ่มมุมมองเค้าโครง บนแถบสถานะ Access หรือคุณสามารถคลิกขวาแท็บเอกสารของฟอร์มหรือรายงานแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

สลับไปยังมุมมองเค้าโครง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน นั้นแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

  หรือ

  คลิกที่ปุ่มมุมมองเค้าโครง บนแถบสถานะ Access

  หรือ

  คลิกขวาแท็บเอกสารของฟอร์มหรือรายงาน แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

ฟอร์มหรือรายงานปรากฏในมุมมองเค้าโครง

เปิดแผ่นคุณสมบัติ

 • บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกแผ่นคุณสมบัติ

  แป้นพิมพ์ลัดและกด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามเพื่อออกแบบของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ คุณยังสามารถลากเขตข้อมูลได้โดยตรงจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ลงในดีไซน์ของคุณ

แสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

เพิ่มเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนที่คุณต้องการจะแสดงบนฟอร์มหรือรายงาน

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลหลายครั้ง CTRL ค้างไว้ และคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ ลากเขตข้อมูลที่เลือกลงบนฟอร์มหรือรายงาน

เมื่อคุณปล่อยเขตข้อมูลลงบนส่วน Access สร้างตัวควบคุมกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้สำหรับแต่ละเขตข้อมูล และทำป้ายชื่อตัวควบคุมด้านข้างของแต่ละเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มและรายงาน ดูบทความสร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์มและสร้างรายงานอย่างง่าย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลที่จัดเก็บเอกสาร ไฟล์ หรือรูปภาพ

คุณสามารถใช้Office Access 2007 เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่ มีชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาเพื่อจัดเก็บอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายเอกสาร ไฟล์ หรือรูป คุณสามารถใช้เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาเพื่อจัดเก็บไฟล์หลายไฟล์ในเขตข้อมูลเดียว แม้แต่คุณสามารถจัดเก็บชนิดมากกว่าหนึ่งของไฟล์ในเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูล candidate จ้าง คุณสามารถแนบประวัติย่ออย่าง น้อยหนึ่ง นอกเหนือจากรูปถ่าย กับระเบียนสำหรับที่ติดต่อแต่ละรายการ

การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล คลิกแถวเปล่าแถวแรก แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 5. คลิกเซลล์อยู่ติดกันในคอลัมน์ชนิดข้อมูล นั้นแล้ว เลือกสิ่งที่แนบมา ในรายการ

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

  Access อาจแสดงข้อความที่ระบุว่า คุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณหลังจากที่คุณบันทึกตาราง ซึ่งหมายความ ว่า คุณไม่สามารถแปลงเขตข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลอื่น แต่คุณสามารถลบเขตข้อมูล ถ้าคุณคิดว่า คุณทำผิดพลาด

 7. คลิกใช่ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมา เพื่อเพิ่มเอกสาร ไฟล์ หรือรูปภาพลงในระเบียน

เพิ่มสิ่งที่แนบมาไปยังเขตข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา

  เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ในตาราง ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา

  กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น

 5. คลิก เพิ่ม

  กล่องโต้ตอบ เลือกแฟ้ม จะปรากฏขึ้น

 6. ใช้รายการมองหาใน เพื่อเรียกดูไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่คุณต้อง การแนบไปยังระเบียน เลือกไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ แล้ว คลิกเปิด

  โปรดสังเกตว่า คุณสามารถเลือกหลายไฟล์ใด ๆ ชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

 7. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มแฟ้มลงในตารางของคุณ

  Access เพิ่มไฟล์ลงในเขตข้อมูล และเพิ่มหมายเลขที่บ่งชี้ที่สิ่งที่แนบมาให้สอดคล้องกัน

 8. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งเมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มลงในเขตข้อมูลปัจจุบันหรือเขตข้อมูลอื่นในตารางของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา ดูบทความแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในเขตข้อมูล

คุณสามารถกำหนดวิธีที่เขตข้อมูลปรากฏเมื่อมีแสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าแสดงรูปแบบไปใช้ตลอดทั้งฐานข้อมูลของคุณ เช่น ในฟอร์มและรายงาน หรือ เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดง คุณตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบของเขตข้อมูล คุณสมบัติรูปแบบของเขตข้อมูลนั้นสืบทอดมาโดยอัตโนมัติ ด้วยฟอร์มใหม่ และรายงานที่ คุณสร้าง

การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีรูปแบบที่คุณต้องการตั้งค่า
  เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล

 5. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบ รูป Ribbon ของ Access ของกลุ่ม ชนิดข้อมูล และ การจัดรูปแบบ

  เขตข้อมูลถูกแสดง ด้วยรูปแบบการแสดงใหม่

การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีรูปแบบการแสดงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล

 5. ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บทั่วไป คลิกกล่องรูปแบบ

 6. คลิกรายการดรอปดาวน์ และเลือกรูปแบบการแสดง

 7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเขตข้อมูล ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในแถวและคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×