เรียนรู้วิธีการนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

เรียนรู้วิธีการนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

OneNote 2016 มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ใช้ที่ทุพพลภาพ เช่น มีข้อจำกัดด้านร่างกาย หรือปัญหาด้านสายตาเพื่อทำงานกับสมุดบันทึก ส่วน และหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแพลตฟอร์ม ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ OneNote

เนื่องจาก OneNote ทำงานบนระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถใช้สมุดบันทึกเดียวกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ OneNote จะซิงค์เนื้อหาโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิด OneNote โฟกัสจะอยู่บนชื่อเรื่องของหน้าสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น ครั้งแรกที่คุณเปิด OneNote คุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่อง OneNote: ที่เดียวที่เก็บบันทึกย่อทั้งหมดของคุณ”

OneNote 2016 มีสามมุมมอง ได้แก่มุมมอง ปกติ มุมมอง เต็มหน้า และมุมมอง เทียบชิดเดกส์ท็อปเทียบชิดเดกส์ท็อป เป็นมุมมองเดียวกับมุมมอง ปกติ แต่เทียบชิดด้านหนึ่งของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง เต็มหน้า ให้ดู ใช้โหมดเต็มหน้าจอ

ในมุมมอง ปกติOneNote 2016 จะมีแถบด้านบนที่มีแท็บ Ribbon เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ Office ส่วนใหญ่ แต่ละแท็บ Ribbon จะเปิด Ribbon ของคำสั่งที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดแต่ละแท็บ Ribbon ให้ดู นำทางโดยใช้คีย์บอร์ด

ด้านล่างของแถบด้านบนจะมีบานหน้าต่างสองบานคือบานหน้าต่างหน้าและบานหน้าต่างการนำทาง หน้าจะประกอบด้วยบล็อกเนื้อหาหนึ่งบล็อกหรือมากกว่าที่คุณสามารถใส่บันทึกย่อได้

นำทางโดยใช้คีย์บอร์ด

คุณสามารถใช้ OneNote 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ลัดได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างบานหน้าต่างการนำทาง เมนู และพื้นที่เนื้อหา ให้กด F6

 • เมื่อต้องการย้ายภายในพื้นที่เนื้อหา ให้ใช้แป้นลูกศร

  หมายเหตุ: ในบล็อกเนื้อหาหลักของ OneNote อย่าใช้แป้น Tab ในการนำทาง ในบานหน้าต่างนั้น การกด Tab จะเป็นการเยื้องเนื้อหา

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างปุ่มและรายการเมนู ให้กด Tab และเมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้กด Spacebar

แท็บ Ribbon ใน OneNote คือ ไฟล์ หน้าแรก แทรก วาด ประวัติ รีวิว มุมมอง และ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ แท็บพิเศษอื่นๆ เช่น แท็บ เค้าโครง สำหรับตาราง จะปรากฎเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ตารางนี้แสดงทางลัดที่เปิดแท็บ Ribbon แต่ละแท็บ:

เมื่อต้องการเปิดแท็บนี้

กด

หน้าแรก

Alt+H

แทรก

Alt+N

วาด

Alt+D

ประวัติ

Alt+S

รีวิว

Alt+R

มุมมอง

Alt+W

เครื่องมือการเรียนรู้

Y2

ฟีเจอร์พิเศษสำหรับการใช้ OneNote

ใช้โหมดเต็มหน้าจอ

คุณสามารถใช้โหมดเต็มหน้าจอของ OneNote 2016 เพื่อทำให้ใช้งานมุมมองหน้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้คุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณนำทางในหน้าได้ง่ายขึ้น

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยังแถบเมนูบนแท็บหลัก ในหน้า OneNote 2016 ให้กด Alt จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกปัจจุบัน

 2. บนแถบเมนูบนแท็บหลัก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โหมดเต็มหน้าจอ, ปุ่มถูกยุบ" แล้วกด Enter เมนูย่อยจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ปุ่มการวาดเต็มหน้าจอ" แล้วกด Enter

  ในตอนนี้ คุณกำลังใช้โหมดเต็มหน้าจอ โฟกัสอยู่บนพื้นที่เนื้อหาหลัก

 3. เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ให้กด Alt คุณจะได้ยินรายการแรกบนแถบเครื่องมือ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มออกจากการวาดแบบเต็มหน้าจอ" แล้วกด Enter

เปลี่ยนขนาดข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในแถบชื่อเรื่อง เมนู กล่องข้อความ ชื่อชุดแบบสี ไอคอน และคำแนะนำเครื่องมือโดยไม่ต้องปรับความละเอียดของหน้าจอของคุณ 

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างเริ่มต้น, กล่องค้นหา, กำลังแก้ไข"

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ "ทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น" คุณจะได้ยิน: "ทำให้ข้อความและรายการอื่นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการตั้งค่า แสดงหนึ่ง กำหนดเอง"

 3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฮเปอร์ลิงก์การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง"

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การปรับขนาดขั้นสูงหรือข้อความและไฮเปอร์ลิงก์รายการอื่นๆ" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการแสดงผล ลิงก์หน้าแรกแผงควบคุม"

 5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "องค์ประกอบเดสก์ท็อป แถบชื่อเรื่อง กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้ ยุบ" เมื่อต้องการขยายรายการกล่องคำสั่งผสม ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อเลื่อนในรายการ เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Enter

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ขนาดฟอนต์ <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>" เมื่อต้องการขยายรายการกล่องคำสั่งผสม ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อเลื่อนในรายการ เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Enter

 7. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวหนา" ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบแล้ว”

 8. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มนำไปใช้" แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

OneNote for Mac บน Office 365 มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เพิ่มประสิทธิภาพของฟีเจอร์ที่อยู่ภายใน Mac OS อย่างกว้างขวาง หัวข้อนี้มีภาพรวมของฟีเจอร์เหล่านั้น รวมถึงเคล็ดลับในการนำทางโดยใช้เพียงคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่ภายใน ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ OneNote ให้ดู งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณได้เปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มหน้าจอและที่คุณต้องการเปิดใช้งาน VoiceOver และคุ้นเคยกับคำสั่ง VO (กด Control+Option)

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ OneNote

เมื่อคุณเปิด OneNote for Mac เมนู OneNote ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ กับรายการเมนูถูกเพิ่มหลังจากเมนู Apple ชื่อของเอกสารของคุณปรากฏขึ้นกึ่งกลางด้านล่างเมนูนี้ ตามค่าเริ่มต้น แถบเครื่องมือด่วนอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ แถบเครื่องมือนี้ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้กันทั่วไป เช่น เลิกทำ และ ทำซ้ำ ไอคอนตัวเลือกการแจ้งเตือนและการแชร์จะอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยอยู่ทางขวาของหน้าจอ ถัดลงมาจะเป็นเมนูช่วยปรับปรุง Office

ภายใต้บรรทัดนี้ คุณพบชุดของแท็บ ribbon เช่นแทรกและมุมมอง Ribbon จะอยู่ด้านล่างของแถวแท็บเหล่านี้ เมื่อคุณเลือกแท็บ ริ้บบิ้นที่มีแท็บเจาะจงจะปรากฏขึ้น Ribbon แต่ละรายการมีคำสั่งที่ถูกจัดระเบียบอยู่ในกลุ่ม ตัวอย่าง การสลับแท็บแทรกไปยังริ้บบิ้นจะทำให้คุณสามารถเลือกรายการอื่น เช่น ตารางหรือรูปภาพ เพื่อแทรกลงในเอกสารของคุณ

นำทางใน OneNote โดยใช้คีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถเปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเหตุการณ์ใหม่ กดสั่ง + O

 • สำหรับรายการของสมุดบันทึกเปิด กด Control + G

 • เมื่อต้องการค้นหาสมุดบันทึก กด VO + F

นำทางในสมุดบันทึก OneNote

 • เมื่อต้องการสลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Command + Shift + { หรือ }

 • เมื่อต้องการสลับระหว่างหน้าในส่วน ทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสบนรายการหน้า ให้กด Command + Control + G

  2. เมื่อต้องการเลือกหน้าก่อนหน้าหรือถัดไปในส่วนของคุณ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง หรือ Command + แป้น PageUp หรือ PageDown

  3. เมื่อต้องการไปยังหน้าแรกของรายการ ให้กด Option + Home เมื่อต้องการไปยังหน้าสุดท้ายของรายการ ให้กด Option + End

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

OneNote for iOS ใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้แอปได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS, VoiceOver หรือเครื่องมือป้อนตามคำบอกเพื่อใส่ข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ OneNote ให้ดู งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ OneNote for iOS

แอป OneNote for iOS ประกอบด้วยมุมมองต่อไปนี้: มุมมองหลัก รายการส่วน รายการหน้า และพื้นที่วาดรูป

มุมมองหลักในแอป OneNote for iOS ประกอบด้วยรายการสมุดบันทึกของ OneNote ที่คุณมี คุณยังสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่ในมุมมองนี้ได้ด้วยเช่นกัน ที่ด้านบนสุดของมุมมองหลักจะมีปุ่มการตั้งค่าที่มุมซ้ายบน เขตข้อมูลการค้นหาจะอยู่ข้างๆ ปุ่มดังกล่าว ซึ่งอยู่ตรงกลาง และปุ่มการแจ้งเตือนจะอยู่ที่มุมขวาบน ที่ใต้แถวบนสุดจะมีลิงก์ไปยัง สมุดบันทึกล่าสุด ตามด้วยรายการสมุดบันทึก ที่ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มเพื่อเพิ่มสมุดบันทึกใหม่

เมื่อต้องการไปยังหน้าสมุดบันทึก คุณต้องนำทางไปยังสมุดบันทึกในมุมมองหลักก่อน จากนั้นไปยังส่วนของสมุดบันทึกในรายการ ส่วน แล้วไปยังหน้าสมุดบันทึกในรายการ หน้า เมื่อคุณเปิดหน้าสมุดบันทึก ในรายการ หน้า พื้นที่วาดรูปจะเปิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่วาดรูปจะมีชื่อเรื่องของหน้า วันที่ และบล็อกของเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งบล็อก

เมื่อคุณเปิดแอปเป็นครั้งแรก พื้นที่วาดรูปจะเปิดขึ้นในมุมมองหลัก ในครั้งถัดไป พื้นที่วาดรูปจะเปิดขึ้นในมุมมองเดียวกับเมื่อคุณออกจากโปรแกรม

นำทางโดยใช้การสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นท่าทางบางอย่างที่มีประโยชน์ในการนำทางแอป OneNote for iOS โดยใช้การสัมผัส:

 • เมื่อต้องการนำทางระหว่างรายการบนหน้าจอ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อไปข้างหน้าบนหน้าจอ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเลือกรายการหรือการดำเนินการ ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการสำรวจว่ามีอะไรบนหน้าจอ ให้วางนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแล้วค่อยๆ ลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อนไปถึงรายการนั้น เมื่อคุณได้ยินชื่อรายการที่คุณต้องการเลือก ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 • เมื่อต้องการแก้ไข ย้าย หรือลบสมุดบันทึก ส่วน หรือหน้า ก่อนอื่นให้โฟกัสไปที่รายการ จากนั้นปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลื่อนผ่านการดำเนินการที่พร้อมใช้งาน

 • เมื่อต้องการนำทางไปทั่วพื้นที่วาดรูป ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว เมื่อคุณกำลังแก้ไขรายการในพื้นที่วาดรูป ให้แตะบนหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเปิดเมนูบริบท

 • เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างค้นหาและปิดโหมดการค้นหา ให้ปัดเป็นตัวอักษร "z" ด้วยสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

OneNote for Android มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ผู้ใช้ที่ทุพพลภาพ เช่น มีข้อจำกัดด้านร่างกาย หรือปัญหาด้านสายตาเพื่อทำงานกับสมุดบันทึก ส่วน และหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแพลตฟอร์ม ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงจำนวนมากจะอยู่ภายในอุปกรณ์ของคุณ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack และการตั้งค่าสำหรับสีความคมชัดสูง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ OneNote ให้ดู งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของแอป OneNote for Android

แอป OneNote for Android มีมุมมองต่อไปนี้:

 • มุมมองหลัก

 • มุมมองส่วน

 • รายการหน้า

 • พื้นที่วาดรูป

มุมมองหลักในแอป OneNote for Android จะมีรายการของสมุดบันทึก OneNote ที่คุณมีอยู่ คุณยังสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่ได้ในมุมมองนี้ ทางด้านบนสุดของมุมมองหลัก จะมีปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม อยู่ปุ่มขวาบน และปุ่ม ค้นหา อยู่ทางด้านซ้าย ทางด้านล่างของแถวบนสุด จะมีลิงก์ไปยังบัญชีของคุณ ทางด้านล่างจะมีลิงก์ไปยัง บันทึกย่อล่าสุด ตามด้วยรายการสมุดบันทึก ทางด้านล่างของหน้าจอ จะมีปุ่มสำหรับการเพิ่มสมุดบันทึกใหม่

เมื่อต้องการไปยังหน้าสมุดบันทึก คุณต้องนำทางไปยังสมุดบันทึกในมุมมองหลักก่อน จากนั้นไปยังส่วนของสมุดบันทึกในมุมมอง ส่วน แล้วไปยังหน้าสมุดบันทึกในรายการ หน้า เมื่อคุณเปิดหน้าสมุดบันทึก ในรายการ หน้า พื้นที่วาดรูปจะเปิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่วาดรูปจะมีชื่อเรื่องของหน้า วันที่ และบล็อกของเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งบล็อก

ถ้าคุณเคยใช้แอปมาก่อน แอปจะเปิดในมุมมองที่คุณใช้ครั้งล่าสุด

นำทางโดยใช้การสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นท่าทางบางอย่างที่มีประโยชน์ในการนำทางแอป OneNote for Android โดยใช้การสัมผัส:

 • เมื่อต้องการนำทางระหว่างรายการบนหน้าจอ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อไปข้างหน้าบนหน้าจอ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเลือกรายการหรือการดำเนินการ ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 • เมื่อต้องการสำรวจว่ามีอะไรบนหน้าจอ ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอแล้วค่อยๆ ลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อนไปถึงรายการนั้น เมื่อคุณได้ยินชื่อรายการที่คุณต้องการเลือก ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 • เมื่อต้องการคัดลอก ย้าย หรือลบส่วนหรือหน้า ก่อนอื่น ให้ย้ายโฟกัสไปยังรายการ แล้วแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อเปิดเมนูบริบท ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

 • เมื่อต้องการนำทางในพื้นที่วาดรูป ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยหนึ่งนิ้ว

 • เมื่อต้องการย้อนกลับจากมุมมองใดก็ตาม ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย ซึ่งจะเหมือนกับการกดปุ่มย้อนกลับ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

OneNote for Windows 10 มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้บุคคลผู้ทุพพลภาพ เช่น ข้อจำกัดด้านร่างกายหรือปัญหาด้านสายตา สามารถทำงานกับสมุดบันทึก ส่วน และหน้า

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงจำนวนมากจะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอผู้บรรยาย แว่นขยาย และการตั้งค่าสำหรับสีความคมชัดสูง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ OneNote ให้ดู งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของแอป OneNote สำหรับ Windows 10

เมื่อคุณเปิดแอป OneNote คุณจะได้ยินชื่อเรื่องของสมุดบันทึกที่คุณเปิดล่าสุด

กด F6 เพื่อไปที่แถบด้านบน (คุณจะได้ยินแท็บหน้าแรก) แถบด้านบนจะมีปุ่มบานหน้าต่างการนำทางและแท็บสำหรับ Ribbon (หน้าแรก แทรก วาด และมุมมอง) นอกจากนี้ คุณจะพบตัวเลือกอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

นำทาง OneNote สำหรับ Windows 10 โดยใช้คีย์บอร์ด

คีย์การนำทางหลักคือ F6 และแป้น Tab

 • เมื่อใช้คีย์บอร์ดเพื่อย้ายไปมาระหว่างบานหน้าต่างการนำทาง เมนู และพื้นที่แก้ไข ให้กด F6

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างปุ่มและรายการเมนู ให้กด Tab และเมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างเนื้อหาหลักของ OneNote อย่าใช้แป้น Tab ในการนำทาง ในบานหน้าต่างนั้น การกด Tab จะเป็นการเยื้องเนื้อหา

เมื่อคุณกด F6 จะหยุดที่หนึ่งในตำแหน่งเหล่านี้:

 • แท็บ Ribbon: หน้าหลัก แทรก วาด และมุมมอง เมื่อคุณไปที่ Ribbon โดยกด F6 คุณอาจได้ยิน ‘แท็บหน้าแรก รายการ’

  แต่ละแท็บจะเปิด Ribbon ของคำสั่ง เช่น ตัวเลือกการแก้ไขหน้า โปรดทราบว่าคำสั่ง ย่อ/ขยาย จะอยู่บนแท็บมุมมอง

 • บานหน้าต่างการนำทางสมุดบันทึก (คุณอาจได้ยิน ‘บันทึกย่อล่าสุด ปุ่ม' หรือชื่อของหนึ่งในสมุดบันทึกของคุณ)

  บานหน้าต่างการนำทางมีรายการสมุดบันทึก และช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือสร้างสมุดบันทึกเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ คุณจะพบการตั้งค่าแอปและข้อมูลบัญชีผู้ใช้

 • ปุ่ม ค้นหา (คุณอาจได้ยิน ‘แชร์ ปุ่ม’)

  พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา แล้วกด Enter

 • บานหน้าต่างการนำทางส่วน (คุณอาจได้ยินชื่อของหนึ่งในส่วนของคุณ)

  ซึ่งจะแสดงรายการของส่วนและมีปุ่ม ส่วนใหม่

 • บานหน้าต่างการนำทางหน้า (คุณอาจได้ยินชื่อของหนึ่งในหน้าของคุณ)

  คุณจะพบรายการหน้าและปุ่ม หน้าใหม่ ที่นี่

 • พื้นที่ของหน้า (คุณอาจได้ยิน ‘หน้าปัจจุบันของ OneNote บล็อกเนื้อหา’) - นี่คือตำแหน่งที่คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของหน้า

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

สำหรับรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด OneNote for Windows 10 ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์บางส่วนจะแสดงอยู่ในตารางทางด้านล่าง:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างการนำทางสมุดบันทึก

CTRL+G

วางโฟกัสบนส่วนปัจจุบันในรายการ

CTRL+Shift+G

วางโฟกัสบนหน้าปัจจุบันในรายการ

CTRL+Alt+G

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

สร้างหน้าใหม่

CTRL+N

ซ่อนบานหน้าต่างการนำทาง

คุณสามารถลดความซับซ้อนของมุมมอง OneNote for Windows 10 ของคุณ และซ่อนบานหน้าต่างการนำทางได้

 1. ไปที่ปุ่ม โหมดเต็มหน้าจอ ตามที่แนะนำใน ใช้โหมดเต็มหน้าจอ แล้วกด Enter

 2. บนเมนูย่อย โหมดเต็มหน้าจอ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปิด, ซ่อนปุ่มการนำทาง" แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างการนำทางอีกครั้ง ให้ไปที่เมนูย่อย โหมดเต็มหน้าจอ แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เปิด, ซ่อนปุ่มการนำทาง" แล้วกด Enter

ใช้โหมดเต็มหน้าจอ

คุณสามารถใช้ OneNote for Windows 10 โหมดเต็มหน้าจอเพื่อให้หน้าเว็บดูง่ายขึ้นและยังทำให้คุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าไปยังหน้าเว็บได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยังแถบเมนูบนแท็บหลัก ในหน้า OneNote for Windows 10 ให้กด Alt จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกปัจจุบัน

 2. บนแถบเมนูบนแท็บหลัก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โหมดเต็มหน้าจอ, ปุ่มถูกยุบ" แล้วกด Enter เมนูย่อยจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ปุ่มการวาดเต็มหน้าจอ" แล้วกด Enter

  ในตอนนี้ คุณกำลังใช้โหมดเต็มหน้าจอ โฟกัสอยู่บนพื้นที่เนื้อหาหลัก

 3. เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ให้กด Alt คุณจะได้ยินรายการแรกบนแถบเครื่องมือ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มออกจากการวาดแบบเต็มหน้าจอ" แล้วกด Enter

เปลี่ยนขนาดข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในแถบชื่อเรื่อง เมนู กล่องข้อความ ชื่อชุดแบบสี ไอคอน และคำแนะนำเครื่องมือโดยไม่ต้องปรับความละเอียดของหน้าจอของคุณ 

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างเริ่มต้น, กล่องค้นหา, กำลังแก้ไข"

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ "ทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น" คุณจะได้ยิน: "ทำให้ข้อความและรายการอื่นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการตั้งค่า แสดงหนึ่ง กำหนดเอง"

 3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฮเปอร์ลิงก์การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง"

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การปรับขนาดขั้นสูงหรือข้อความและไฮเปอร์ลิงก์รายการอื่นๆ" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างการแสดงผล ลิงก์หน้าแรกแผงควบคุม"

 5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "องค์ประกอบเดสก์ท็อป แถบชื่อเรื่อง กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้ ยุบ" เมื่อต้องการขยายรายการกล่องคำสั่งผสม ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อเลื่อนในรายการ เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Enter

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ขนาดฟอนต์ <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>" เมื่อต้องการขยายรายการกล่องคำสั่งผสม ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อเลื่อนในรายการ เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Enter

 7. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวหนา" ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบแล้ว”

 8. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มนำไปใช้" แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

OneNote Online ทำงานในเบราว์เซอร์ ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้จากอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่สามารถใช้เบราว์เซอร์ แต่ละแพลตฟอร์มอุปกรณ์ เช่น Windows, Mac, iOS และอื่นๆ จะมีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่มีอยู่ภายในที่ทำให้ใช้ OneNote ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ แว่นขยาย หรือเครื่องมือป้อนตามคำบอก คำแนะนำเหล่านี้เขียนไว้สำหรับพีซี Windows

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ OneNote Online

ในหน้าต่าง OneNote Online แถบเมนูจะประกอบด้วยแท็บต่างๆ ที่ด้านบนสุด ที่ใต้แท็บจะเป็น Ribbon เครื่องมือที่มีตัวเลือกที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับแท็บปัจจุบันที่เลือก ที่ใต้ Ribbon ทางด้านซ้ายของหน้าจอจะมีพื้นที่บานหน้าต่างที่มีรายการสมุดบันทึก รายการส่วน และรายการหน้า พื้นที่การแก้ไขหน้าจะยืดออกจากส่วนกลางของหน้าจอจนสุดขอบทางขวา

จุดสังเกตที่ใช้ใน OneNote Online คือ:

 • รายชื่อบริการของ Microsoft

 • แถบเมนู

 • รายการสมุดบันทึก

 • การแก้ไขพื้นที่ (พื้นที่วาดรูป)

นำทาง OneNote Online โดยใช้คีย์บอร์ด

คุณสามารถนำทางระหว่างจุดสังเกตต่างๆ ใน OneNote Online ได้โดยการกด Ctrl+F6 การกด F6 จะข้ามกลับไปยังตัวควบคุมเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ การใช้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 เพื่อเปิดวิธีใช้ จะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ OneNote Online

เมื่อต้องการนำทางใน OneNote Online และวนผ่านองค์ประกอบของหน้าจอ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการไปข้างหน้าหรือ Shift+Tab เพื่อย้อนกลับ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง และเมื่อต้องการทำการเลือก ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือโหมด ให้กด Esc

เมื่อต้องการเรียกดูส่วนและหน้าในสมุดบันทึก ก่อนอื่นให้เลือกโหมดการนำทาง รายการ ในโปรแกรมผู้บรรยายโดยการกด Caps Lock+ลูกศรขึ้นซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า "รายการ" จากนั้นกด Ctrl+F6 จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า "สมุดบันทึก" หลังจากนั้นให้ใช้ Caps Lock+แป้นลูกศรขวา เพื่อวนผ่านรายการส่วนและรายการหน้า

ใช้ บอกฉัน

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งด่วน ให้ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้ บอกฉัน เพื่อค้นหาคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน โดยการกด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เช่น พิมพ์ “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านผลลัพธ์ กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ทำให้สมุดบันทึก OneNote ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×