เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของการค้นหาที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ไวยากรณ์คิวรีการค้นหาสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ การค้นหาทันที ให้ทำตามฟอร์มพื้นฐานนี้: คำสำคัญ:ค่าเกณฑ์การค้นหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น จาก:เลิศชัยตรีธวัชชัย

คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ AND ,ไม่หรือ,<,>,=,และอื่นๆในการปรับการค้นหาของคุณและเหล่านี้ได้บันทึกอยู่ในตาราง ตัวดำเนินการตรรกะต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

หมายเหตุ: ไวยากรณ์คิวรีการค้นหาจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติและแสดงในกล่อง ค้นหาทันที เมื่อคุณใช้ตัวสร้างคิวรีที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า

ให้พิมพ์ดังนี้

เมื่อต้องการค้นหา

เลิศชัย ตรีธวัชชัย

รายการที่มี เลิศชัย ตรีธวัชชัย, เลิศชัย ตรีธวัชชัย, เลิศชัยตรี ธวัชชัย,หรือ อื่นใดๆของตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ การค้นหาทันทีไม่แบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็ก

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์

รายการที่มีทั้ง เลิศชัย ตรีธวัชชัย และ วงศ์,แต่ไม่จำเป็นต้องตามลำดับ

เลิศชัยตรีธวัชชัยและวงศ์

รายการที่มีทั้ง เลิศชัยตรีธวัชชัย และ วงศ์,แต่ไม่จำเป็นต้องตามลำดับ โปรดสังเกตว่าตัวดำเนินการตรรกะเช่น And , NOT และหรือต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ไม่

รายการที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย,แต่ไม่ใช่ วงศ์ได้

เลิศชัยตรีธวัชชัยหรือวงศ์

รายการที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย, วงศ์,หรือทั้งสองอย่าง

"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"

รายการที่มีวลีตรงตาม เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ได้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาตรงกับวลี ภายใน เครื่องหมายอัญประกาศได้

จาก:"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"

รายการที่ส่งไปจาก เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ได้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาตรงกับวลี ภายใน เครื่องหมายอัญประกาศได้

จาก:"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"เกี่ยวกับ:"รายงานสถานะ"

รายการที่ส่งไปจาก เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ ที่ รายงานสถานะ จะปรากฏขึ้นในบรรทัดเรื่องเนื้อความและสิ่งที่แนบสารบัญ โปรดสังเกตว่ามีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาตรงกับวลี ภายใน เครื่องหมายอัญประกาศได้

hasattachment:yes

รายการที่มีสิ่งที่แนบมา คุณยังสามารถใช้ hasattachment : TRUE เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้อีกด้วย

attachments:presentation.pptx

รายการที่มีสิ่งที่แนบมาชื่อ Presentation . pptx หรือถ้าสิ่งที่แนบมามี Presentation . pptx ภายใน เนื้อหาของรายการ

เรื่อง:"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"

รายการที่มีเรื่องมีวลี เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ได้

เรื่อง:เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์

รายการที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย ในบรรทัดเรื่องและกับ วงศ์ ที่อื่นใดในเอกสารได้

สำเนาถึง:"เลิศชัยตรีธวัชชัยเพิ่มเติม"

รายการที่ชื่อที่ใช้แสดง เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ อยู่บนบรรทัดสำเนาถึง

cc:bobbymoore@contoso.com

รายการที่ที่อยู่อีเมล bobbymoore@contoso.com อยู่บนบรรทัดสำเนาถึง

bcc:bobby

รายการที่ ช่วยเหลือY อยู่บนบรรทัดสำเนาลับถึงได้

messagesize : 10 KB

รายการที่มีขนาดมีค่าน้อยกว่า 10 กิโลไบต์ได้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้"น้อยกว่า"ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ()

messagesize :> 5 MB

รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์ โปรดสังเกตว่ามีการใช้"มากกว่า"ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ(>)

received:=1/1/2006

รายการที่มาถึง 1 / 1 / 2006 โปรดสังเกตว่ามีการใช้"เท่ากับ"ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ(=)

received:yesterday

รายการที่เดินทางมาถึงเมื่อวานนี้ การค้นหาทันทียังรู้จักทำตามค่าวันที่:

  • วันที่ที่เกี่ยวข้อง:   ตัวอย่างเช่น วันนี้, วันพรุ่งนี้, เมื่อวานนี้

  • มีหลายคำวันที่ที่เกี่ยวข้อง:   ตัวอย่างเช่น สัปดาห์นี้, เดือนถัดไป, สัปดาห์ที่แล้ว, อดีตเดือน, ปี

  • วัน:    อาทิตย์,จันทร์... วันเสาร์

  • เดือน:    มกราคม, กุมภาพันธ์ ... เดือนธันวาคม

ได้รับ:สัปดาห์ที่แล้ว

รายการที่มาถึงสัปดาห์ที่แล้ว โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณเรียกใช้คิวรีนี้อีกครั้ง อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นเวลาที่คิวรีเทียบเคียง

เนื่องจาก:สัปดาห์ที่แล้ว

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงานวันครบกำหนดได้

messagesize:tiny

รายการที่มีขนาดมีค่าน้อยกว่า 10 กิโลไบต์

messagesize:small

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 10 และ 25 กิโลไบต์

messagesize:medium

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 25 และ 100 กิโลไบต์

messagesize:large

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 100 ถึง 500 กิโลไบต์

messagesize:verylarge

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 500 กิโลไบต์และ 1 เมกะไบต์

followupflag :ตามงาน

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงาน

messagesize:enormous

รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์

hasflag:true

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงาน

จาก:เลิศชัยตรีธวัชชัย(ได้รับ: 1/7 / 05 หรือได้รับ: 1 / 8 / 05 )

รายการจาก เลิศชัยตรีธวัชชัย ที่มาถึงบน 1/7 / 05 หรือ 1 / 8 / 05 โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มวันที่

ได้รับ:>= 10/1 / 06 ,และได้รับ:<= 10 / 5 / 06 ,

รายการที่มาถึงระหว่าง 10/1 / 06 ,และ 10 / 5 / 06

ได้รับ:> 10/1 / 06 ,และได้รับ:< 10 / 5 / 06 ,

รายการที่มาถึงหลังจาก 10/1 / 06 ,แต่ก่อน 10 / 5 / 06

ถูกส่งได้แก่เมื่อวานนี้

รายการที่คุณส่งเมื่อวานได้

to:bobby

รายการที่คุณส่งไปยัง เลิศชัยตรีธวัชชัย เมื่อคุณค้นหาใน โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งได้

read:no

รายการที่ไม่ได้อ่านแล้ว คุณยังสามารถใช้อ่าน: FALSE เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้อีกด้วย

เรื่อง:สถานะได้รับ:อาจ

รายการที่ได้รับจากบุคคลใดก็ตามในช่วงเดือนอาจ(ทุกปี)ที่เรื่องมี สถานะได้

วันที่เริ่มต้น:สัปดาห์ถัดไป subject :สถานะ

รายการปฏิทินสัปดาห์ถัดไปที่เรื่องมี สถานะได้

is:recurring

รายการปฏิทินที่เป็นกิจวัตร

organizer:bobby

รายการปฏิทินที่ เลิศชัยตรีธวัชชัย เป็นผู้จัดการได้

category:business

รายการที่ได้รับการจัด ประเภท เป็น ธุรกิจได้

firstname:bobby

ที่ติดต่อที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย ในเขตข้อมูลชื่อได้

lastname:moore

ที่ติดต่อที่มี ลายเซ็น ในเขตข้อมูลนามสกุลได้

nickname:bobby

ที่ติดต่อที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย ในชื่อเล่นเขตข้อมูล

jobtitle:physician

ที่ติดต่อที่มี แพทย์ ในเขตข้อมูลตำแหน่งงานได้

pager:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในหมายเลขเพจเจอร์เขตข้อมูล

businessphone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในเขตข้อมูลโทรศัพท์

homephone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านเขตข้อมูล

mobilephone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเขตข้อมูลโทรศัพท์

carphone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในรถเขตข้อมูลโทรศัพท์

businessfax:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 โทรสารธุรกิจในเขตข้อมูล

homefax:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในเขตข้อมูลโทรสารที่บ้านได้

businessaddress :( 4567 ,รามคำแหงบางกะปิ 10310 98052 )

ที่ติดต่อที่มี 4567 , 98052 อยู่ทางธุรกิจในเขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

homeaddress :( 4567 ,รามคำแหงบางกะปิ 10310 98052 )

ที่ติดต่อที่มี 4567 , 98052 ในโฮมเพจเขตข้อมูลที่อยู่ โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

businesscity:Buffalo

ที่ติดต่อที่มี ตาม Buffalo ในเขตข้อมูลเมือง

businesspostalcode:98052

ที่ติดต่อที่มี 98052 ใน Business ฟิลด์รหัสไปรษณีย์ได้

ที่:( 4567 st )

ที่ติดต่อที่มี 4567 St ในอยู่ทางธุรกิจที่เขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

homestreet :( 4567 st )

ที่ติดต่อที่มี 4567 จากที่อยู่บ้านที่เขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

birthday:6/4/1960

ที่ติดต่อที่มี 6/4 / 1960 ในเขตข้อมูลวันเกิดได้

webpage:www.contoso.com

ที่ติดต่อที่มี URL www . contoso . com ในที่อยู่เว็บเพจเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×