เรียงลำดับและมุมมองระเบียนตามประเภทใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ประเภทช่วยให้คุณจัดการระเบียนบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ ที่สัมพันธ์กัน แต่เก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่น ประเภทคำหรือวลีที่คุณสามารถเพิ่มลงในระเบียนที่ช่วยให้คุณค้นหา เรียงลำดับ กรอง หรือการจัดกลุ่มระเบียน ได้ ในBusiness Contact Manager for Outlook ประเภทจะระบุ โดยเป็นแถบสีที่ด้านบนสุดของระเบียน

ดูระเบียนที่เรียงลำดับตามประเภท

  1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้ารายการจะแสดงในรายการหรือตารางมุมมอง บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตามแล้ว คลิ กประเภท

    • ถ้ามีใช้เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ บนมุมมองรายชื่อหรือนามบัตรเมนูมุมมอง ชี้ไปตามประเภท

เคล็ดลับ: คุณสามารถดู และพิมพ์ระเบียนจากประเภท โดยการสร้างรายงาน กรองผลลัพธ์สำหรับประเภท แล้ว พิมพ์รายงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความอีเมล หรือสร้างเอกสารจดหมายเวียนสำหรับระเบียนทั้งหมดในประเภท โดยการเพิ่มชื่อประเภทเพื่อกรองที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:เกี่ยวกับการกรองระเบียนใน Business Contact Managerรายงานเกี่ยวกับ Business Contact Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×