เรียงลำดับและกรองข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

เรียงลำดับและกรองข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้จดหมายเวียน เพื่อสร้าง และส่งจดหมายจำนวนมาก และสร้างซองจดหมายและป้ายชื่อ รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน Word ดึงข้อมูลจากรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ และแทรกลงในเอกสารจดหมายเวียนของคุณ

แก้ไขรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

ด้วยจดหมายเวียน คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองข้อมูลในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณเพื่อเลือกเฉพาะระเบียนคุณต้องการ

 1. ถ้าจำเป็น เปิดเอกสารจดหมายเวียนของคุณ

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเริ่มจดหมายเวียน เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word บนแท็บการส่งจดหมาย ใน กลุ่มผสานเริ่ม เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้ารายชื่อผู้รับแก้ไข ไม่พร้อมใช้งาน เลือกเลือกผู้รับ และเชื่อมต่อเอกสารลงในรายการชื่อผู้รับจดหมายที่คุณต้องการใช้

 3. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับแต่ละระเบียนจะรวมไว้ในการผสาน

  สำหรับแต่ละแถว เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมผู้รับ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้อง การจัดกลุ่มแถว หรือจำกัดมุมมองของคุณไปยังแถวบาง เรียงลำดับ หรือกรองรายการชื่อผู้รับจดหมาย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน มีตัวเลือกเพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ตัวเลือกที่ใช้บ่อยที่สุดในทั้งสองจะ ถึงเรียงลำดับ หรือกรองรายการเพื่อทำให้การค้นหาชื่อและที่อยู่ง่าย สำหรับรายละเอียด ไป "เรียงลำดับรายชื่อผู้รับ" หรือ "ตัวกรองรายการผู้รับ" ต่อไปนี้

ใน Word เอกสารจดหมายเวียน เลือกผู้รับแก้ไข และในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน ภายใต้การปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ให้เลือกตัวเลือก

เรียงลำดับรายชื่อผู้รับ

มีหลายวิธีในการเรียงลำดับรายชื่อผู้รับของคุณ ขั้นตอนด้านล่างนี้จะให้คุณ มีเพียงหนึ่งตัวอย่างของสิ่งที่สามารถทำได้ในการเรียงลำดับระเบียน

 1. ภายใต้ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ เลือกเรียงลำดับ และการเรียงลำดับและกรอง โต้ตอบกล่องเปิดขึ้น

 2. บนแท็บการเรียงลำดับระเบียน เลือกกล่องเรียงลำดับระเบียน ลูกศรลง เลือกชื่อคอลัมน์ในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณExcel ที่คุณต้องการเรียงลำดับ และ แล้ว เลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย ตามลำดับการจัดเรียง

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ และภายใต้การปรับปรุงรายชื่อผู้รับ เลือกการเรียงลำดับ

 3. (เลือกได้) เลือกกล่องแล้วตามด้วย ลูกศรลง เลือกชื่อของคอลัมน์สองที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม จากนั้น เลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย ตามลำดับการจัดเรียง

 4. (เลือกได้) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อคอลัมน์อื่นเพื่อเรียงลำดับตาม

 5. เลือกตกลง และดูการเรียงลำดับผลลัพธ์

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียน Word ผลลัพธ์ของการจัดเรียงของรายชื่อผู้รับ

  หมายเหตุ: รายชื่อผู้รับในขณะนี้ถูกเรียงตามลำดับตัวอักษร

รายชื่อผู้รับของตัวกรอง

คุณสามารถกรองรายการชื่อผู้รับจดหมายของคุณเพื่อดูเฉพาะผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียน ตัวกรองของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจส่งกลับระเบียน สำหรับบุคคลในเมืองเฉพาะเจาะจง หรือ สำหรับรายการคงที่เป็นราคาที่เฉพาะเจาะจง

ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณกำลังกำหนดเงื่อนไขที่ใช้เพื่อกรองรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ กรองใช้ง่าย ๆ เกณฑ์ (นิพจน์) โดยยึดตามตัวเลือกคุณทำประเมินของข้อมูลคุณได้กำหนดไว้

 1. ภายใต้ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ เลือกกรอง และตัวกรองและเรียงลำดับ โต้ตอบกล่องเปิดขึ้น

 2. บนแท็บกรองระเบียน เลือกกล่องเขตข้อมูล ลูกศรลง จาก นั้นเลือกชื่อคอลัมน์ในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณExcel ที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรองระดับแรก

  หมายเหตุ: แท็บกรองระเบียน ถูกจัดรูปแบบเช่นฟอร์มที่มีสี่คอลัมน์ จากซ้ายไปขวา คอลัมน์ได้แก่เงื่อนไข เขตข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และเกณฑ์ตรงกับผู้ใช้กำหนดเอง

 3. เลือกกล่องเปรียบเทียบ ลูกศรลง จากนั้น เลือกเท่ากับ หรืออีกตัวเลือกการเปรียบเทียบ

 4. ในกล่องเปรียบเทียบกับ พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการเลือกในกล่องเขตข้อมูล ให้ตรงกับการ

 5. (เลือกได้) เมื่อต้องการเพิ่มตัวกรองระดับที่สอง ในคอลัมน์ด้านซ้ายสุด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกและ เพื่อให้แน่ใจว่า เงื่อนไขทั้งสองตัวกรองจะสอดคล้องกับ นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4

   หรือ

  • เลือกหรือ เพื่อให้แน่ใจว่า เงื่อนไขตัวกรองตัวใดตัวหนึ่งเป็นไปตาม และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ และภายใต้การปรับปรุงรายชื่อผู้รับ เลือกตัวกรอง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ตามที่จำเป็น

 7. เลือกตกลง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดูผลลัพธ์ของระเบียนที่ถูกกรองแล้ว

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word ผลลัพธ์ของตัวกรองที่นำไปใช้กับรายชื่อผู้รับ

ค้นหาผู้รับ

คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้รับจดหมาย และค้นหาผู้รับที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มของผู้รับที่ใช้ร่วมกันแบบทั่วไปแอตทริบิวต์ เช่นนามสกุล รหัสไปรษณีย์ หรือตัวเลขเป็นสมาชิก

 1. เลือกค้นหาผู้รับ ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน ใต้ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ

 2. ในกล่องโต้ตอบการค้นหารายการ ในกล่องค้นหา พิมพ์ชื่อแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการค้นหาในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

  พิมพ์ชื่อในกล่องโต้ตอบรายการการค้นหาเพื่อค้นหาผู้รับ

 3. สำหรับดูใน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ยอมรับตัวเลือกเขตข้อมูลทั้งหมด ที่เริ่มต้น

   หรือ

  • เลือกเขตข้อมูลนี้ และในรายการดรอปดาวน์ให้เลือกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการค้นหา

 4. เลือกค้นหาถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าพบตรงกันเพื่อค้นหารายการ รายการในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณจะถูกเน้น เลือกค้นหาถัดไป อีกครั้ง และ match อื่น มี ดังกล่าวยังจะถูกเน้น

ดูเพิ่มเติม

ดูทำจดหมายเวียนไปยังระดับถัดไป- แบบฟรีวิดีโอการฝึกอบรมที่อธิบายเรียงลำดับ และกรองเขตข้อมูลจดหมายเวียน customising จดหมายเวียนของคุณกับข้อความ personalised และแทรกเขตข้อมูลผสานแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×