เรียงลำดับเนื้อหาของตารางใน Word 2016 for Mac

เมื่อต้องการเรียงลำดับเนื้อหาของตาราง ก่อนคลิกภายในตารางเพื่อแสดงการ ออกแบบตาราง และ เค้าโครง แท็บ จากนั้นคลิก เค้าโครง > จัดเรียง

ตารางแท็บเค้าโครง มีตัวเลือกการเรียงลำดับที่ถูกเน้น

คุณจะเห็นการ เรียงลำดับ กล่องโต้ตอบที่ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับตาราง

แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าในกล่องโต้ตอบการเรียงลำดับ

  1. ภายใต้ เรียงลำดับตาม ให้เลือกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตารางตาม

  2. ถัดจาก ชนิด ให้เลือกว่าคุณต้องการเรียงลำดับตาม ข้อความตัวเลข หรือ วันที่

  3. คลิกถัดจาก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย เพื่อเลือกลำดับการจัดเรียง

  4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม มีดังนี้

  • ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับระดับที่สอง คุณสามารถใส่ข้อมูลดังกล่าวภายใต้ แล้วตามด้วยได้ การเรียงลำดับระดับที่สองจะมีผลเฉพาะถ้าอย่าง น้อยสองค่าในคอลัมน์แรกจะเหมือนกัน คุณยังสามารถเลือกการเรียงลำดับระดับที่สาม

  • ถ้าตารางของคุณมีแถวหัวเรื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกกล่อง แถวหัวเรื่อง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบแล้ว วิธีนี้จะทำให้แถวบนสุดไม่ถูกเรียงลำดับและจะอยู่ที่ด้านบนสุด

  • ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยเขตข้อมูลของข้อมูลที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แท็บหรือบางอักขระอื่น ๆ คลิก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกเขตข้อมูลใดการเรียงลำดับ ตัวอย่าง ถ้าคอลัมน์คุณกำลังเรียงลำดับ คือ นาม สกุล ชื่อ, คุณสามารถเลือกที่จะเรียงลำดับตาม นาม สกุล หรือ ชื่อได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×